вгору

Подаємо декларацію з плати за землю на 2023 рік за новою формою

Наказом Мінфіну «Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)» від 18.02.2022 р. №83 Податкову декларацію з плати за землю (далі - Декларація) викладено в новій редакції.

Декларацію приведено у відповідність до норм чинного законодавства, з урахуванням змін, внесених Законом України від 30.11.2021 р. №1914-IX.

Основні зміни у формі Декларації:

  • за наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування, що знаходяться на території адміністративно-територіальних одиниць, що входять до складу різних територіальних громад, а отже, відповідають різним кодам за КАТОТТГ адміністративно-територіальних одиниць, якщо такі адміністративно-територіальні одиниці обслуговуються одним податковим органом, то кількість податкових Декларацій має відповідати кількості адміністративно-територіальних одиниць;

Нагадаємо, що КАТОТТГ - Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затверджений наказом Мінрозвитку громад та територій України від 26.11.2020 р. № 290, впроваджений на заміну Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

  • у гр.7 зазначається код за КАТОТТГ території територіальної громади, повноваження якої розповсюджуються на адміністративно-територіальні одиниці, на території яких розташовано(і) земельна(і) ділянка(и). За кожним таким кодом за КАТОТТГ складається окрема Декларація.
  • у колонці «Категорія земельних ділянок» розділу І «Розрахунок суми земельного податку» Декларації зазначається інформація щодо категорії/цільового призначення земельних ділянок, яка має відповідати інформації, що зазначена у документах, які засвідчують право власності/користування земельними ділянками. Номер проставляється арабськими цифрами (формат XX. XX) згідно з Класифікатором видів цільового призначення земельних ділянок, затвердженим постановою КМУ від 28.07.2021 р. №821 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»;
  • у колонці «Нормативна грошова оцінка» розділу І «Розрахунок суми земельного податку» та розділу ІІ «Розрахунок суми орендної плати» Декларації вказується нормативна грошова оцінка з урахуванням кумулятивної величини коефіцієнта індексації, який застосовується з дати останньої затвердженої нормативної грошової оцінки: 

- в разі проведення оцінки земельної ділянки - зазначається оцінка одиниці площі земельної ділянки, 

- якщо оцінку не проведено - зазначається оцінка одиниці площі ріллі по АР Крим або по області. 

Одночасне заповнення в одному рядку колонок 14 - 15 в розділі I «Розрахунок суми земельного податку» Декларації, 15 - 16 у розділі II «Розрахунок суми орендної плати» Декларації не допускається.

  • встановлено зміни в поданні уточнюючих декларацій: з метою уникнення помилок (розбіжностей) при поданні уточнюючих податкових декларацій, передбачено забезпечити спрощення ведення автоматизованого обліку та аналізу поданих документів як з боку платників, так і органів контролю, а також розширення сервісного обслуговування платників, запроваджено позицію «Реєстраційний номер декларації в контролюючому органі, яка уточнюється». Цей рядок заповнюється лише якщо проставляється відповідна відмітка про подання «уточнюючої» декларації.
  • для відповідності до Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою КМУ від 17.01.2018 р. № 55, передбачено застосування замість слів «ім’я», «ініціали» словосполучення «власне ім’я».
  • Декларацію з плати за землю (земельний податок та орендна плата) доповнено новою колонкою про період володіння/користування з розбивкою на частку неповних і повних місяців. При розрахунку орендної плати слід зазначати дату закінчення терміну дії договору оренди (у форматі дд.мм.рррр.).

Пунктом 46.6 ПКУ передбачено, що нові форми декларацій набирають чинності для складання звітності за податковий період, який настає за податковим періодом, в якому відбулося їх оприлюднення. 

Наказ №83 набрав чинності 20 березня 2022 року, оновлену форму Декларації потрібно буде подавати за період, починаючи з 2023 року.

Про це нагадали податківці ДПС у Київській області.

Нагадаємо, що Декларацію з плати за землю можна заповнити і подати в програмі M.E.Doc. 

Звертаємо увагу! Оновлена форма буде доступна користувачам програми M.E.Doc, з урахуванням норм п. 46.6 ПКУ та тим, що звітним періодом для плати за землю є календарний рік, вже у 2023 році.

Про особливості звітування з плати за землю читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.