вгору

Чи може підприємство зменшити тривалість щорічної відпустки у зв’язку із введенням карантину?

Управління Держпраці у Рівненській області роз’яснює ситуацію щодо можливості підприємства зменшити працівнику тривалість основної і додаткової відпустки у зв’язку із встановленням карантину.

Надання всім працівникам щорічної оплачуваної відпустки є реалізацією їх права на відпочинок, яке закріплене ст. 45 Конституції України.

Умови, тривалості і порядку надання працівникам відпусток визначають Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП) та Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі – Закон № 504). Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також ті громадяни України, які працюють за трудовим договором у фізичної особи-підприємця.

Законом № 504 встановлено, що щорічні відпустки складаються з основної та додаткових відпусток (п. 1 ст. 4).

Основна відпустка - це така відпустка, право на яку мають всі працівники. Це є відмінністю основної відпустки від усіх інших. Для одержання інших видів відпусток необхідні спеціальні підстави для їх одержання.

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

При цьому, святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП) при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (ст. 19 Закону № 504), не враховуються.

Слід зазначити, що щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається (ст. 8 Закону № 504):

  1. окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, - тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабміном;
  2. працівникам з ненормованим робочим днем - тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Також, чинним законодавством визначено підстави надання працівнику відпустки без збереження заробітної плати (ст. 25 Закону № 504), яка може надаватися за сімейними обставинами та з інших причин працівнику на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

У разі встановлення Кабміном карантину відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін.

Таким чином, встановлення карантину не впливає на тривалість основної та додаткової щорічної відпустки.

Зверніть увагу! Дане роз’яснення не є нормативно-правовим актом та носить рекомендаційно-інформаційний характер.

Більше новин читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі