вгору

Заповнення форми № 1ДФ: актуальні питання-відповіді

Закінчується І квартал 2018 року і вже скоро – подача квартальної звітності. ДФСУ у загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» надала відповіді на поширені питання платників (категорія 103.25) щодо правильного заповнення податкового розрахунку за формою № 1ДФ.

Яку кількість працівників слід зазначати в гр. ”Працювало за трудовими договорами” податкового розрахунку за ф. 1ДФ, якщо протягом звітного періоду кількість працівників змінювалась у зв’язку із прийняттям та звільненням з місця роботи?

Якщо протягом звітного періоду кількість працівників змінювалась у зв’язку із прийняттям та звільненням з місця роботи, то в графі ”Працювало за трудовими договорами” податкового розрахунку за ф. 1ДФ слід зазначати максимальну кількість працівників, які фактично працювали за трудовими договорами протягом звітного кварталу. Якщо, наприклад, станом на 01 квітня поточного року за трудовими договорами працювало 30 осіб, а протягом звітного кварталу одна особа звільнилась, дві особи були прийняті на роботу, то фактично протягом звітного кварталу працювало 32 особи.

Чи включається до оподаткованого доходу сума боргу, яка анульована кредитором до закінчення строку позовної давності та за якою ознакою доходу відображається анульований борг у податковому розрахунку за ф. 1ДФ?

Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді основної суми боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, що перевищує у 2018 році – 930,75 грн. включається до його оподатковуваного доходу та відображається в податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «126».

Не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності у сумі, що не перевищує у 2018 році – 930,75 грн., та суми процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені), прощених (анульованих) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності. Такі доходи відображаються у податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «127».

Як у гр.гр. 3а та 3 податкового розрахунку ф. 1ДФ відображаються суми доходів до яких застосовується коефіцієнт, передбачений п. 164.5 ПКУ, а саме з урахуванням коефіцієнту чи без нього?

Коефіцієнт, передбачений п. 164.5 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ)  застосовується для визначення бази оподаткування, тому у разі надання платнику податку доходів у негрошовій формі, суми нарахованого доходу у графах 3а «Сума нарахованого доходу» та 3 «Сума виплаченого доходу» податкового розрахунку за ф. 1ДФ відображаються з урахуванням цього коефіцієнту (для ставки податку 18 відс. – коефіцієнт 1,21951).

За якою ознакою доходу відображається в податковому розрахунку за ф. 1ДФ сума нецільової благодійної допомоги?

Відповідно до пп. 170.7.3 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року (у 2018 році – 2470 гривень). Згідно з Довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4, сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі та, що перевищує встановлений граничний розмір відображається у податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «169».

Які графи податкового розрахунку за ф. 1ДФ необхідно заповнювати нотаріусу/юрособі - посереднику за операцією купівлі-продажу нерухомого/рухомого майна між фізособами?

За операцією купівлі-продажу нерухомого/рухомого майна між фізичними особами нотаріус/юридична особа – посередник виконує функції податкового агента лише в частині надання інформації контролюючим органам про суму отриманого платником податку доходу і суму сплаченого до бюджету податку на доходи фізичних осіб, та у податковому розрахунку за ф. 1ДФ заповнює такі графи:

- графа 1 – порядковий номер кожного рядка, що заповнюється;

- графа 2 – податковий номер або серія та номер паспорта;

- графа 3а – сума доходу платника податку, отриманого від продажу нерухомого/рухомого майна;

- графа 4а – сума податку, що підлягає сплаті до бюджету;

- графа 4 – сума фактично перерахованого податку;

- графа 5 – код ознаки доходу («104» – у разі отримання доходів від операцій з продажу об’єктів нерухомого майна та «105» – у разі продажу рухомого майна).

Крім цього, нотаріусам необхідно відображати у податковому розрахунку за ф. 1ДФ військовий збір щодо посвідчених ними договорів з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна між фізичними особами, а також виданих свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування. При цьому в рядку «Військовий збір» розд. 2 податкового розрахунку за ф. 1ДФ проставляються загальні суми виплаченого доходу та фактично утриманого (перерахованого) військового збору.

Також дивіться на сайті ДФС відповіді на запитання:

- щодо відображення ідентифікаційного номера в формі 1ДФ,

- як заповнюються графи 3 та 3а форми № 1ДФ.