вгору

Чи впливають результати переоцінки ОЗ та нематеріальних активів на нарахування амортизації?

Нагадуємо, що об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінрезультату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінзвітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – НП(С)БО) або міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), на різниці, які визначені відповідними положеннями Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Це визначено пп. 134.1.1 ПКУ.

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, визначені у ст. 138 ПКУ.

Коригування фінрезультату до оподаткування здійснюється на результат переоцінки основних засобів і нематеріальних активів, що передбачає:

  • збільшення фінрезультату до оподаткування на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до НП(С)БО або МСФЗ (абз. третій п. 138.1 ПКУ);
  • зменшення фінрезультату до оподаткування на суму дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів в межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, проведеної відповідно до НП(С)БО або МСФЗ (абз. четвертий п. 138.2 ПКУ).

Для розрахунку амортизації відповідно до положень п. 138.3 ПКУ визначається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку (пп. 138.3.1 ПКУ).

Отже, результати переоцінки (уцінки, дооцінки) основних засобів і нематеріальних активів, яка проведена відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, не враховуються при нарахуванні амортизації необоротних активів згідно зі ст. 138 ПКУ та, відповідно, при розрахунку податку на прибуток підприємств.

Про це повідомило ГУ ДПС у м. Києві.

Про те, які активи не амортизуємо, та щодо амортизації у податковому обліку основних засобів, які знаходяться на ТОТ, читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.