вгору

Зареєстровано новий законопроект про мобілізацію № 10449

У ВРУ 30.01.2024 року було зареєстровано урядовий проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку (законопроект від 30.01.2024 р. № 10449). 

Нагадаємо, що 25.12.2023 року було зареєстровано проекти нових законів №10378 про мобілізацію та №10379 про відповідальність. Докладно про це – тут.  

При цьому законопроект про мобілізацію №10378 було відкликано та знято з розгляду у ВРУ 11.01.2024 року. Раніше ми писали про те, що бізнес не підтримує прийняття цих законопроектів в запропонованій редакції і пропонує доопрацювати документи. 

Згідно з Пояснювальною запискою до нового законопроекту про мобілізацію № 10449 пропонується внести зміни до ряду законів, якими передбачити:  

 • удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;  
 • зміну призовного віку з 27 до 25 років;  
 • надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів; 
 • залучення органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, військово-цивільних та військових адміністрацій, підприємств, установ і організацій до активної участі у заходах проведення мобілізації, зокрема до оповіщення та забезпечення прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, до збірних пунктів та військових частин; 
 • уточнення норм щодо виконання військово-транспортного обов’язку; 
 • уточнення повноважень Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та розвідувальних органів України щодо ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, проведення заходів мобілізації та бронювання; 
 • уточнення обов’язків громадян України щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, зокрема, щодо встановлення обов’язку проходити медичний огляд, постановки на військовий облік за місцем перебування у разі переїзду під час проведення мобілізації, реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, обов’язкової явки до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і військових частин після оголошення мобілізації, наявності при собі військово-облікового документу разом з документом, що посвідчує особу, які пред’являються за вимогою згідно закону; 
 • встановлення вимог до повісток про виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також порядок їх вручення громадянам України; 
 • уточнення підстав для надання відстрочки та звільнення від призову на військову службу під час мобілізації, а також синхронізація норм із підставами для звільнення з військової служби; 
 • встановлення, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої̈ та вищої̈ освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий без урахування спеціальності (фаху), інтерни та докторанти, а також педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти; 
 • виключення строкової військової служби – як виду військової служби та звільнення зі служби у запас всіх військовослужбовців строкової військової служби;  
 • встановлення підстави для звільнення з військової служби військовослужбовцям у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців. Звільнення таких військовослужбовців визначатиметься строками відповідно до рішення Ставки Верховного Головнокомандувача; 
 • уточнення підстав для звільнення з військової служби;  
 • встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:  

- які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас у зв’язку із закінченням строку військової служби, – протягом двох років з дня звільнення з військової служби. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;  

- з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;  

- з числа громадян, які були звільненні зі строкової військової служби під час дії воєнного стану, – протягом шести місяців з дня звільнення з військової служби;  

 • уточнення порядку бронювання для військовозобов’язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, зокрема на посадах державної служби категорії “А” – всі військовозобов’язані, а для державної служби категорії “Б”, “В” – до 50% кількості військовозобов’язаних; 
 • уточнення норм, що стосуються проведення випробування під час прийняття на військову службу за контрактом;  
 • виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби;  
 • запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців при закладах вищої освіти всіх форм власності з 2025 року;  
 • запровадження з 2025 року базової загальновійськової підготовки для громадян, які планують вступити:  

- на державну службу, зайняти посади в органах прокуратури, а також інших громадян (за бажанням) – у навчальних частинах (центрах) Збройних Сил України; 

- на службу в поліцію – у навчальних частинах (центрах) Міністерства внутрішніх справ України;  

 • запровадження базової військової служби для громадян чоловічої статі (жіночої статі – за бажанням) віком до 25 років, якщо вони не проходили базову загальновійськову підготовку після припинення чи скасування правового режиму воєнного стану;  
 • встановлення додаткових вимог щодо можливості проходження державної служби або служби в поліції тільки після проходження базової загальновійськової підготовки (із відтермінуванням цієї норми, яка набирає чинності з 2026 року) або військової служби;  
 • запровадження заходів впливу щодо громадян, які не виконують обов’язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, передбачених частиною 3 статті 22 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, встановлення процедури винесення судових рішень та їх примусового виконання;  
 • надання права засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації;  
 • надання повноважень Національній поліції України щодо участі у заходах мобілізації; залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.  

Передбачається, що Закон набере чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування, крім окремих норм, які набирають чинності через вісім місяців з дня, наступного за днем його опублікування.  

Прикінцевими та перехідними положеннями встановлюються норми щодо:  

 • переогляду обмежено придатних громадян та переходу на військовий облік військовозобов'язаних та резервістів розвідувального органу Міністерства оборони України, оновлення громадянами України, які перебувають на військовому обліку, протягом 60 днів своїх військовооблікових даних, зберігання здобувачами освіти права на відстрочку до завершення поточного навчального року, у разі втрати цього права відповідно до статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”;  
 • постановки на військовий облік військовозобов’язаних громадян, які працюють (проходять службу) на  посадах у Національній поліції України, Службі судової охорони, Державному бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України протягом 60 днів з дня набрання чинності Закону;  
 • переогляду громадян України чоловічої статі віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2024 року встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп (крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп встановлено за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, а також відсутності кінцівки внаслідок її ампутації), до кінця 2024 року на непридатність до військової служби на підставі переліку хвороб, станів та фізичних вад, затвердженого кабінетом Міністрів України. 

Отже, у новому законопроекті про мобілізацію № 10449 прибрали норму, зокрема, щодо мобілізації осіб з інвалідністю ІІІ групи. Щодо інших норм, то вони залишились майже ті самі, що й були у попередньому законопроекті №10378. Крім того, законопроект розширено новими вимогами, наприклад, такими як підтвердження інвалідності громадянами; надання права засудженим особам бути призваними під час мобілізації тощо.