вгору

Звіт про КІК: коли вперше та як відзвітувати?

Юрособи-спрощенці є платниками податку на прибуток при отриманні скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії (далі – КІК), що оподатковується в порядку, визначеному ст. 39-2 та розд. ІІІ Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Це передбачено нормою абз. третього пп. 133.1.1 ПКУ.  

Для цілей податкового контролю за оподаткуванням прибутку КІК звітним (податковим) періодом є календарний рік або інший звітний період КІК, що закінчується протягом календарного року (пп. 39-2.5.1 ПКУ). 

Підпунктом 39-2.5.2 ПКУ визначено, що контролюючі особи зобов’язані подавати Звіт про контрольовані іноземні компанії (далі – Звіт про КІК) до ДПС одночасно з поданням, зокрема, річної Податкової декларації з податку на прибуток (далі – Декларація) за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.  

Як ми вже повідомляли, до Звіту про КІК в обов’язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінзвітності КІК, що підтверджують розмір прибутку КІК за звітний (податковий) рік. Якщо граничні строки підготовки фінзвітності у відповідній іноземній юрисдикції спливають пізніше граничних строків подання, зокрема, річної Декларації, такі копії фінзвітності КІК подаються разом із річною Декларацією за наступний звітний (податковий) період. 

Згідно з пп. 39-2.5.4 ПКУ якщо контролююча особа не має можливості забезпечити складання фінзвітності КІК та/або здійснення розрахунку скоригованого прибутку КІК до дати граничного строку подання річної Декларації, така контролююча особа подає Звіт за скороченою формою, який містить лише відомості, передбачені п. п. «а» – «в» пп. 39-2.5.3 ПКУ. 

Контролююча особа зобов’язана подати повний Звіт до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком. Якщо відповідно до такого звіту загальний оподатковуваний дохід, об’єкт оподаткування податком на прибуток  контролюючої особи збільшується, така особа до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком, подає уточнюючу річну Декларацію. При цьому штрафні санкції та/або пеня не застосовуються. 

Особливості оподаткування КІК на перехідний період 

Пунктом 54 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ встановлено особливості застосування положень про оподаткування прибутку КІК протягом перехідного періоду, зокрема: 

першим звітним (податковим) роком для Звіту є 2022 рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року – звітний період, що розпочинається у 2022 році). Контролюючі особи мають право подати Звіт за 2022 рік до ДПС одночасно з поданням річної Декларації за 2023 рік із включенням зазначеного у такому звіті скоригованого прибутку КІК, що підлягає оподаткуванню в Україні, до показників Декларації за 2023 рік. При цьому штрафні санкції та/або пеня не застосовуються. 

Форми Звіту, скороченого Звіту та Порядок заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу затверджені наказом Мінфіну від 25.08.2022 р. № 254. 

Форма Декларації затверджена наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897. 

Юрособи-спрощенці при отриманні скоригованого прибутку КІК, засобами електронного зв’язку в електронній формі до ДПС одночасно з річною Декларацією подають: 

повний Звіт разом із завіреними належним чином копіями фінзвітності КІК. При цьому у ряд. 06.1 КІК Декларації відображається сума податку на прибуток КІК, а детальний розрахунок наводиться у додатку КІК до ряд. 06.1 КІК Декларації 

або 

скорочений Звіт (якщо фінансовий рік КІК відрізняється від календарного), який містить лише ідентифікаційні дані КІК, розмір частки контролера та структуру володіння часткою. При цьому додаток КІК до ряд. 06.1 КІК Декларації та рядок 06.1 КІК Декларації не заповнюються. 

Якщо було подано скорочений Звіт, то Звіт за повною формою разом з копіями фінзвітності КІК необхідно подати до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком. Разом з цим, при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток контролюючої особи, така особа подає уточнюючу Декларацію з заповненням ряд. 06.1 КІК, значення якого переноситься з додатка КІК до ряд. 06.1 КІК Декларації. 

Про це повідомлено на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 102.23. 

Звіт про КІК з додатками зручно подати у програмі M.E.Doc (ідентифікатор форми J/F0108701).