вгору

Справляння окремих податків і зборів під час воєнних дій: законопроект № 7311-д

У ВРУ зареєстровано законопроект “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей справляння окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного стану” від 01.05.2022 р. № 7311-д (далі - законопроект № 7311-д). Зазначеним законопроектом скасовується низка норм, запроваджених на початку військових дій. 

Що пропонується?

Оподаткування благодійної допомоги

Благодійна допомога, що надається на зазначені цілі відповідно до пп. «а»-«в» п. 170.7.2 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повинна розподілятися через державний чи місцевий бюджет або через банківські рахунки благодійних організацій, Товариства Червоного Хреста України, внесених до Реєстру неприбуткових організацій та установ. 

Для цілей пп. «а»-«в» цього підпункту вважається цільовою благодійною допомогою та не підлягає оподаткуванню профспілкова виплата, здійснена за рішенням профспілки, прийнятим в установленому порядку на користь члена такої профспілки, який має статус постраждалого внаслідок обставин, зазначених у підпунктах «а»-«в» цього підпункту.

Справляння військового збору

Збільшено ставку військового збору з 1,5% до 3,0% (пп. 1.3 п.16-1 підрозд. 10  “Інші перехідні положення” розд. ХХ “Перехідні положення” ПКУ).

Тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану не підлягають оподаткуванню військовим збором доходи у вигляді грошового забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників ЗСУ, Нацгвардії України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС України, Управління державної охорони України, Держспецзв’язку України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб на період їх безпосередньої участі в здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф (пп. 1.7 п. 16-1 підрозд. 10  “Інші перехідні положення” розд. ХХ “Перехідні положення” ПКУ).

Особливості справляння ПДВ

Пропонується встановити, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні: 

  • за заявою платника оформлення бюджетного відшкодування сум ПДВ за деклараціями з ПДВ за звітний (податковий) період січень 2022 року та уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), поданих до 1 травня 2022 року, може бути здійснено облігаціями внутрішньої державної позики, що прирівнюється до повернення платнику податку суми бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на рахунок платника податку; 
  • умови, визначені пп. 5 п. 200.7.1 ПКУ, абз. дев’ятим п. 200.12, п. 200.13 ПКУ щодо повернення суми бюджетного відшкодування за деклараціями з ПДВ за звітний (податковий) період січень 2022 року та уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), поданих до 1 травня 2022 року до цих декларацій, застосовуються з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.

До Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування вносяться дані щодо реквізитів рахунку платника податку у цінних паперах, вказаних платником в заяві про оформлення бюджетного відшкодування сум ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики (п. 83 підрозд. 2 розд. ХХ “Перехідні положення” ПКУ).

Особливості справляння ПДФО

За власним бажанням платника податку і як виняток із положень абз. другого п. 23 підрозд. 1 розд. ХХ ПКУ доходи, отримані від продажу таким платником власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою, оподатковуються за правилами встановленими, пп. 165.1.24 ПКУ. 

Платник податку має заявити про своє бажання оподаткування вказаних доходів шляхом подання відповідної письмової заяви у довільній формі податковому агенту до нарахування (надання, виплати) цих доходів. При цьому, по таких платниках податку податкові агенти зобов’язані зазначити інформацію у податковому розрахунку, подання якого передбачено пп. «б» п. 176.2 ПКУ, за загальними правилами, а саме:

  • відобразити відомості про фізичну особу - платника податку, яка одержала дохід від продажу власної сільськогосподарської продукції;
  • суму нарахованих (виплачених, наданих) у звітному податковому періоді доходів, суму нарахованого податку.

Особливості справляння акцизного та екологічного податків

Тимчасово, до 1 січня 2023 року, сплата акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну), вироблених до 1 травня 2022 року, в тому числі іноземними виробниками, та не реалізованих кінцевим споживачам до 1 травня 2022 року, здійснюється у порядку та на умовах, що діяли до 1 травня 2022 року (п. 40 підрозд. 5 розд. ХХ  ПКУ).

