вгору

Виноробна продукція та спиртові дистиляти: яку звітність подавати малими виробництвами щодо виробництва та обігу?

Верховною Радою України прийнято закони України: 

 • від 29.06.2023 р. № 3193-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб’єктами малого підприємництва», який набрав чинності з 23.11.2023 р.; 
 • від 09.08.2023 р. № 3303-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської діяльності малих виробництв виноробної продукції», який набрав чинності з 03.09.2023 р. 

Внесені зміни до ст. 16 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР. Згідно з ними встановлено, що: 

 • малі виробництва виноробної продукції, які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю алкогольними напоями без додавання спирту (винами виноградними, винами плодово-ягідними, напоями медовими) та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабміном, щорічний звіт про обсяги виробництва та/або обігу (у т. ч. імпорту та експорту) алкогольних напоїв за формою, встановленою цим органом, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним роком; 
 • малі виробництва дистилятів, які мають ліцензію на виробництво спиртових дистилятів, ліцензію на виробництво алкогольних напоїв та/або ліцензію на оптову та/або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабміном, щокварталу, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, звіт про обсяги виробництва та/або обігу (у т. ч. експорту) алкогольних напоїв за формою, встановленою цим органом; 
 • суб’єкти господарювання (у т. ч. іноземні, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабміном видавати такі ліцензії, щомісяця, до 10 числа наступного місяця, звіт про обсяги виробництва та/або обігу (у т. ч. імпорту та експорту) спирту, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, за формою, встановленою цим органом. 

Отже, запроваджено річну звітність – для малих виробництв виноробної продукції та квартальну звітність (у частині алкогольних напоїв) – для малих виробництв дистилятів. Одночасно для малих виробництв дистилятів залишено щомісячну звітність про обсяги виробництва та/або обігу (в т. ч. імпорту та експорту) спиртових дистилятів. 

На сьогодні наказом Мінфіну «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення» від 11.02.2016 р. № 49 затверджено, зокрема, форми звітів: 

 • № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»; 
 • № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв». 

Для приведення у відповідність форм звітності про обсяги виробництва та обігу продукції, які подаються малими виробництвами спиртових дистилятів та малими виробництвами виноробної продукції, та порядків їх подання ДПС підготовлено відповідні проекти нормативно-правових актів, які проходять узгодження.  

Тому, до набуття чинності таких змін, СГ можуть скористатися чинними формами звітності та подати їх у встановлені строки: 

 • звіт про обсяги виробництва та/або обігу (у т. ч. імпорту та експорту) алкогольних напоїв за формою № 2-РС не пізніше 20 числа місяця, наступного за: 

- звітним роком – малі виробництва виноробної продукції;  

- звітним кварталом – малі виробництва дистилятів; 

 • звіт про обсяги виробництва та/або обігу (у т. ч. імпорту та експорту) спиртових дистилятів за формою № 1-РС до 10 числа наступного місяця – суб’єкти господарювання, які мають ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртовими дистилятами та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, у т. ч. малі виробництва дистилятів. 

Про це повідомила ДПСУ. 

Нагадаємо, що всі форми звітності є в програмі M.E.Doc, зокрема: 

 • J/F0206408 № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»;  
 • J/F0206508 № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв». 

Також читайте про зміни для малих виробництв виноробної продукції з 03.09.2023 р. та про те, як виправити помилки у звітах щодо виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюну.