вгору

Важлива інформація для суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на ринку пального!

Починаючи з 08.09.2021 р. ДПС запроваджено доопрацьоване програмне забезпечення з приймання та обробки акцизної накладної з урахуванням необхідності дотримання сукупності вимог під час їх реєстрації в ЄРАН та коректного відображення в СЕАРПСЕ ліміту пального, а саме:

 • наявності права на здійснення діяльності з пальним на підставі відповідної ліцензії у осіб (продавців та покупців);
 • наявності достатнього об’єму зареєстрованих резервуарів – під час отримання пального на акцизному складі, на який відвантажується пальне.

І. Наявність права на здійснення діяльності з пальним на підставі відповідної ліцензії у осіб (продавців та покупців).

Реалізація пального без наявності ліцензії заборонена.

Відповідно до пп. 14.1.212 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) реалізація підакцизних товарів (продукції) – будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів (продукції) згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно від строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини, реалізація суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 р. № 481 (далі – Закон 481) визначено види діяльності, які підлягають ліцензуванню, зокрема, але не виключно:

 • виробництво пального – діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, в результаті якої отримується пальне або інші продукти переробки;
 • зберігання пального – діяльність із зберігання пального (власного або отриманого від інших осіб) із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик;
 • оптова торгівля пальним – діяльність із придбання та подальшої реалізації пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик суб'єктам господарювання (у тому числі іноземним суб'єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) роздрібної та/або оптової торгівлі та/або іншим особам;
 • місце оптової торгівлі пальним – місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для здійснення оптової торгівлі та/або зберігання пального на праві власності або користування;
 • роздрібна торгівля пальним - діяльність із придбання або отримання та подальшого продажу або відпуску пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик з автозаправної станції /автогазозаправної станції /газонаповнювальної станції /газонаповнювального пункту та інших місць роздрібної торгівлі через паливороздавальні.

Не отримується ліцензія на право зберігання пального на місця зберігання пального, що використовуються (ст. 15 Закону № 481):

 • підприємствами, установами та організаціями, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету;
 • підприємствами, установами та організаціями системи державного резерву;
 • суб’єктами господарювання (у т. ч. іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) для зберігання пального, яке споживається для власних виробничо-технологічних потреб виключно на нафто- та газовидобувних майданчиках, бурових платформах і яке не реалізується через місця роздрібної торгівлі.

Зазначена норма передбачена для зберігання пального без подальшої його реалізації.

ІІ. Наявність достатнього об’єму зареєстрованих резервуарів  – під час отримання пального на акцизному складі, на який відвантажується пальне (реєстрації 2-го примірника акцизної накладної).

Наявність достатнього об’єму зареєстрованих резервуарів на акцизному складі передбачає врахування показників:

 • об’єму резервуарів, зареєстрованих в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі (далі – Реєстр), на акцизному складі, на який відвантажується пальне,
 • залишків пального, які знаходяться на такому складі за даними СЕАРПСЕ.

Наявність достатнього об’єму зареєстрованих резервуарів, який може вміщувати акцизний склад, відображається суб’єктом господарювання в довідці про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри, затвердженої наказом Мінфіну «Про затвердження формату даних, структури та форм електронних документів для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів – лічильників рівня пального у резервуарі» від 27.11.2018 р. № 944. Залишок пального в СЕАРПСЕ визначається відповідно до п. 232.3 ПКУ за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (https://lh6.googleusercontent.com/JVbygWafMTwDnDrm32s4ex7XYJMWzbKsIJeRZ7xV2Vx6PH5iVZy-UNP4AKY_RrF25PBWIEGQabr9c3rI9scKtrNSFfrti24GekymjwGXmKnRc2gGiuNwR9JzfQRq7LshO1YJwJCO=s0), обчислений за такою формулою:

https://lh5.googleusercontent.com/EAT6czgHGplJuuYLqxDR7r2o8q1zBC2HT3mj6GSvkNDxuJAYLyqBAFqm4x6ZFeGoQXXZwoe40cqB2t4KTFBTBLLZPsGy6tPWsAjA2E4ESsFpLcA-ZlpbrJqrGIBzWhHHe3gQ7yrm=s0

Відповідно до п. 231.3 ПКУ акцизна накладна складається платником податку в день ввезення на митну територію України пального або спирту етилового чи в день реалізації пального або спирту етилового при кожній повній або частковій операції з реалізації пального або спирту етилового.

Крім цього, акцизна накладна може бути складена, зокрема, але не виключно:

а) за щоденними підсумками операцій (якщо акцизні накладні не були складені на ці операції) за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у разі здійснення реалізації пального за готівку кінцевому споживачеві (який не є суб'єктом господарювання), розрахунки за які проводяться через касу / реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок особи, що реалізує пальне).

б) зведені акцизні накладні за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД не пізніше останнього дня такого місяця на весь обсяг реалізованого пального протягом такого місяця у разі забезпечення безперервного постачання пального особа, яка реалізує пальне, може скласти для кожного отримувача пального.

Зведена акцизна накладна також може бути складена за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та окремо за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним особою, яка реалізує пальне, не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг пального, реалізованого у паливний бак транспортного засобу або в тару споживача через паливороздавальні або оливороздавальні колонки з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі, на яке отримана відповідна ліцензія, якщо акцизні накладні не були складені на ці операції, або використаного для власного споживання чи промислової переробки протягом звітного місяця, або втраченого у межах та/або понад встановлені норми втрат, зіпсованого, знищеного, у тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з інших причин, пов'язаних з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування протягом звітного місяця.

У разі реалізації пального через паливороздавальну або оливороздавальну колонку у паливний бак транспортного засобу або в тару споживача за готівку кінцевому споживачеві, розрахунки за які проводяться через реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій, платник має право самостійно обирати спосіб складання акцизних накладних на такі операції (зведені або за щоденними підсумками операцій).

Терміни реєстрації акцизних накладних в ЄРАН визначенні п. 231.6 ПКУ, зокрема, але не виключно, першого примірника зведеної акцизної накладної та акцизної накладної, складеної на операції, визначені в пп. 1 пп. 229.8.10 ПКУ, – не пізніше 15 календарних днів з дня їх складання.

Таким чином, зведена акцизна накладна може бути зареєстрована в будь-який день з дня її складання, але не пізніше 15 дня, платник податку самостійно обирає спосіб складання акцизних накладних (зведена або за щоденними підсумками операцій), при цьому необмежено кількість зведених акцизних накладних за місяць, які можуть бути складені (за тиждень, за декаду тощо).

Слід звернути увагу, що відповідно до п. 233.1 ПКУ для перевірки повноти декларування та сплати акцизного податку платниками податку з обсягів ввезеного на митну територію України, виробленого та реалізованого на митній території України пального або спирту етилового, здійснюється автоматичне зіставлення показників, зокрема обсягів обігу та залишків пального.

При зіставленні здійснюється порівняння показників із СЕАРПСЕ з показниками Реєстру щодо обсягів обігу та залишків пального у розрізі кодів згідно з УКТ ЗЕД (крім скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану, на які встановлено однакові ставки акцизного податку, для яких обсяги обігу та залишків пального підсумовуються та зіставляються загальним підсумком), акцизних складів та розпорядників акцизних складів (п. 233.3 ПКУ).

У разі невідповідності даних суб’єкту господарювання необхідно скласти та зареєструвати 1 примірник акцизних накладних на реалізовані обсяги пального та/або 2 примірники – на отримання.

Отже, суб’єктам господарювання необхідно здійснювати контроль за відповідністю зареєстрованих в Реєстрі об’ємів резервуарів та залишків в таких резервуарах з залишками пального з даними СЕАРПСЕ.

Про це інформує ДПС.

Крім того, ДПС повідомила, що реєстрацію АН в ЄРАН при реалізації пального з акцизного складу, на якому пальне зберігається лише в ємностях та тарі і відсутні резервуари, введені в експлуатацію, можуть здійснювати суб’єкти господарювання, які мають відповідний тип об’єкта оподаткування 672 «Сховище».

У разі необхідності для приведення у відповідність відомостей про акцизний склад необхідно подати ф. № 20-ОПП, вказавши об’єкт оподаткування, щодо якого відбувається хоча б одна зміна типу об’єкта оподаткування, та ідентифікатор типу об’єкта оподаткування. 

Також про нові контролі ДПС з 08.09.2021 р. щодо акцизних накладних на пальне ми повідомляли тут.

Більше матеріалів читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.