вгору

Триває подання звітів про КІК за 2022-2023 звітні періоди

Наразі триває кампанія подання контролюючими особами – фізособами (далі – КО) Звітів про контрольовані іноземні компанії (далі – КІК) за 2022 та 2023 звітні періоди.  

Для цілей податкового контролю за оподаткуванням прибутку КІК звітним (податковим) періодом є календарний рік або інший звітний період КІК, що закінчується протягом календарного року.  

Першим звітним (податковим) роком є 2022 рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року – звітний період, що розпочинається у 2022 році).  

Нагадуємо, що Звіт про КІК має бути подано КО одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи. 

Відповідно до п. 49.18.4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) декларації про майновий стан і доходи подаються за календарний рік – до 1 травня року, що настає за звітним. 

Водночас, п. 54 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ встановлені такі особливості застосування положень про оподаткування прибутку КІК протягом перехідного періоду: першим звітним (податковим) роком для Звіту є 2022 рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року – звітний період, що розпочинається у 2022 році). КО мають право подати Звіт за 2022 рік до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток за 2023 рік із включенням зазначеного у такому звіті скоригованого прибутку КІК, що підлягає оподаткуванню в Україні, до показників відповідних декларацій за 2023 рік. При цьому штрафні санкції та/або пеня не застосовуються. 

До звіту про КІК в обов’язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінзвітності КІК, що підтверджують розмір прибутку КІК за звітний (податковий) рік.  

Якщо граничні строки підготовки фінзвітності у відповідній іноземній юрисдикції спливають пізніше граничних строків подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток, такі копії фінзвітності КІК подаються разом із річною декларацією про майновий стан і доходи або податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за наступний звітний (податковий) період (пп. 39-2.5.2 ПКУ).  

При цьому, у Звіті про КІК зазначається уся необхідна інформація за результатами діяльності КІК відповідного звітного періоду (за даними бухобліку та/або проміжної фінзвітності).    

Також якщо така особа не має можливості забезпечити складання фінзвітності КІК та/або здійснення розрахунку скоригованого прибутку КІК до дати граничного строку подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток, така особа подає звіт про КІК за скороченою формою, який містить лише відомості, передбачені п. п. «а»– «в» пп. 39-2.5.3 ПКУ. 

У випадку подання Звіту про КІК за скороченою формою КО зобов’язана подати повний Звіт про КІК до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком.  

Необхідно пам’ятати, що Звіт про КІК подається щодо кожної контрольованої іноземної компанії окремо та виключно в електронній формі.  

У той же час п. 120.7 ПКУ встановлено фінансову відповідальність за податкове правопорушення, зокрема:  

  • неподання звіту про КІК тягне за собою накладання штрафу у розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи (далі – ПМПО) на 1 січня податкового періоду (у 2024 р. – 302800 грн);  
  • несвоєчасне подання КО звіту про КІК тягне за собою накладання штрафу в розмірі 1 ПМПО, встановленого законом на 1 січня податкового року, за кожен календарний день неподання, але не більше 50 ПМПО на 1 січня податкового року (у 2024 р. – до 151400 грн).  

Водночас пп. 54 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ встановлено, що:  

  • штрафні санкції та пеня за порушення вимог ст. 39-2 ПКУ під час визначення та обчислення прибутку КІК не застосовуються за результатами 2022–2023 звітних (податкових) років;  
  • до платника податків, його посадових осіб не застосовується за результатами 2022–2023 звітних (податкових) років адміністративна та кримінальна відповідальність за будь-які порушення, пов’язані із застосуванням норм ст. 39-2 ПКУ. 

Про це інформує ДПСУ. 

Щодо подання додатку КІК у 2024 році читайте в Блозі бухгалтера, в Інформері M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.