вгору

Як протидіяти застосуванню незадекларованої праці: пропозиції Мінсоцполітики

08.02.2019

Зарплата

Мінсоцполітики на своєму сайті оприлюднило для обговорення проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників та протидії застосуванню незадекларованої праці» (далі – Законопроект).

Як зазначено у пояснювальній записці до Законопроекту, на законодавчому рівні є необхідність врегулювання принципу презумпції наявності трудових відносин. Оскільки особа, яка виконує роботу, що за всіма ознаками здійснюється в межах трудових відносин, не забезпечується необхідним соцпакетом (зокрема, відпустками, лікарняними, наявністю гарантій та компенсацій щодо збереження місця роботи, посади, середньої зарплати на час виконання державних або громадських обов’язків та ін.).

Принцип презумпції наявності трудових відносин полягає у тому, що в Кодексом Законів про працю України встановлюється 7 ознак наявності трудових відносин:

  1. періодично (два і більше разів) особі надається винагорода у грошовій або натуральній формі за роботу, виконувану (послуги, надані) в інтересах іншої особи;
  2. особисте виконання особою роботи (надання послуг) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженої нею особи;
  3. винагорода за виконувану роботу (надані послуги) є єдиним джерелом доходу особи або становить 75 і більше відсотків її доходу протягом 6 календарних місяців;
  4. робота виконується (послуги надаються) на визначеному особою, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженою нею особою, робочому місці з дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку;
  5. особа виконує роботи (надає послуги), подібні до роботи, що виконується штатними працівниками роботодавця;
  6. організація умов праці, зокрема, надання засобів виробництва (обладнання, інструментів, матеріалів, сировини, робочого місця) забезпечується особою, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженою нею особою;
  7. тривалість робочого часу та часу відпочинку встановлюється особою, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженою нею особою.

При наявності принаймні трьох з семи вищеназваних ознак робота є такою, що виконується (послуги є такими, що надаються) в межах трудових відносин, незалежно від назви та виду договірних відносин між сторонами. Ці зміни пропонується внести до КЗпП, доповнивши його ст. 21-2.

У такому разі особа, що виконує роботи (послуги), може самостійно звернутися до Держпраці для встановлення факту наявності трудових відносин. Факт наявності трудових відносин встановлюється посадовою особою Держпраці або його терорганів (державними інспекторами), за результатами здійснення заходів державного контролю.

Також факт наявності трудових відносин може бути встановлений у судовому порядку.

І якщо інспектором Держпраці чи судом буде виявлено наявність трудових відносин, роботодавець зобов’язаний буде укласти трудовий договір з працівником з дня початку виконання працівником роботи.

Крім того, законопроектом пропонується визначити на законодавчому рівні поняття «трудові відносини» та «правонаступництво у трудових відносинах».

Зміниться законодавчий підхід до застосування штрафних санкцій за використання найманої праці без укладення трудового договору. Так, роботодавці, зокрема, будуть нести відповідальність у вигляді штрафу (зміни до ст. 265 КЗпП):

  • за виконання особою роботи або надання послуг на підставі договору, укладеного на загальних засадах цивільного законодавства, якщо робота є такою, що виконується, або послуги є такими, що надаються в межах трудових відносин при сплаті ЄСВ у розмірі, меншому за мінімальний страховий внесок, – у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати (МЗП), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
  • за виконання такої ж роботи чи послуг за умови сплати ЄСВ у розмірі, не меншому за мінімальний страховий внесок – у 15-кратному розмірі МЗП на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Такий же розмір штрафу (15 МЗП) пропонується застосовувати і при оформленні працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений роботодавцем, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (зараз – 30-кратний розмір МЗП). Передбачається, що цей штраф не буде накладатися у разі виявлення такого порушення вперше за умови виконання припису про його усунення в установлений у приписі строк.

Законопроектом вносяться зміни до Цивільного кодексу України щодо виконання роботи з важкими та шкідливими умовами праці, з підвищеною небезпекою або де є потреба у професійному доборі на умовах цивільно-правових договорів. Підряднику (субпідряднику) або виконавцю робіт у таких умовах слід обов’язково бути зареєстрованим суб’єктом підприємницької діяльності.

Це основні зміни, що пропонуються.

Передбачено, що Закон набере чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування. Зверніть увагу! Сторонам укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт (надання послуг), які мають три і більше ознак наявності трудових відносин, надається три місяці для укладення трудових договорів. Це, ймовірно, означатиме незастосування до них штрафних санкцій.