вгору

Внесено зміни до Інструкції про порядок нарахування та сплати ЄСВ

Наказом Мінфіну від 10.06.2020 р. № 283 затверджено зміни до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 20.04.2015 р. № 449 (далі – Інструкція).

Які основні зміни?

1. Платниками ЄСВ тепер є підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення, допомогу з тимчасової непрацездатності, допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства для таких осіб, зокрема, одному з непрацюючих працездатних батьків, усиновителям, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям, які фактично здійснюють догляд за дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність.

2. З переліку платників ЄСВ – роботодавців виключено диппредставництва і консульські установи України.

3. Встановлено ставку ЄСВ 8,41% для ФОПів, зокрема спрощенців, в яких працюють особи з інвалідністю, до виплачених доходів таким особам.

При цьому розрахунок страхового внеску здійснюється з фактичних виплат, якщо вони менше мінімальної зарплати (і доплата до мінімального страхового внеску не здійснюється).

4. Застосування ЄСВ у розмірі 22% для непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника, на суми мінімальної заробітної плати, затвердженої законом про Державний бюджет України на відповідний рік, що діє на день нарахування.

При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Якщо період, за який нараховується ЄСВ, становить менш як один календарний місяць, ЄСВ розраховується у розмірі, пропорційному до кількості календарних днів місяця, за який сплачується такий внесок (і доплата до мінімального страхового внеску не здійснюється).

5. Прописано пільговий механізм сплати ЄСВ членами сімейного фермерського господарства (далі – ФГ) без статуту юрособи, яке зареєстроване єдинником 4 групи.

Нагадаємо, ці платники ЄСВ мають право на доплату від держави відповідно до ст. 13-1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» та постанови КМУ від 22.05.2019 р. № 565.

Якщо члени ФГ втрачають відповідний статус або набувають статус особи, яка підлягає страхуванню на інших підставах, або звільняються від сплати ЄСВ (отримують пенсію за віком, є особою з інвалідністю або досягли пенсійного віку), останнім періодом, за який необхідно обчислити та сплатити ЄСВ, буде період з дня, наступного за днем закінчення попереднього звітного періоду до місяця, в якому платник втратив або набув відповідний статус.

ЄСВ у такому разі сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання звіту із зазначенням типу форми «ліквідаційна».

6. Підкориговано порядок стягнення заборгованості з платників.

Якщо дані документальних перевірок свідчать про донарахування ЄСВ органами ДПС, вимога про сплату боргу (недоїмки) приймається відповідним органом ДПС протягом 15 робочих днів (було – 10) з дня, що настає за днем вручення платнику акта перевірки, а за наявності заперечень платника ЄСВ до акта перевірки приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки.

Якщо платник ЄСВ має на кінець календарного місяця недоїмку зі сплати ЄСВ та/або борги зі сплати фінансових санкцій, вимога про сплату боргу (недоїмки) надсилається (вручається) протягом 20 робочих днів (було – 10), що настають за календарним місяцем, у якому виникла, зросла або частково зменшилась сума недоїмки зі сплати ЄСВ (заборгованість зі сплати фінансових санкцій).

При застосуванні штрафів, зазначених у п. 2 розд. VII Інструкції, приймається одне рішення на всю суму сплаченої (погашеної) недоїмки незалежно від періодів та кількості випадків сплати за зазначені періоди (при цьому недоїмка за кожен такий період повинна бути повністю сплачена (погашена).

7. Викладено у новій редакцій додаток 2 до Інструкції (Повідомлення-рахунок) та внесено зміни у деякі інші додатки.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Про розширений перелік платників ЄСВ, які звільняються від сплати за себе та про те, що податківці змінили думку щодо звільнення від адмінвідповідальніості за порушення законодавства з ЄСВ на карантині дізнайтесь з Блогу бухгалтера, Інформеру програми M.E.Doc, а також на Telegram-каналі.

M.E.Doc, Блог бухгалтера