вгору

Декларація з податку на прибуток за угодою про розподіл продукції: що у додатках?

Нагадуємо нашим читачам, що декларація з податку на прибуток за угодою про розподіл продукції (далі – декларація) інвесторами (операторами) вперше подається за IV квартал 2021 р. Докладніше про це читайте у матеріалі.

Форму податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції (з додатками) затверджено наказом Мінфіну від 09.06.2021 р. № 332.

Так, декларація містить п’ять додатків та додаток ТЦ, який подається у разі самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань платника податку, проведеного відповідно до пп. 39.5.4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Розглянемо порядок заповнення п’яти основних додатків.

Додаток ПВ до рядка 02 ПВ декларації

Показники додатка ПВ відображаються у двох таблицях:

 • показники таблиці 1 відображають податкові витрати, пов’язані з виконанням угоди про розподіл продукції, які враховуються під час обчислення об’єкта оподаткування, але не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією.

Дані показника рядка 02 таблиці 1 додатка ПВ дорівнюють підсумку рядків 02.1, 02.2 та 02.3 цієї таблиці та переносяться до рядка 02 ПВ декларації.

До рядка 02.2.2 АМ додатка ПВ переноситься значення показника рядка 02.2.2 графи 5 Додатка АМ.

Значення рядка 02.2.3 таблиці 1 відповідає сумі рядка 02.2.3 таблиці 2 додатка ПВ;

 • показники таблиці 2 відображають розшифровку інших витрат, що пов’язані з виконанням угоди про розподіл продукції, які враховуються під час обчислення об’єкта оподаткування, але не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до угоди про розподіл продукції.

У таблиці 2 зазначається вичерпний перелік інших витрат (крім тих, що зазначені в рядках 02.2.1, 02.2.2 АМ таблиці 1 цього додатка), передбачених угодою про розподіл продукції, що пов’язані з виконанням угоди про розподіл продукції, які враховуються під час обчислення об’єкта оподаткування, але не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до угоди про розподіл продукції.

Таблиця 2 передбачає можливість заповнення необхідної кількості рядків та самостійного зазначення інвестором (оператором) інформації про такі витрати відповідно до умов конкретної угоди про розподіл продукції.

Додаток АМ до рядка 02.2.2 АМ додатка ПВ до рядка 02 ПВ декларації

Додаток АМ містить інформацію щодо нарахованої амортизації, із відображенням даних щодо балансової вартості на початок та кінець звітного (податкового) періоду основних засобів та нематеріальних активів у розрізі груп.

Значення показника рядка 02.2.2 графи 5 додатка АМ дорівнює підсумку рядків А17 та Н7 цього додатка та переноситься до рядка 02.2.2 АМ додатка ПВ.

Додаток КВ до рядка 03 КВ декларації

Додаток КВ містить інформацію щодо коригування витрат, які зменшують / збільшують податкові витрати, зокрема:

 • коригування, що виникають при формуванні забезпечень (резервів) (ст. 139 розд. III ПКУ);
 • коригування, які застосовуються при здійсненні фінансових операцій (ст. 140 розд. III ПКУ).

Значення рядка 03 додатка КВ переноситься до рядка 03 КВ декларації.

Додаток ПН до рядка 07 ПН декларації

Додаток ПН заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.

Для коректного заповнення додатка ПН, у загальній частині декларації мають бути обов’язково заповнені поля:

 • повне найменування нерезидента;
 • місцезнаходження нерезидента;
 • назва та код країни резиденції нерезидента;
 • код нерезидента в країні резиденції.

Повне найменування нерезидента та місцезнаходження нерезидента мають містити інформацію, що зазначена у контракті/договорі.

 При незаповненні вказаних обов’язкових реквізитів декларація не буде прийматися.

Назва країни резиденції нерезидента, код країни резиденції заповнюються відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Держстату від 08.01.2020 р. № 32, або назва вільної економічної зони.

Відмітка про наявність офшорного статусу заповнюється у разі наявності офшорного статусу відповідно до пп. 14.1.122-1 розд. І ПКУ.

При застосуванні міжнародного договору потрібно вказати його назву та норму, за якою застосовується передбачена договором ставка податку (порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування відповідно до ст. 103 гл. 10 розд. II ПКУ).

Показники додатка ПН відображаються у двох таблицях:

 • таблиця 1 «Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України»;
 • таблиця 2 «Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов’язаннями (рядок 18 таблиці 1)».

Значення рядка 32 графи 8 таблиці 1 переноситься до рядка 07 ПН декларації.

Значення рядка 18 графи 3 таблиці 1 відповідає сумі рядка 18 графи 5 таблиці 2. Значення рядка 18 графи 6 таблиці 1 відповідає сумі рядка 18 графи 6 таблиці 2.

Додаток ВП до рядків 08–10 декларації

Додаток ВП заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників декларації у складі декларації за поточний звітний (податковий) період (звітний або звітний новий) відповідно до ст. 50 розд. II ПКУ.

Додаток ВП подається до декларацій зі статусом «звітна», «звітна нова» у разі заповнення рядка 3 загальної частини декларації та рядків 08–10 декларації.

Показники Додатка ВП відображаються у двох таблицях:

 • показники таблиці 1 аналогічні показникам форми декларації та відображають дані виправлених показників за звітний (податковий) період, що уточнюється;
 • показники таблиці 2 відображають результати виправлення помилок, дані з яких переносяться до рядків 08–10 декларації.

Про це повідомило Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП.

Нагадуємо нашим користувачам, що форма декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції (з додатками) готується до випуску у програмі M.E.Doc.

Більше новин читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.