вгору

Тривалість та види відпусток можуть змінити: є проєкт

У ВРУ зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Фонду соціального страхування України та оптимізації його видатків (законопроєкт від 01.11.2021 р. № 6171-2).

Це альтернативний проєкт до законопроєкту № 6171, про який ми писали тут.

Зокрема, проєктом пропонується внести зміни до порядку надання відпусток.

Так, проєктом планують:

 • виключити норми щодо надання відпусток з Кодексу законів про працю України, залишивши лише у ст. 74 Кодексу фразу про те, що тривалість, види, порядок і умови надання відпусток визначаються Законом України «Про відпустки».

Водночас проєктом пропонується суттєво змінити норми Закону України «Про відпустки», зокрема:

1) встановити такі види відпусток: основна та додаткові відпустки.

Додаткові відпустки включають:

 • відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;
 • відпустка у зв’язку із доглядом за дитиною;
 • відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • відпустка у зв'язку з усиновленням дитини;
 • відпустка працівникам із сімейними обов’язками;
 • відпустки без збереження заробітної плати.

Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток.

2) Тривалість відпусток розраховується в робочих днях, замість календарних.

3) Щорічна основна відпустка складається з основної відпустки, яка відлічується з дня укладення трудового договору та відпустки за станом здоров’я. Працівникам надається основна відпустка тривалістю не менш як 29 робочих днів за відпрацьований робочий рік, з яких 10 робочих днів відпустки за сімейними обставинами та станом здоров’я. Відпустка за сімейними обставинами та станом здоров’я надається невідкладно та у будь-який час за зверненням працівника, у тому числі і усним.

4) У зв’язку з вагітністю та пологами жінкам надається оплачувана відпустка тривалістю:

 • до пологів 62 робочих дня (72 робочих дні - у разі багатоплідної вагітності);
 • після пологів 46 робочих днів (52 робочих дня - у разі народження двох і більше дітей та/або у разі ускладнених пологів), починаючи з дня пологів.

5) Оплачувана відпустка у зв’язку з народженням дитини тривалістю 10 робочих днів надається:

 • чоловікові, дружина якого народила дитину;
 • батькові дитини у разі, коли він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, але які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки;
 • бабі або діду, або іншому родичеві дитини, який фактично доглядає дитину та матір дитини, якщо мати дитини є одинокою матір’ю;
 • бабі або діду, або іншому родичеві дитини,  який фактично доглядає дитину, якщо батько дитини є одиноким батьком у зв’язку зі смертю матері під час пологів.

6) Відпустка працівникам із сімейними обов’язками:

 • працівникам із сімейними обов’язками, які мають двох і більше дітей віком до 15 років, дитину з інвалідністю або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одиноким матері, батьку, усиновлювачу, опікуну, піклувальнику, які виховують дитину віком до 15 років або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, щороку надається оплачувана соціальна відпустка тривалістю 8 робочих днів. За наявності декількох підстав для надання такої відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 16 робочих днів.

7) Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається:

 • працівникам із сімейними обов’язками, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю, тривалістю до 10 робочих днів протягом робочого року;
 • працівникам із сімейними обов’язками, діти яких потребують домашнього догляду, тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, а якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежна) - не більш як до досягнення нею шістнадцятирічного віку, а якщо дитина є особою з інвалідністю підгрупи А І групи - до досягнення нею вісімнадцятирічного віку;
 • працівникам із сімейними обов’язками для догляду за дитиною віком до 15 років на період оголошення карантину в установленому законом порядку;
 • ветеранам війни та праці, особам, на яких поширюється законодавство про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, тривалістю до 10 робочих днів протягом робочого року;
 • особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, тривалістю до 15 робочих днів протягом робочого року;
 • пенсіонерам за віком та працівникам з інвалідністю III групи тривалістю до 15 робочих днів протягом робочого року;
 • працівникам з інвалідністю І та ІІ груп тривалістю до 20 робочих днів протягом робочого року;
 • працівникам, які одружуються, тривалістю до 5 робочих днів;
 • у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерки), братів, сестер тривалістю до п’яти робочих днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та у зворотному напрямку; інших рідних - тривалістю до трьох робочих днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та у зворотному напрямку;
 • для догляду за хворим, рідним по крові або по шлюбу, який за медичним висновком потребує постійного стороннього догляду, тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше 15 робочих днів протягом робочого року;
 • для завершення санаторнокурортного лікування - тривалістю, визначеною у медичному висновку;
 • працівникам, допущеним до складання вступних іспитів у вищі навчальні заклади, тривалістю 10 робочих днів, а також на час, необхідний для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямку;
 • працівникам, діти яких не досягли вісімнадцятирічного віку та вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, тривалістю до 8 робочих днів. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини;
 • в інших випадках, передбачених законом або колективним договором.

У разі прийняття та опублікування Закон набере чинності з 01.01.2022 року.