вгору

Заходи з охорони праці: скільки потрібно витрачати роботодавцям

25.10.2018

Зарплата

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694 –XII фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем.

Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік.

На підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, розмір витрат на охорону праці встановлюється у колективному договорі з урахуванням фінансових можливостей підприємства, установи, організації.

Суми витрат з охорони праці, що належать до валових витрат юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, визначаються згідно з переліком заходів та засобів з охорони праці, що затверджується Кабміном.

Так, згідно з затвердженим переліком заходи з охорони праці включають, зокрема:

  • приведення основних фондів у відповідність з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці;
  • усунення впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
  • проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та аудиту з охорони праці, оформлення стендів, придбання наочних посібників, літератури, програмних продуктів тощо з питань охорони праці;
  • проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, організація лекцій, семінарів з зазначених питань;
  • забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та засобами  індивідуального захисту;
  • забезпечення працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком чи рівноцінними харчовими продуктами, а також газованою солоною водою;
  • проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медоглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медогляду осіб віком до 21 року.

Роз’яснення надано Управлінням Держпраці у Хмельницькій області.