вгору

Закон про сільськогосподарську кооперацію прийнято у новій редакції

Прийнятою новою редакцією Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» (законопроєкт від 29.08.2019 р. 0856) врегульовано ключові питання створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів в Україні в єдиному законодавчому акті.

Законом передбачено створення комплексної та зручної у користуванні законодавчої основи для сільськогосподарської кооперації, а також усунення існуючих на сьогодні колізій між різними законодавчими актами з цього питання.

Передбачається відмовитися від жорсткого поділу сільськогосподарських кооперативів за типами на виробничі та обслуговуючі, надаючи членам (засновникам) сільгоспкооперативу самостійно обирати види діяльності: виробничий, обслуговуючий, переробний чи багатофункціональний, а також форму діяльності – з метою чи без мети одержання прибутку. Відповідно, пропонується перехід до єдиної організаційно-правової форми – сільськогосподарський кооператив.

При цьому, передбачається поступовий перехід існуючих сільськогосподарських кооперативів до нової єдиної форми. Отже, сільськогосподарські виробничі кооперативи, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативі та кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, утворені відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» до набрання чинності цим Законом, які зареєстровані на день набрання чинності цим Законом, зберігають всі права та обов’язки, які вони мали на момент набрання чинності цим Законом, до моменту їх перереєстрації, але не більше як три роки. Протягом цих трьох років такі сільськогосподарські виробничі кооперативи, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, а також кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, утворені відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» до набрання чинності Законом, що пропонується, мають бути перереєстровані, відповідно у сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об’єднання.

Новою редакцією Закону «Про сільськогосподарську кооперацію» зберігається можливість для діючих сільськогосподарських кооперативів, за їх бажанням, продовжувати свою діяльність в умовах та з особливостями, які фактично ідентичні тим, за яких вони були утворені.

Передбачено можливість утворення сільськогосподарського кооперативу, який здійснюватиме свою діяльність без мети одержання прибутку (з поширенням на нього обмежень щодо виду діяльності, операцій з нечленами та переходу права власності, які сьогодні існують для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів). Статутом сільськогосподарського кооперативу, який діє з метою одержання прибутку, також може бути передбачено обов’язкову трудову участь у діяльності сільськогосподарського кооперативу його членів – фізичних осіб (як це передбачено для сільськогосподарських виробничих кооперативів).

Закон також передбачає можливість утворення і діяльності сільськогосподарських кооперативних об’єднань – так званих кооперативів другого рівня, які є поширеними у світі. При цьому, для сільськогосподарських кооперативів (сільськогосподарських кооперативних об’єднань) зберігається й право засновувати та бути членами у кооперативних об’єднаннях, що утворюються відповідно до Закону України «Про кооперацію».

Законом закріплено та розкрито зміст таких принципів утворення і діяльності сільськогосподарських кооперативів (сільськогосподарських кооперативних об’єднань):

  • добровільність та відкритість членства у сільськогосподарському кооперативі, сільськогосподарському кооперативному об’єднанні;
  • демократичність;
  • обов’язковість участі члена сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання у його господарській та іншій діяльності;
  • автономність і незалежність;
  • сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації (освіта, навчання, інформація);
  • співпраця між кооперативами;
  • урахування інтересів територіальної громади.

Згідно з цими принципами, які відповідають загальновизнаним принципам кооперації Міжнародного кооперативного альянсу, та з врахуванням досвіду інших розвинених держав закладаються чіткі основи управління кооперативом, визначаються права та обов’язки його членів у процесі діяльності сільгоспкооперативу, запроваджуються спеціальні положення щодо кооперативної освіти, участі сільськогосподарських кооперативів у реалізації соціальної функції на селі.

Закон запроваджує можливість прийняття рішень сільськогосподарським кооперативом з урахуванням додаткової кількості голосів членів, пропорційної до їх участі в господарській діяльності такого кооперативу (практика, яка існує в більшості держав-членів ЄС), зберігаючи при цьому принцип демократичності в управлінні кооперативом.

Законом оптимізовано систему прийняття рішень загальними зборами кооперативу.

Законом чітко визначені повноваження органів управління сільськогосподарським кооперативом, вимоги до статуту та правил внутрішньогосподарської діяльності, права та обов’язки членів сільськогосподарського кооперативу.

 Законом закладається ефективна модель економічної діяльності сільськогосподарського кооперативу, яка дозволяє підвищити його конкурентноздатність на аграрному ринку, запобігає подвійному оподаткуванню (як на рівні кооперативу, так і на рівні його членів), дає можливість діяти як з метою отримання прибутку, так і зберегти за собою неприбутковий статус.

Прикінцевими та перехідними положеннями цього Закону внесено зміни до Господарського та Цивільного кодексів, Законів України «Про кооперацію», «Про фермерське господарство», «Про особисте селянське господарство», а також положення, які врегульовують перехідні відносини щодо діяльності сільськогосподарських виробничих кооперативів, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а також кооперативних об’єднань сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, зареєстрованих на момент набрання чинності цим Законом.

Про це повідомлено на сайті Верховної Ради України.

Більше новин та корисних матеріалів читайте у Блозі бухгалтера, Інформері M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.