вгору

У який спосіб СГ надає інформацію на письмовий запит органу ДПС?

Контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження. Це визначено абз. першим п. 73.3 Податкового кодексу України (далі - ПКУ). 

Платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження (крім проведення зустрічної звірки) протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту (якщо інше не передбачено ПКУ) у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ.

У разі проведення зустрічної звірки платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту, та документальне підтвердження цієї інформації на вимогу контролюючого органу у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ.

Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані у порядку, визначеному п. 42.4 ПКУ, надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків або його представнику (п. 42.2 ПКУ).

Зазначимо, що платники податків, які подають звітність в електронній формі та/або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, можуть здійснювати листування з контролюючими органами засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України  «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV (далі - Закон № 851) та «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 р. № 2155-VIII (далі - Закон № 2155). Це передбачено вимогами абз. першого п. 42.4 ПКУ

Підпунктами 78.1.1, 78.1.4 та 78.1.9 ПКУ встановлено термін для надання платниками податків пояснень та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту.

Лист суб’єкта інформаційних відносин, що надсилається на запит органу ДПС, повинен містити:

  • номер та дату запиту органу ДПС, на який надається відповідь;
  • інформацію, що запитується органом ДПС.

Платник податків стає користувачем електронного кабінету та набуває право подавати звітність в електронній формі і вести листування засобами електронного зв’язку в електронній формі після проходження в електронному кабінеті електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог законів України № 851 та № 2155 або тих сервісів ідентифікації, використання яких дозволяється методологом електронного кабінету (абз. перший п. 42-1.5 ПКУ).

Крім того, платник податків, що пройшов ідентифікацію в електронному кабінеті, самостійно визначає спосіб взаємодії з контролюючим органом, а саме в загальному порядку чи в електронній формі.

Отже, на письмовий запит органу ДПС суб’єкт господарювання в письмовій формі (листом) надає інформацію (документальне підтвердження) відповідно до ст. 73, ст. 78 ПКУ в загальновстановленому порядку, в один із таких способів:

  • особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
  • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
  • за допомогою меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету у форматі pdf (обмеження 5 МБ).

Таке роз'яснення розміщено на Інформаційно-довідковому ресурсі “ЗІР”, категорія 129.06.

Більше корисних новин читайте в Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.