вгору

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів

Насамперед зазначимо, що дивіденди розраховуються, виходячи із суми прибутку, визначеної за правилами бухобліку.

Визначення поняття дивідендів передбачено пп. 14.1.49 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Порядок сплати податкового зобов'язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів визначений п. 57.1-1 ПКУ.

У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів платник податку на прибуток - емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними ст. 137 ПКУ (пп. 57.1-1.1 ПКУ).

Емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.

Алгоритм розрахунку суми авансового внеску з податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету, визначено в пп. 57.1-1.2 ПКУ.

Так, зокрема, авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов'язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою 18%, встановленою п. 136.1 ПКУ. При цьому, сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.

У разі якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об'єкта оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Сума попередньо сплачених протягом податкового (звітного) періоду авансових внесків з податку на прибуток під час виплати дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за такий податковий (звітний) період.

У разі якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, перевищує суму нарахованого податкового зобов'язання підприємством - емітентом корпоративних прав за такий податковий (звітний) період, сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов'язань наступних податкових (звітних) періодів. А під час отримання від'ємного значення об'єкта оподаткування такого наступного періоду - на зменшення податкових зобов'язань майбутніх податкових (звітних) періодів до повного його погашення.

Отже, суб'єкт господарювання, що прийняв рішення про виплату дивідендів учаснику товариства – резиденту, сплачує авансовий внесок з податку на прибуток до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів не підлягає поверненню платнику податків або зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів).

Тобто сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів, що не врахована в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку на прибуток за звітний період, у якому сплачена така сума авансових внесків, повинна враховуватися в рахунок зменшення податкового зобов'язання наступних звітних (податкових) періодів до її повного погашення.

Про це нагадали податківці Офісу ВПП.

Нагадаємо нашим користувачам, що в програмі M.E.Doc доступна форма декларації з податку на прибуток, ідентифікатор форми J0100118.

Чи враховується переплата авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів та коли не справляється авансовий внесок при виплаті дивідендів, читайте у Блозі бухгалтера та у розділі Інформер програми M.E.Doc, а також долучайтесь до нашого Telegram-каналу.

https://lh6.googleusercontent.com/ChOaBn-AvAAclvRH4f9kEl6akmhlMr0hoQ4iTX5boHaesBVblDzyoOEfkSEbgHg-1iAB8VS_UpOewBIN3XRnkR0UDh76SraWFyXNUai4jWS3HY42B4MI9gwB0XYaZNfTZBwcT-2S