вгору

Зміни у Порядку обліку платників податків і зборів

Мінфін затвердив наказ «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів» від 08.02.2021 р. № 62 (далі – Наказ № 62). Про це зазначено на сайті Мінфіну.

Нагадуємо, що сам Порядок обліку платників податків і зборів затверджено наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588 (далі – Порядок).

Так, Порядок доповнено змінами наступного змісту:

 1. Датою отримання документів контролюючими органами (відомостей, заяв, запитів та інших документів) є:
 • для паперового вигляду – дата надходження до відповідного контролюючого органу;
 • для електронного вигляду – час та дата надходження такого електронного документа, що зазначені в електронному повідомленні (квитанції), сформованому програмним забезпеченням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у форматі, затвердженому в установленому законодавством порядку.

Зверніть увагу! Якщо документ, поданий у електронному вигляді, надійшов пізніше 16 години робочого (операційного) дня, датою його отримання вважається наступний після нього робочий (операційний) день.

2. Нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації), які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у т. ч. постійні представництва, або придбавають нерухоме майно або отримують майнові права на таке майно в Україні, або відкривають рахунки в банках України, зобов’язані стати на облік у контролюючих органах.

Так, взяття на облік у контролюючому органі нерезидента здійснюється при настанні першої із подій не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від нерезидента документів, які він зобов’язаний подати:

 • у десятиденний строк після акредитації (реєстрації, легалізації) на території України відокремленого підрозділу – до ДПС за місцезнаходженням відокремленого підрозділу;
 • до придбання нерухомого майна або отримання майнових прав на таке майно в Україні – до ДПС за місцезнаходженням нерухомого майна;
 • до відкриття рахунку в Україні – до ДПС за місцезнаходженням установи (відділення) банку або іншої фінансової установи, в яких відкривається рахунок;

Крім того, має стати на облік та/або зареєструватися платником податку на прибуток юридична особа, що утворена відповідно до законодавства іншої країни (іноземна компанія), у випадках, визначених нормами Податкового кодексу України.

Також нерезидент, який не став на облік у визначені строки, не звільняється від постановки на облік та має подати документи для взяття на облік.

Взяття на облік відокремлених підрозділів нерезидента, у т. ч. постійних представництв, не звільняє нерезидента від обов’язку постановки на облік в контролюючому органі.

Важливо! Основним місцем обліку нерезидента є контролюючий орган, в якому нерезидент зареєстрований платником податку на прибуток, а у разі відсутності такої реєстрації – контролюючий орган, в якому нерезидента взято на облік за правилом першої події.

Для взяття на облік іноземна компанія, організація подає до контролюючого органу заяву за формою № 1-ОПН.

До заяви додаються копії таких документів (з пред’явленням оригіналів):

 • витягу з відповідного бізнес-реєстру (торговельного, банківського або іншого реєстру, в якому фіксується факт державної реєстрації компанії, організації), виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
 • документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного (реєстраційного, облікового) номера (коду) нерезидента в країні його реєстрації, якщо у витягу з відповідного бізнес-реєстру не зазначені відомості про такий номер (код), що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
 • документа, яким підтверджуються повноваження представника нерезидента. У разі якщо такий документ виданий в країні реєстрації нерезидента, він повинен бути легалізований в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
 • документа про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації на території України, якщо нерезидент здійснює в Україні діяльність через відокремлений підрозділ.

Крім того, у новій редакції викладено розділ V Порядку щодо взяття на облік та реєстрації нерезидентів у контролюючих органах.

Також змінена форма Заяви нерезидента (для іноземної юридичної компанії, організації або її відокремленого підрозділу) форма № 1-ОПН (додаток 6). Раніше подавалась форма 1-РПП.

Для реєстрації платником податку на прибуток нерезидент подає заяву за формою № 1-ОПН:

 • з позначками «взяття на облік» та «реєстрація платником податку на прибуток», якщо до реєстрації платником податку на прибуток нерезидент не перебуває на обліку в контролюючих органах;
 • з позначкою «реєстрація платником податку на прибуток», якщо до реєстрації платником податку на прибуток нерезидент вже взятий на облік.

У цьому випадку змінюється основне місце обліку нерезидента на контролюючий орган, в якому нерезидент реєструється платником податку на прибуток, якщо є інший контролюючий орган, в якому нерезидент був взятий на облік до такої реєстрації.

Заява за формою № 1-ОПН подається із зазначенням підстав для взяття на облік та/або реєстрації платником податку на прибуток. За наявності одночасно кількох підстав для реєстрації платником податку на прибуток в заяві за формою № 1-ОПН зазначаються всі підстави.

А також Наказом № 62 встановлено, що нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації), які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у т. ч. постійні представництва, та на дату набрання чинності цим Наказом не перебувають на обліку в контролюючих органах, зобов’язані протягом двох місяців з дати набрання чинності цим наказом подати для постановки їх на облік документи, визначені Порядком.

Про Порядок обліку нерезидентів з урахуванням вимог Закону №466 читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.