вгору

Відбулось перше подання Звітів CbC материнськими компаніями

Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній (далі – Звіт CbC) входить до трирівневої структури документації з трансфертного ціноутворення, яку в Україні запроваджено в 2020 році. Зазначена модель звітності рекомендована Організацією економічного співробітництва та розвитку (крок 13 Плану дій BEPS) з метою здійснення комплексного контролю над операціями в рамках міжнародних груп компаній (далі – МГК) та створення сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні. 

Вперше Звіти CbC необхідно було подати резидентам України – материнським компаніям МГК за 2022 фінансовий рік (граничний строк подання – 01.01.2024 р.). Про це ми повідомляли тут. 

Станом на 02.01.2024 р. Звіти CbC подали 6 платників податків, які являються материнськими компаніями МГК та здійснюють діяльність у різних сферах (нафтогазовій, електроенергетичній, сільському господарстві, залізничних перевезень, фінпослуг та торгівлі). 

Загальна кількість учасників МГК становить 152 компанії, з яких лише 14 (або 9%) не є резидентами України. Ці учасники МГК у більшості випадків зареєстровані в таких державах (територіях), як – Республіка Австрія, Бельгія, Республіка Кіпр, Латвійська Республіка, Нідерланди, Республіка Польща, США, Словацька Республіка та Швейцарська Конфедерація. 

До відома! Контроль за поданням платниками податків – резидентами України Звітів CbC, повнотою та достовірністю наданої інформації здійснюється ДПСУ, із врахуванням положень п. п. 39.4.1039.4.15 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). 

При виявленні ризиків неподання (несвоєчасного подання) платником податків у встановлений строк Звітів CbC з метою з’ясування обставин можливого порушення вимог пп. 39.4.11 ПКУ ДПСУ має право направити письмовий запит платнику податків про подання інформації відповідно до п. 73.3 ПКУ. 

Тобто, у разі виявлення контролюючим органом помилки у поданому Звіті CbC або отримання повідомлення про такі помилки від компетентного органу іншої юрисдикції на підставі угоди QCAA, він повідомляє платника податків про необхідність виправлення помилок або уточнення інформації у поданому Звіті CbC. У такому випадку платник податків зобов’язаний подати уточнений Звіт CbC з відповідними виправленнями або надати пояснення засобами електронного зв’язку в порядку, передбаченому ст. 42 ПКУ, не пізніше 30 календарних днів (далі – к. д.) з дня отримання повідомлення ДПС (пп. 39.4.11-1 ПКУ). 

Відповідальність за неподання (несвоєчасне подання) 

Відповідальність платників податків за неподання (несвоєчасне подання) Звіту CbC, у т. ч. уточнюючого та/або за надання недостовірної інформації, передбачена ст. 120 ПКУ. 

Увага! З 01.01.2024 р. набрали чинності зміни до п. п. 120.5 та 120.6 ПКУ відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» від 20.03.2023 р. № 2970-ІХ. 

Зокрема, абз. шостим сьомим п. 120.5 ПКУ передбачено, що неподання уточнюючого Звіту CbC протягом 30 к. д. з дня одержання повідомлення ДПС про виявлені помилки у Звіті CbC вважається несвоєчасним поданням платником податків Звіту CbC, за яке застосовується штраф, визначений абз. сьомим п. 120.6 ПКУ, за кожний календарний день несвоєчасного подання Звіту CbC, починаючи з 31 к. д. з дня одержання повідомлення ДПС про виявлені помилки у Звіті CbC. Тобто, розмір штрафу – 10 розмірів прожиткових мінімумів для працездатної особи (далі – ПМПО), встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній (у т. ч. несвоєчасне подання уточненого звіту у розрізі країн МГК на вимогу контролюючого органу), але не більше 1000 розмірів ПМПО, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

Поряд з цим, штраф, передбачений п. 120.5 ПКУ, не застосовується, якщо платник податків подав повідомлення про участь у МГК та/або Звіт CbC з помилками, які не вплинули на правильність ідентифікації держави або території, резидентом якої є один або декілька учасників МГК, та/або на правильність ідентифікації кожного з учасників відповідної МГК, та/або на правильність ідентифікації юрисдикції подання Звіту CbC, і такий платник виправив помилки шляхом подання уточнюючого повідомлення про участь у МГК та/або Звіту CbC самостійно або не пізніше 30 к. д. з дня одержання повідомлення ДПС про виявлені помилки у Звіті CbC. 

Про це інформує ДПСУ. 

Нагадуємо нашим користувачам, у М.E.Doc наявні: 

  • Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній (J1800201), з додатками J1820101, J1820201. Це і є Звіт CbC; 
  • Повідомлення про участь у МГК (J1800102).