вгору

Внесок до статутного капіталу та повернення коштів: що з ПДФО?

Суми доходу у вигляді майнового або немайнового внеску до статутного фонду юридичної особи - емітента корпоративних прав в обмін на такі права не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичної особи.

Тобто, сума майнового внеску фізособи до статутного капіталу юрособи - резидента не є об'єктом оподаткування ПДФО та військовим збором.

Юрособа - емітент корпоративних прав виступає в якості податкового агента лише в частині відображення в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ під ознакою доходу «178» суми грошових коштів або майна, внесених фізособою до статутного фонду такої юрособи в обмін на корпоративні права.

Так, податковий розрахунок за ф. № 1ДФ заповнюється наступним чином:

  • у графі 3а відображається сума нарахованого доходу;
  • у графі 3 - сума виплаченого доходу;
  • у графі 4а та графі 4 проставляються прочерки;
  • у графі 5 зазначається ознака доходу «178».

Про внесення змін до ф. № 1ДФ ми писали у матеріалі.

Нагадаємо, що оновлений податковий розрахунок ф. № 1ДФ перший раз буде подаватися за І квартал 2021 року.

Щодо операції з повернення коштів або майна (майнових прав) фізичній особі, попередньо внесених нею до статутного капіталу, то слід враховувати наступне.

Відповідно до вимог пп. 164.2.9 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається інвестиційний прибуток від проведення операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах.

Звітним періодом вважається календарний рік, за результатами якого платник зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, в якій відображає загальний фінансовий результат, отриманий протягом такого звітного року (пп. 170.2.1 ПКУ).

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу з урахуванням курсової різниці (за наявності), та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу (пп. 170.2.2 ПКУ).

Продаж інвестиційного активу – це операція з повернення платнику коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників), зменшення статутного капіталу такого емітента чи його ліквідації.

Придбання інвестиційного активу - це операції з внесення платником коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи – резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права.

Емітент корпоративних прав (юридична особа) виступає у якості податкового агента, лише в частині відображення у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ під ознакою доходу «112» операції з повернення коштів або майна (майнових прав), фізичній особі, попередньо внесених нею до статутного капіталу.

Так, фізособа повинна визначити фінансовий результат операцій з інвестиційними активами та подати податкову декларацію до 1 травня року, що настає за звітним. Інвестиційний прибуток оподатковується ПДФО (18%) та військовим збором (1,5%).

Зверніть увагу! Не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує суму, визначену в абз. першому пп. 169.4.1 ПКУ, тобто у 2020 році – 2940 гривень (пп. 170.2.8 ПКУ).

Про це зазначили податківці ДПС у Запорізькій області.

Про основні показники для бухгалтера у 2021 році, про декларування доходів, отриманих у 2020 році, читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.