вгору

До уваги учасників МГК!

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» від 20.03.2023 р. № 2970-IX (далі – Закон № 2970) запроваджені зміни в законодавство щодо подання звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній (далі – Звіт у розрізі країн МГК). Зміни внесено відповідно до рекомендацій ОЕСР. Про набрання чинності цим Законом ми повідомляли тут. 

Зокрема, Законом № 2970 розширено визначення МГК за рахунок віднесення до МГК юросіб або утворень без статусу юросіб, які провадять господарську діяльність через постійні представництва в іншій юрисдикції (державі/території) (пп. 14.1.113-3 Податкового кодексу України, далі – ПКУ). 

Зміни також стосуються річного порогового значення консолідованого доходу групи, який відтепер дорівнюватиме або перевищує еквівалент в 750 млн євро (абз. другий пп. 39.4.10 ПКУ). 

Щодо подання Звіту у розрізі країн МГК, то згідно з оновленою редакцією Звіт у розрізі країн МГК подається за наявності однієї з таких обставин (абз. третій − сьомий пп. 39.4.10 ПКУ): 

  • платник податків є материнською компанією МГК; 
  • материнська компанія МГК уповноважує платника податків на подання Звіту у розрізі країн МГК; 
  • законодавство юрисдикції податкового резидентства материнської компанії якої, не вимагає подання Звіту у розрізі країн МГК; 
  • між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією податкового резидентства материнської компанії МГК є чинний міжнародний договір, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, але не набрала чинності відповідна угода QCAA (пп. 14.1.10-3 ПКУ) станом на дату закінчення фінансового року, за який має бути поданий Звіт у розрізі країн МГК; 
  • між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією податкового резидентства материнської компанії МГК є чинний міжнародний договір, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, але наявні факти системного невиконання відповідної угоди QCAA. 

При цьому для резидентів України – материнських компаній МГК, які зобов’язані подавати Звіт у розрізі країн МГК, першим звітним періодом є фінансовий рік, який закінчується у період з 1 січня до 31 грудня 2022 р. (абз. п’ятий п. 53 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ). Тобто, граничним терміном для подання Звіту у розрізі країн МГК для материнських компаній є 31.12.2023 р. 

Для решти платників податків перший звітний період – це фінансовий рік, який розпочинається у період з 1 січня до 31 грудня року, в якому Багатостороння угода компетентних органів про автоматичний обмін звітами у розрізі країн (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports) набрала чинності щонайменше з однією іноземною юрисдикцією (абз. шостий п. 53 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ). 

Крім того, відповідно до нової редакції ПКУ подавати Повідомлення про участь у МГК (до 1 жовтня року, що настає за звітним) повинні лише ті платники податків, які є учасниками відповідної МГК та у звітному році здійснювали контрольовані операції. Дана норма починає діяти для звітних періодів з 01.01.2022 р. (абз. другий пп. 39.4.2 та абз. четвертий п. 53 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ). 

Також Закон № 2970 уточнює визначення недостовірної інформації, що міститься в Повідомленні про участь у МГК. А саме: це інформація, яка вплинула на правильність ідентифікації кожного з учасників МГК, юрисдикції (держави, території) їх реєстрації, діяльності, податкового резидентства та юрисдикції подання Звіту у розрізі країн МГК. Це визначено пп. 39.4.2.2 ПКУ. 

Разом з цим, також звертаємо увагу, що з 01.01.2024 р. за неподання уточнюючого Звіту у розрізі країн МГК протягом 30 календарних днів з дня одержання повідомлення контролюючого органу про виявлені помилки у звіті (абз. шостий п. 120.6 ПКУ) передбачено штраф, що становить десять розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи (на 1 січня податкового (звітного) року) за кожний календарний день, але не більше 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (абз. сьомий п. 120.6 ПКУ). 

Загалом прийняття Закону № 2970 і внесення відповідних змін до ПКУ забезпечує належне виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо обміну інформацією для податкових цілей. 

Наочно про подання Звіту у розрізі країн МГК – в інфографіці. 

Про це повідомила ДПСУ. 

Нагадуємо нашим читачам, що Звіт у розрізі країн МГК (ідентифікатор форми J1800201) та повідомлення про участь у міжнародній групі (J1800102) зручно подавати у програмі M.E.Doc. 

Про подання повідомлень про участь в МГК читайте у Блозі бухгалтера, Інформері M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.