вгору

Затверджено Методику проведення перевірки нарахування та сплати ПДФО, ЄСВ та військового збору

Наказом ДПСУ від 04.05.2023 р. № 322 затверджено Методику проведення перевірки достовірності, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та військового збору (далі – Методика).

Ця Методика призначена для застосування посадовими особами ДПС при виконанні ними функціональних обов’язків та носить роз’яснювальний та інформаційний характер. Вона не є вичерпною і може змінюватися та/або доповнюватися.

Відповідно до п. 2.2 Методики під час проведення перевірки може бути використана інформація, що надійшла:

 • від платників податків та податкових агентів, у т. ч. дані стандартного аудиторського файлу (SAF-T);
 • від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та НБУ, зокрема інформація:

від банків, інших фінустанов – інформація про наявність та рух коштів на рахунках платника податків, звіти про підзвітні рахунки, подані від фінансових агентів;

від органів влади інших держав, міжнародних організацій або нерезидентів;

 • за наслідками податкового контролю;
 • від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифрової економіки, інформація про відповідність резидентів Дія Сіті вимогам Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», зокрема щодо включення/виключення платників податків до/з реєстру Дія Сіті;
 • інша інформація, оприлюднена відповідно до законодавства та/або добровільно чи за запитом надана контролюючому органу в установленому законодавством порядку, а також інформація, наведена у скарзі покупця (споживача) щодо порушення платником податків встановленого порядку проведення розрахункових операцій із застосуванням РРО та/або ПРРО.

Що перевірятимуть?

Метою документальної перевірки ПДФО, військового збору та ЄСВ є встановлення правильності та своєчасності їхнього нарахування та сплати (перерахування), а також відображення в обліку та звітності.

Звітним документом, який підлягає перевірці при обчисленні ПДФО, військового збору та єдиного внеску є Податковий розрахунок, що формується на підставі первинних та зведених документів бухгалтерського обліку за відповідний податковий період.

Оскільки ПДФО, військовий збір та ЄСВ є суто розрахунковими величинами, то підтвердження правомірності їхнього визначення проводиться виключно шляхом перевірки (суцільним чи вибірковим способом) даних первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, наданих платником податків під час проведення документальної перевірки.

Перевірці підлягають наступні питання:

 • правильність визначення об’єкта оподаткування ПДФО та військовим збором при нарахуванні (виплаті) доходів платникам податків у вигляді зарплати, винагород за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг), інших виплат фізособам (як у грошовій, так і негрошовій формі);
 • правильність застосування до об’єкта оподаткування розміру ставок ПДФО залежно від виду доходу;
 • правомірність надання податкової соціальної пільги;
 • надання поворотної фінансової допомоги фізособам та оподаткування такої допомоги у разі встановлення факту її неповернення;
 • правильність визначення бази нарахування ЄСВ;
 • правильність та правомірність застосування розміру ЄСВ;
 • дотримання встановлених строків сплати (перерахування) до бюджетів ПДФО, військового збору, ЄСВ;
 • дотримання вимог щодо пропорційності сплати ЄСВ (авансових платежів) одночасно з виплатою сум зарплати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується ЄСВ;
 • на яких рахунках обліковується нарахування та сплата ПДФО, військового збору, ЄСВ.

У Методиці, зокрема, визначено особливості перевірки дотримання вимог до складання та подання Податкового розрахунку, а також приклади алгоритмів зіставлення даних, що задекларовані платниками податків у Податковому розрахунку з іншими звітними даними платників податків, відомостями інформаційних систем ІКС ДПС та первинними документами.