вгору

Звіт Примітки – Основні засоби: останні зміни в Таксономії UA МСФЗ XBRL-2021

Нагадаємо нашим читачам, що 06.12.2022 р. було схвалено електронний формат Таксономії UA МСФЗ XBRL 2021 року (v.1.1) для подальшого використання суб’єктами звітування при складанні фінансової звітності в електронному форматі за 2021 рік та проміжної фінансової звітності у 2022 році. Докладно про це ми писали тут і тут.

Розкриття інформації про основні засоби зазнало значних змін в Таксономії UA МСФЗ XBRL 2021 року, тому у суб’єктів господарювання виникає багато питань при заповненні звіту [822100] Примітки – Основні засоби. У нашому матеріалі ми більш детально розглянемо ці зміни та основні принципи заповнення даного звіту в програмі M.E.Doc.

Зміни звіту [822100] Примітки – Основні засоби в Таксономії UA МСФЗ XBRL 2021 року у порівнянні з таксономією 2020 року такі:

1. Для вісі Класи основних засобів додано нові компоненти:

  • Земля та будівлі – цей компонент є узагальнюючим і являє собою загальну суму компонента Земля та компонента Будівлі і розраховується автоматично в програмі M.E.Doc;
  • Кораблі, Літак, Автомобілі – ці компоненти додані як розподіл компонента Транспортні засоби. Таким чином, Транспортні засоби тепер є узагальнюючим компонентом, що являє собою загальну суму компонентів Кораблі, Літак та Будівлі і розраховується автоматично в програмі M.E.Doc;
  • Офісне обладнання;
  • Зайнята власником нерухомість, оцінена з використанням моделі справедливої вартості інвестиційної нерухомості.

2. Додано нові статті щодо доповнення розкриття параграфа 20А МСБО 16:

  • Надходження, включені до прибутку або збитку відповідно до параграфа 20А МСБО 16, що повязані з виробами, які не є результатом звичайної діяльності суб’єкта;
  • Собівартість, включена до прибутку або збитку відповідно до параграфа 20А МСБО 16, що повязана з виробами, які не є результатом звичайної діяльності субєкта;
  • Опис статті (статей) у звіті про сукупний дохід, що включає (включають) надходження від продажу виручку та собівартість, які включено до прибутку або збитку згідно з параграфом 20А МСБО 16.

Звертаємо вашу увагу, що для зручності користувачів кожний доданий компонент вісі Класи основних засобів у програмі M.E.Doc відокремлено в окремий блок (крок майстра заповнення даних).

Для таблиці А додано кроки майстра заповнення 7, 8, 11–16, 21, 22, 39, 40 (рис. 1 та 2).

Рис. 1

Рис. 2

У таблиці В додано кроки майстра заповнення 47, 49–51, 54, 63 (рис. 3).

Рис. 3

Нові статті, які були додані в Таксономії UA МСФЗ XBRL 2021, в майстрі заповнення даних відокремлені в окремий крок 68 Додаткова інформація 3 (Рис. 4).

Рис.4

Описані вище зміни звіту [822100] Примітки – Основні засоби потрібно враховувати при заповненні даних як поточного, так і порівняльного періодів.

Увага! Дані порівняльного періоду для річної і проміжної звітності в доданих компонентах вісі і нових статтях після перенесення даних користувач заповнює самостійно (рис. 5).

Рис. 5

Нагадаємо, що для проміжної звітності 2022 року порівняльними періодами у звіті [822100] Примітки – Основні засоби, відповідно, будуть:

  • для I кварталу 2022 року I квартал 2021 року;
  • для півріччя 2022 року півріччя 2021 року;
  • для 9 місяців 2022 року 9 місяців 2021 року.

Незважаючи на додані статті і вісі в Таксономії UA МСФЗ XBRL 2021, принцип заповнення звіту [822100] Примітки – Основні засоби залишається таким, яким був у 2020 році. Детальніше про принципи побудови в програмі M.E.Doc та заповнення цього звіту – у матеріалі.