вгору

Зміни до форми декларації з податку на прибуток: проєкт наказу Мінфіну

ДПС на своєму сайті оприлюднила проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» (далі – проєкт наказу).

Проєкт наказу підготовлено з урахуванням змін, внесених до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) законами України від 16 січня 2020 року № 466, від 14 липня 2020 року № 786, від 04 листопада 2020 року № 962, від 04 грудня 2020 року № 1072 і від 17 грудня 2020 року № 1117.

Як зазначено в пояснювальній записці до проєкту наказу - основною метою підготовки даного документу є затвердження змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну від 20.10.2015 № 897 з метою приведення її у відповідність до положень ПКУ.

Які зміни пропонують внести?

Отже, вносяться такі зміни та доповнення:

у Декларацію

  • щодо відображення інформації у разі здійснення діяльності нерезидентом на території України через постійне представництво, з урахуванням прийнятих законами змін до ПКУ;

у додатки до Декларації:

додаток ПН щодо можливості відображення інформації про нерезидента, який є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу із джерелом походження з України у разі застосування відповідно до ст. 103 ПКУ положення міжнародного договору України з країною, резидентом якої є відповідний бенефіціарний (фактичний) отримувач (власник) такого доходу;

додаток РІ щодо:

  • виключення різниці, на яку збільшується фінансовий результат до оподаткування, – на суму витрат, понесених платником податків при здійсненні операцій з нерезидентами, якщо такі операції не мають ділової мети;
  • доповнення новою різницею щодо збільшення фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду на суму витрат, пов’язаних із виконанням умов договору про надання бюджетного гранта, понесених у поточному звітному періоді за рахунок таких грантів (але не більше суми таких грантів) та включених до складу витрат поточного звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
  • доповнення новими різницями щодо зменшення фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду:
  1. на суму бюджетних грантів, отриманих платником податку та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
  2. на суму отриманої одноразової компенсації суб’єктам господарювання відповідно до Закону України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та включеної до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
  3. на суму списаних штрафних санкцій і пені та списаного податкового боргу відповідно до вимог ПКУ та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до НП(С)БО або МСФЗ;

додаток АМ щодо відображення для цілей розрахунку різниці, на яку збільшується фінансовий результат до оподаткування згідно з п. 140.2 ПКУ, інформації про капіталізовані проценти, які підлягали включенню до собівартості необоротного активу відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

У разі прийняття наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Більше новин читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.