вгору

Закон про протидію мобінгу чинний з 11 грудня 2022 р.

11 грудня 2022 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)» від 16.11.2022 р. № 2759-ІХ (далі – Закон № 2759). Про прийняття за основу цього законопроекту ми повідомляли тут.

Відповідно до внесених змін ст. 2 Кодексу Законів про працю України (далі – КЗпП) передбачено, що працівник має не лише право на здорові і безпечні умови праці, а й на гідне ставлення з боку роботодавця, інших працівників.

Мобінг (цькування) – систематичні (повторювані) тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, у т. ч. з метою набуття, зміни або припинення ним трудових прав та обов’язків, що проявляються у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі такої, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність. Це передбачено ст. 2-2 КЗпП.

Формами психологічного та економічного тиску, зокрема, є:

  • створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери (погрози, висміювання, наклепи, зневажливі зауваження, поведінка загрозливого, залякуючого, принизливого характеру та інші способи виведення працівника із психологічної рівноваги);
  • безпідставне негативне виокремлення працівника з колективу або його ізоляція (незапрошення на зустрічі і наради, в яких працівник, відповідно до локальних нормативних актів та організаційно-розпорядчих актів має брати участь, перешкоджання виконанню ним своєї трудової функції, недопущення працівника на робоче місце, перенесення робочого місця в непристосовані для цього виду роботи місця);
  • нерівність можливостей для навчання та кар’єрного росту;
  • нерівна оплата за працю рівної цінності, яка виконується працівниками однакової кваліфікації;
  • безпідставне позбавлення працівника частини виплат (премій, бонусів та інших заохочень);
  • необґрунтований нерівномірний розподіл роботодавцем навантаження і завдань між працівниками з однаковою кваліфікацією та продуктивністю праці, які виконують рівноцінну роботу.

Вимоги роботодавця щодо належного виконання працівником трудових обов’язків, зміна робочого місця, посади працівника або розміру оплати праці в порядку, встановленому законодавством, колективним або трудовим договором, не вважаються мобінгом (цькуванням).

 Вчинення мобінгу (цькування) заборонено.

Особи, які вважають, що вони зазнали мобінгу (цькування), мають право звернутися із скаргою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та/або до суду.

Щодо розірвання трудового договору з приводу мобінгу

До КЗпП внесено й відповідні норми щодо розірвання трудового договору (далі – ТД) з причини мобінгу (цькування) (див. Таблицю).

Таблиця

Норми КЗпП, що стосуються розірвання трудового договору з причини мобінгу

Розірвання ТД

Особливості/ причини розірвання ТД

Норма КЗпП

Розірвання ТД, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника

Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору, чинив мобінг (цькування) стосовно працівника або не вживав заходів щодо його припинення, що підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили.

ч. третя ст. 38

Розірвання ТД з ініціативи роботодавця

Вчинення працівником мобінгу (цькування), встановленого судовим рішенням, що набрало законної сили.

п. 12 ч. першої  ст. 40

Додаткові підстави розірвання  ТД з ініціативи роботодавця з окремими категоріями працівників за певних умов

Вчинення керівником підприємства, установи, організації мобінгу (цькування) незалежно від форм прояву та/або невжиття заходів щодо його припинення, встановленого судовим рішенням, що набрало законної сили.

п. 1-2 ч. першої ст. 41

Крім того, передбачено, що при припиненні ТД, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника, до якого було вчинено мобінг або не вжито заходи щодо його припинення, надається вихідна допомога  у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку (ч. перша ст. 44 КЗпП).

До відома! Наразі на підписі у Президента знаходиться законопроект № 5749 від 12.07.2021 р., яким вводиться адміністративна відповідальність за мобінг.