вгору

Бухоблік операцій, пов'язаних з орендою, планують привести у відповідність до МСФЗ: проєкт наказу від Мінфіну

На сайті Мінфіну 28.10.2020 р. розміщено проєкт наказу «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку».

Даний проєкт наказу підготовлено з метою удосконалення положень деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку шляхом їх приведення у відповідність до чинного законодавства та вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Проєктом наказу внесено зміни:

  1. до НП(С)БО 8 «Нематеріальні активи» - виключено слова «право на оренду приміщень».
  2. до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291.

Зокрема, у Класі 1. Необоротні активи:

  • в абз. 2 слова «у фінансовий лізинг» замінено словами «на умовах фінансової оренди»;
  • в абз. 13 рах. 12 «Нематеріальні активи» слова «право на оренду приміщень» виключено;

у Рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» Класу 0. Позабалансові рахунки:

  • в абз. 1 слова «оренди (лізингу)» замінено словами «операційної оренди»;
  • в абз. 3, 4 слово «оперативну» замінено словом «операційну».

 

  1. НП(С)БО 14 «Оренда» викладено у новій редакції.

У разі прийняття наказ набере чинності з 01.01.2021 р., але не раніше дня його офіційного опублікування.

Більше новин читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.