вгору

Зарплата працівнику-нерезиденту в інвалюті: що з базою нарахування ПДФО?

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 р. № 2473-VIII (далі – Закон № 2473) валютні операції здійснюються без обмежень відповідно до законодавства України, крім випадків, встановлених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, виконання взятих Україною зобов’язань за міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також випадків запровадження НБУ відповідно до Закону № 2473 заходів захисту.

Усі розрахунки на території України проводяться виключно у гривні, крім розрахунків визначених ч. 2 ст. 5 Закону № 2473.

Порядок проведення розрахунків за валютними операціями визначається НБУ. Це передбачено ч. 4 ст. 5 Закону № 2473.

Відповідно до п. 52 розд. VI Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 р. № 2 дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав в Україні та представництва міжнародних організацій на території України мають право здійснювати розрахунки в готівковій іноземній валюті, одержаної з власних поточних рахунків, для оплати праці (уключаючи доплати, надбавки, премії, інші заохочувальні та компенсаційні виплати) власним співробітникам, якщо останні не є громадянами України або не проживають у ній постійно та акредитовані в МЗС України.

За поточними рахунками в інвалюті офіційних представництв, представництв юросіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю (включаючи представництва іноземних банків), установ (груп управління програмами або проектами міжнародної допомоги та міжнародної технічної допомоги) здійснюються операції, що не суперечать вимогам законодавства, зокрема, з оплати праці (включаючи доплати, надбавки, премії, інші заохочувальні та компенсаційні виплати) працівникам офіційних представництв, якщо такі працівники не є громадянами України/не проживають в ній постійно та акредитовані в МЗС України і працюють в Україні згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) шляхом переказу на рахунки цих осіб, відкриті в банках України або виплати готівкою. Це визначено п. 124 розд. Х Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 р. № 5 (далі – Положення № 5).

При цьому офіційні представництва мають право використовувати готівкову іноземну валюту з поточних рахунків для оплати праці (включаючи доплати, надбавки, премії, інші заохочувальні та компенсаційні виплати) працівникам, які не є громадянами України/не проживають в ній постійно та акредитовані в МЗС України і працюють в Україні згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) (за умови документального підтвердження розрахунку витрат) (п. 125 розд. Х Положення № 5).

Згідно з п. 164.4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в інвалюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом НБУ, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.

Відповідно до пп. 170.10.1 ПКУ доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами розд. IV ПКУ для нерезидентів).

Згідно з п. 164.6 ПКУ для обчислення бази оподаткування використовується нарахована заробітна плата.

Отже, при нарахуванні та виплаті зарплати в інвалюті найманому працівнику – нерезиденту, такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом НБУ, що діє на момент нарахування таких доходів.

Про це повідомило ГУ ДПС в Одеській області.

Аналогічна відповідь розміщена на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 103.02.

Більше матеріалів читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.