вгору

Податкова соціальна пільга - 2018: особливості застосування

06.03.2018

Зарплата

Розглянемо, як застосовується ПСП до зарплати працівників, у тому числі у разі утримання неповнолітніх дітей та дітей – інвалідів, та яка передбачена відповідальність за неправомірне застосування ПСП до зарплати.

Статтею 169 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачено, що працівник має право на зменшення загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати на суму податкової соціальної пільги (далі – ПСП) за умови якщо заробітна плата за місяць не перевищує граничний розмір доходу, визначений пп. 169.4.1 ПКУ.

Так, відповідно до пп. 169.4.1 ПКУ, ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. У 2018 році граничний розмір доходу для застосування ПСП становить 2470,00 грн.

При цьому є виключення. Так, граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків, який:

- утримує двох чи більше дітей віком до 18 років;

- є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником;

- утримує дитину-інваліда,

визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому пп. 169.4.1 ПКУ , та відповідної кількості дітей.

Наприклад, якщо мати утримує 2-х дітей до 18 років, то граничний розмір для застосування ПСП до її зарплати складає 4940,00 грн. (2470,00 х 2 дітей). При цьому батько цих дітей матиме право на ПСП, якщо його граничний дохід не перевищує загальний розмір граничного доходу (у 2018 році - 2470,00 грн.).

Зазначені ПСП на дітей надаються до кінця року, в якому дитина досягає 18 років. Разом з тим, право на отримання такої пільги втрачається у разі позбавлення платника податку батьківських прав або якщо він відмовляється від дитини або передає дитину на державне утримання, у тому числі у заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від того, чи береться плата за таке утримання, а також якщо дитина стає курсантом на умовах її повного утримання починаючи з податкового місяця, в якому відбулася така подія. Надання пільги учням, студентам, аспірантам, ординаторам, ад’юнктам також зупиняється з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому платник податку втрачає зазначений статус.

Розмір ПСП

Розмір ПСП визначено у п. 169.1 ПКУ та може бути:

100% суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 ПКУ - звичайна ПСП;

150% суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 ПКУ - підвищена ПСП;

200% суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 ПКУ - підвищена ПСП.

Категорії платників, до заробітної плати яких можуть застосовуватись звичайна або підвищена ПСП визначені у п. 169.1 ПКУ.

У 2018 році встановлені такі розмірі ПСП:

100% ПСП – 881,00 грн. (1762,00 х 50%);

150% ПСП – 1321,50 грн. ((1762,00 х 50%)х150%);

200% ПСП – 1762,00 грн. ((1762,00 х 50%)х200%).

При цьому особи, які утримують двох чи більше дітей віком до 18 років, отримують 100% ПСП у розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПКУ). Особи, які є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником або утримують дитину-інваліда, отримують 150% ПСП - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років.

Зверніть увагу! Розмір ПСП та граничний розмір доходу для її отримання розраховується відповідно до розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, діючого на 1 січня звітного року і діє протягом всього календарного року, незалежно від того, що прожитковим мінімум та мінімальна зарплата може змінюватись протягом року.

Як скористатись правом на ПСП

Для того, щоб скористатись правом на застосування ПСП до зарплати платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування ПСП.

ПСП починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право. Заява надається в довільній формі.

Водночас ПСП до заробітної плати державних службовців застосовується під час її нарахування до завершення нарахування таких доходів без подання відповідних заяв, зазначених у пп. 169.2.2 ПКУ, але з поданням підтвердних документів для встановлення розміру пільги.

Разом із заявою у випадках отримання ПСП на дітей або збільшеної ПСП необхідно надати підтверджуючі документи, визначені у Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги, затвердженому постановою КМУ від 29.12.2010 № 1227.

Вибір розміру ПСП

У разі якщо платник податку має право на застосування ПСП з двох і більше підстав, застосовується одна ПСП з підстави, що передбачає її найбільший розмір.

Виключенням є випадок, передбачений пп. "б" пп. 169.1.3 ПКУ (особа утримує дитину-інваліда), ПСП за яким додається до пільги, визначеної пп. 169.1.2 ПКУ у разі, якщо особа утримує двох і більше дітей.

Наприклад, батьки утримують 2-х дітей до 18 років, один з яких є інвалідом. У такому разі у 2018 році вони мають право на ПСП у розмірі 2202,50 грн. (881,00+1321,50). Водночас така ПСП застосовується якщо граничний дохід одного з батьків – 4940,00 грн. (2470,00 х 2 дітей), а для іншого – дана ПСП може бути надана лише у випадку, якщо розмір його зарплати не перевищує 2470, 00 грн.

Обмеження для застосування ПСП

ПСП не може бути застосована до:

- доходів платника податку, інших ніж заробітна плата;

- заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад'юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;

- доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності (пп. 169.2.3 ПКУ).

Відповідальність

Якщо заява була подана більш ніж одному роботодавцю або платник отримує доходи, які позбавляють його права на звернення для отримання ПСП, то такий платник втрачає право на отримання ПСП за всіма місцями отримання доходу починаючи з місяця, в якому мало місце таке порушення, та закінчуючи місяцем, в якому право на застосування податкової соціальної пільги відновлюється (пп. 169.2.4 ПКУ).

Зверніть увагу! ПСП застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).

Для того, щоб відновити право на застосування ПСП працівнику потрібно подати заяву про відмову від такої пільги всім роботодавцям із зазначенням місяця, коли відбулося таке порушення. На підставі заяви працівника кожний роботодавець нараховує і утримує відповідну суму недоплати податку на доходи фізичних осіб та штраф у розмірі 100 відсотків суми цієї недоплати за рахунок найближчої виплати доходу такому платнику податку, а у разі, коли сума виплати недостатня, – за рахунок наступних виплат.

Якщо сума недоплати та/або штрафу не були утримані податковим агентом за рахунок доходу платника податку, то такі суми включаються до річної податкової декларації такого платника податку. При цьому право на застосування ПСП відновлюється з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому сума такої недоплати та штраф повністю погашаються (пп. 169.2 .4 ПКУ).

Роботодавець, який застосував ПСП на підставі належним чином оформленої заяви, не несе відповідальності за порушення платником порядку отримання ПСП.