Додано новий пункт, який передбачає, що тимчасово, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, на акцизних складах, на яких здійснюється виробництво біоетанолу, дозволяється виробництво та зберігання інших видів спирту етилового з дотриманням умов щодо виробництва суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на виробництво спирту етилового неденатурованого спирту етилового денатурованого та/або біоетанолу на підставі ліцензії на виробництво спирту етилового неденатурованого, а суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на виробництво спирту етилового денатурованого, виробництво біоетанолу на підставі ліцензії на виробництво спирту етилового денатурованого (п. 43 підрозд. 5 розд. ХХ ПКУ).

Акцизний податок

У разі наявності наднормативних втрат спирту етилового, у т. ч. біоетанолу, спирту коньячного, плодового, зернового дистиляту та інших спиртових дистилятів і ректифікатів, алкогольних напоїв, допущених з вини виробника під час виробництва підакцизних товарів (продукції), базою оподаткування є вартість (кількість) цих товарів, які можна було б виробити з наднормативно втрачених товарів (продукції).

Крім того, норми виробничих втрат і виходу спирту етилового, у т. ч. біоетанолу, спирту коньячного, плодового, зернового дистиляту та інших спиртових дистилятів і ректифікатів, норми втрат спирту та норми втрат і виходу готової продукції під час виробництва алкогольних напоїв затверджуються в порядку, що визначається Кабміном.

Особливості оподаткування спирту етилового

Передбачається, що спирт етиловий за ставкою 0 гривень за 1 літр 100- відсоткового спирту для виробництва продукції, зазначеної у пп. “д”, “е”, “є” п. 229.1.1 ПКУ, дозволяється отримувати лише суб’єктам господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), внесеним до Електронного реєстру суб’єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини, ведення якого здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику. 

Податкові перевірки

Пропонується поновити проведення:

  • камеральних перевірок податкових декларацій (розрахунків), своєчасності подання податкових декларацій (розрахунків), своєчасності сплати узгодженої суми податкового (грошового) зобов’язання, платників податків, що знаходяться за межами тимчасово окупованих збройними формуваннями рф територіях або територіях, на яких ведуться бойові дії, за виключенням податкових декларацій з ПДВ, уточнюючих розрахунків, до яких подані заяви про повернення суми бюджетного відшкодування, які підлягають камеральній перевірці;

Перелік територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями рф, визначається КМУ.

  • камеральних перевірок декларацій з ПДВ, поданих до 1 травня 2022 року за звітний (податковий) період січень 2022 року, та уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), поданих до 1 травня 2022 року до таких декларацій за такий звітний (податковий) період. Така камеральна перевірка проводиться виключно у разі подання платником податку заяви про оформлення бюджетного відшкодування сум ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики. 

Пільги щодо сплати податків

Для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім

  • дотримання строків подання звітності, сплати податків та зборів платниками податків, що знаходяться за межами тимчасово окупованих збройними формуваннями рф територіях або територіях, на яких ведуться бойові дії; 
  • строків проведення камеральних перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення за результатами камеральних перевірок; 
  • строків проведення фактичних перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, додаткових документів та пояснень, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення, адміністративного арешту майна за результатами фактичних перевірок.

Інші пільги

Тимчасово, на період дії воєнного стану на території України звільняються від оподаткування ПДВ, акцизним податком операції з ввезення фізособами на митну територію України для вільного обігу повнопривідних автомобілів з кузовом типу «пікап» року випуску до 2017 року, що класифікуються за кодами 8703 23 90 13, 8703 23 90 33, 8703 24 90 30, 8703 32 90 30, 8703 33 90 30, 8704 21 39 00, 8704 21 99 00, 8704 31 39 00, 8704 31 99 00 згідно з УКТ ЗЕД (п. 69.24 підрозд. 10 розд. ХХ “Перехідні положення” ПКУ).

Крім того, на період дії воєнного, надзвичайного стану платники податків мають право подавати до контролюючого органу податкову декларацію та інші документи в паперовій формі, якщо подання таких документів в електронній формі не є обов’язковим відповідно до цього Кодексу (п. 69.26 підрозд. 10 розд. ХХ “Перехідні положення” ПКУ).

Більше корисних новин читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.