вгору

Закон про мобілізацію опубліковано

Президент В. Зеленський 16.04.2024 р. підписав Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку від 11.04.2024 3633-IX (закононопроект  від 30.01.2024 №10449), а 17.04.2024 року цей Закон опубліковано в газеті ВРУ “Голос України”. 

Про те, що передбачає цей законопроект, ми писали тут. 

Отже, висвітлимо деякі важливі норми закону. 

Так, Прикінцевими та перехідними положеннями Закону встановлено, зокрема,  що під час дії Указу Президента України “Про загальну мобілізацію” від 24 лютого 2022 року № 65/2022: 

- громадяни чоловічої статі, які мають спеціальні звання (класні чини) та проходять службу в Національній поліції України, Державному бюро розслідувань, Службі судової охорони, Бюро економічної безпеки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній кримінально-виконавчій службі України, Національному антикорупційному бюро України, органах прокуратури, центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом стати на військовий облік військовозобов’язаних у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за своїм місцем проживання;  

- громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку із вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дати набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України, що визначає особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, стати на військовий облік громадян України; 

- громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані:  

  • у разі перебування на території України – шляхом прибуття самостійно до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до центру надання адміністративних послуг, або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності); 
  • у разі перебування за кордоном – шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності);  
  • звільнені зі служби громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають спеціальні звання (класні чини), в тому числі у зв’язку із виходом на пенсію, з Міністерства внутрішніх справ України, Національного антикорупційного бюро України, Національної поліції України, Державного бюро розслідувань, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України, Служби судової охорони, органів прокуратури, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, Бюро економічної безпеки України зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом стати на військовий облік військовозобов’язаних у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за своїм місцем проживання; 
  • військовозобов’язані працівники центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності та державного правоохоронного органу, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його компетенції не підлягають призову на військову службу під час мобілізації; 

Базова загальновійськова підготовка розпочинається з 1 вересня 2025 року: 

  • для громадян, які здобувають вищу освіту, – в закладах вищої освіти всіх форм власності, а також закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських; 
  • для громадян, які планують вступити вперше на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, зайняти посади в органах прокуратури, а також інших громадян (за бажанням) – у навчальних частинах (центрах) Збройних Сил України;  

Військово-обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов’язку, виданий до дня набрання чинності цим Законом, є чинним та не потребує обов’язкової заміни у випадку (з підстав) затвердження органом державної влади нової форми військовооблікового документа. 

Під час дії воєнного стану з метою забезпечення належного виконання повноважень народних депутатів України може бути заброньовано не більше, ніж два помічники-консультанти відповідного народного депутата України. 

Кодекс адміністративного судочинства України доповнено статтею 283-2, в якій зазначено, що у разі невиконання громадянином України у строки, встановлені Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки звертається до суду із позовною заявою про застосування судом тимчасового обмеження такої особи у праві керування транспортним засобом під час мобілізації. 

У Законі України “Про мобілізаційну підготову та мобілізацію”, зокрема, ст. 22 викласти в новій редакції, якою передбачено, що громадяни зобов’язані, зокрема,  

  • надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є Збройним Силам України та іншим військовим формуванням. 

Кабміну доручено, зокрема:  

  • у двомісячний строк з дня опублікування Закону забезпечити створення та функціонування електронного кабінету призовника, військовозобовязаного чи резервіста; 
  • у тримісячний строк вжити заходів щодо перевірки обгрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності чоловікам від 25 до 50 років, яким після 24.02.2022 року була встановлена вперше інвалідність 2-3 груп (крім деяких виключень, зокрема, відсутніть кінцівки, онкозахворювань тощо) . 

Цей Закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування (з 18.05.2024 р.), крім окремих норм, які набирають чинності через вісім місяців з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.