вгору

Зміни до порядку формування плану-графіка перевірок: проєкт від ДПС

На сайті ДПСУ розміщено проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» (доопрацьований), далі – проєкт наказу.

Нагадаємо, що Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків затверджено наказом Мінфіну від 02.06.2015 р. № 524.

Проєкт наказу розроблено з метою забезпечення належного функціонування міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з ВПП у частині формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок та удосконалення критеріїв ризиковості від провадження господарської діяльності платників податків.

ДПС удосконалює систему ризикоорієнтованого податкового контролю, а саме: моніторинг наявних критеріїв ризику діяльності платників податків; розробка нових критеріїв ризику діяльності платників податків; внесення змін до наявних переліків податкових ризиків.

Зміни у критеріях для юридичних осіб передбачають:

·  з переліку критеріїв відбору платників податків — юросіб високого ступеня та критеріїв відбору платників податків — постійних представництв та представництв нерезидентів виключають критерій ризику:

«наявність розбіжностей у платника податків згідно із системою автоматизованого зіставлення податкового зобов’язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів (завищення податкового кредиту) у сумі понад 1 млн грн, або понад 5 відсотків загальних обсягів податкового кредиту, але не менше ніж 100 тис. грн» за відсутності джерела інформації для розрахунку ризику;

·  для однозначного тлумачення алгоритму розрахунку критерій відбору юридичних осіб високого ступеня слова «інші операційні витрати перевищують 30% загальних витрат операційної діяльності» доповнили словом «операційні»;

· переносять критерій з високого ступеня до критеріїв ризику середнього ступеня «декларування експортних та/або імпортних операцій без фактичного здійснення таких операцій» ;

·  для однозначного тлумачення алгоритму розрахунку критерію відбору юросіб високого ступеня слова «зростання довгострокових зобов’язань і забезпечень в сумі більше ніж 10 млн грн або перевищує 30 відсотків загальних обсягів постачання» замінюють словами: «сума довгострокових зобов’язань і забезпечень більше ніж 10 млн грн або перевищує 30 відсотків загальних обсягів постачання»;

· змінюють редакцію критерію ризику середнього ступеня юросіб у частині граничних сум, а саме: «наявність розбіжностей між обсягами задекларованих у податкових деклараціях з ПДВ  податкових зобов’язань або податкового кредиту з податку на додану вартість та обсягами податкових зобов’язань, або податкового кредиту з ПДВ за даними ЄРПН на 5 та більше відсотків» такою: «наявність розбіжностей у платника податків між даними податкової декларації з ПДВ та ЄРПН у сумі понад 1 млн.грн, або понад 5% загальних обсягів податкового кредиту, але не менше ніж 100 тис. грн»;

· виключають критерій щодо наявності негативних рішень комісії ДПС у системі автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризику, достатніх для зупинення реєстрації ПН протягом трьох звітних періодів;

· уточнюють критерій ризику середнього ступеня, зокрема замінюють словами «наявність розбіжностей між задекларованою сумою обсягів постачання у деклараціях з податку на додану вартість та сумою розрахункових операцій, проведених із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або ПРРО, в обсязі, що перевищує 30 відсотків».

· критерії відбору середнього ступеня ризику доповнюють новим критерієм «сплата податку на прибуток за відповідний рік в обсязі менше 1,5 відсотка від обсягу відшкодованого податку на додану вартість у розмірі понад 10 млн.грн упродовж календарного року».

Зміни у критеріях відбору фізичних осіб передбачають:

·  уточнюють критерій ризику високого ступеня «розмір інших витрат, у тому числі вартість виконаних робіт, наданих послуг, або сума розрахованої амортизації основних засобів становить 30 та більше відсотків задекларованої в податковій звітності вартості документально підтверджених витрат, пов’язаних з господарською діяльністю платника податків» інформацією щодо суми розрахованої амортизації основних засобів;

·  вводять нові критерії ризику високого ступеня, а саме:

- «обсяг придбання, без ПДВ, відображений у податкових деклараціях з податку на додану вартість, становить 75 або більше відсотків обсягу постачання, без податку на додану вартість, відображеного у податкових деклараціях з податку на додану вартість;

- «включення до складу витрат у податковій декларації про майновий стан і доходи сум амортизаційних відрахувань за відсутності відомостей щодо наявності власних об’єктів оподаткування»;

· вводять новий критерій ризику середнього ступеня «декларування доходу понад 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року, за відсутності зареєстрованого реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій та відомостей щодо відкритих банківських рахунків»;

· викладають у новій редакції критерій ризику середнього ступеня «кількість найманих працівників менша за кількість зареєстрованих реєстраторів розрахункових операцій (окремо на господарську одиницю) або інших об’єктів оподаткування».

Крім того, в новій редакції викладено додатки 1-3 Порядку формування плану-графіка проведення документальних.

Нагадаємо, що 22.09.2021 р. оновлено розділи І та ІІ розділи план-графіку перевірок ДПС.

Більше новин читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.