вгору

Виправляємо помилку у декларації з туристичного збору самостійно

Нагадаємо, що оподаткування туристичним збором регулюється ст. 268 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Базовий податковий (звітний) період з туристичного збору дорівнює календарному кварталу (пп. 268.7.3 ПКУ).

Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (пп. 49.18.2 ПКУ).

Форма податкової декларації з туристичного збору (далі – Декларація) затверджена наказом Мінфіну «Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору» від 09.07.2015 № 636 та передбачає заповнення додатка до Декларації «Розрахунок № податкового зобов’язання з туристичного збору» (далі – Додаток), який є її невід’ємною частиною Декларації.

У разі якщо платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним Декларації, такий платник податків зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації (абз. перший п. 50.1 ПКУ).

Виправлення самостійно виявлених помилок платником туристичного збору за податковий період, що минув, здійснюється шляхом подання уточнюючої Декларації з позначкою «Уточнююча», або у разі уточнення показників раніше поданої Декларації у складі Декларації з позначкою «Звітна» або «Звітна нова» за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені, та Додатка.

При цьому в заголовній частині зазначається квартал, що уточнюється.

Декларація та Додаток до неї подаються за кожний минулий податковий період, що уточнюється, окремо із заповненням рядків та розділів з урахуванням приміток.

Враховуючи те, що Декларація у редакції наказу № 636 передбачала зазначення звітного періоду та періоду, що уточнюється (рядки 2, 3), наростаючим підсумком (І квартал, півріччя, три квартали, рік), то при уточненні показників звітних періодів до III кварталу 2019 року платники при визначенні податкового періоду, що уточнюється (рядок 2.2 Декларації, рядок 1.2 Додатка), зазначають квартал, який відповідає періоду Декларації: якщо Декларація була за І квартал – І квартал. Декларація за півріччя – II квартал, Декларація за три квартали – III квартал, Декларація за рік – IV квартал.

Якщо Декларація за III квартал була надана за новою формою, то при уточненні показників за цей період платники у рядку 2.2 Декларації та рядку 1.2 Додатка вказують номер кварталу.

У разі коригування податкового зобов’язання з туристичного збору, уточнення (виправлення) сум туристичного збору при самостійному виявленні помилок здійснюється у розд. І «Розрахунок податкового зобов’язання» Додатка (далі – розд. І Додатка), при цьому заповнюються рядки 4-9, показники яких переносяться до відповідних рядків Декларації.

Рядки 4 - 9 розд. І Додатка заповнюються наступним чином:

  • у колонці 13 рядка 4 зазначається нарахована сума збору за даними раніше поданої Декларації, що уточнюється (рядок 3 Додатка до Декларації, що уточнюється);
  • у колонці 13 рядка 5 вказується уточнена сума податкових зобов’язань за податковий (звітний) період, у якому виявлено помилку;
  • у колонці 13 рядка 6 зазначається сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки. Заповнюється у разі якщо значення рядка 5 більше значення рядка 4. Вказується позитивне значення, яке обчислюється за формулою: рядок 5 - рядок 4.

Значення колонки 13 рядка 6 розд. І Додатка переноситься до рядка 8.2 «податкове зобов’язання, що уточнюється до збільшення» Декларації;

  • у колонці 13 рядка 7 вказується сума збору, яка зменшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки.

Заповнюється у разі якщо значення рядка 4 більше значення 5. Зазначається позитивне значення, яке обчислюється за формулою: рядок 4 - рядок 5.

Значення колонки 13 рядка 7 розд. І Додатка переноситься до рядка 8.3 «податкові зобов’язання, що уточнюються до зменшення» Декларації;

  • у колонці 13 рядка 8 зазначається розмір штрафної санкції, що застосовується в разі заниження у раніше поданій Декларації суми податкових зобов’язань, що самостійно узгоджується платником (абз. третій пп. «а» або «б» п. 50.1 ПКУ).

Якщо сума недоплати визначена Декларацією з позначкою «Звітна», «Звітна нова», застосовується штраф у розмірі 5%. Якщо Декларація з типом «Уточнююча», застосовується штраф у розмірі 3%.  Штраф розраховується за формулою - рядок 6 х 3% або 5%.

Значення колонки 13 рядка 8 розд. І Додатка переноситься до рядка 8.4 «сума штрафу» Декларації; у рядку 9 зазначається сума пені нарахована платником самостійно (пп. 129.1.3 ПКУ та абз.третій п. 129.4 ПКУ).

Значення колонки 13 рядка 9 розд. І Додатка переноситься до рядка 8.5 «сума пені» Декларації.

Роз’яснення надано Інформаційно-довідковим ресурсом «ЗІР», категорія, 125.04.

Звертаємо увагу користувачів програми M.E.Doc, що заповнити і подати Декларацію та Додаток до неї Ви можете безпосередньо у програмі (ідентифікатор форми J/F0303505) (рис.1).

Декларація з туристичного збору

Рис.1

Про внесення змін до ПКУ щодо надання пільг із сплати турзбору читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.