вгору

ДПС змінює порядок надсилання ППР

ДПСУ опублікувала проект наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків» (далі - проект наказу).

Проект наказу передбачає приведення Порядку та форм ППР у відповідність до вимог ст. 58, п. 11, 56 підрозд. 10 розд. ХХ Податкового кодексу України (далі - ПКУ) в частині доповнення підстав, у разі встановлення яких за результатами перевірки контролюючим органом надсилається (вручається) платнику податків ППР, розширення інформації, яка повинна міститись у ППР, прийнятих за результатами перевірки.

Так, проектом наказу приводяться у відповідність до вимог ПКУ визначення підстав щодо застосування ППР форми «Ш» у п. 2 розділу ІІ Порядку, доповнення пп. 4 п. 4 розд. ІІ Порядку положенням щодо урахування вимог п. 11 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ під час оформлення ППР за результатами перевірок, які були розпочаті до 01 січня 2021 року, а саме:

  • у ППР форми «Ш» виключається посилання на фіксований розмір штрафної (фінансової) санкції (штрафу), який буде розраховуватися та зазначатися з урахуванням вини особи та інших встановлених ПКУ обставин; 
  • виключається посилання на фіксований розмір штрафної (фінансової) санкції (штрафу) у ППР форм «Н» та форми «АН», який буде розраховуватися та зазначатися посадовими особами контролюючих органів з урахуванням обставин, встановлених ПКУ.

Крім того, у формах ППР, які використовуються тільки для застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), тобто без визначення податкового зобов’язання, виключається попередження про застосування штрафу у порядку і розмірах, передбачених ст. 124 ПКУ, що забезпечує приведення форм ППР у відповідність до вимог п. 124.1 ПКУ.

Також проект наказу забезпечуватиме виконання п. 56 підрозд. 10 розд. XX ПКУ в частині прийняття за результатами перевірок, що були розпочаті до 01 січня 2021 року, ППР, а також їх оскарження за правилами ПКУ, що діяли до 01 січня 2021 року. 

За перевірками, які будуть розпочаті після 01 січня 2021 року, проектом наказу передбачено прийняття ППР та їх оскарження за правилами, що будуть діяти після 01 січня 2021 року.

Крім того, проектом наказу заплановано приведення положень Порядку та форм ППР у відповідність до вимог:

  1. Закону № 1591-IX, а саме: виключення посилань на Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», який втратив чинність з дня набрання чинності Законом № 1591-IX;
  2. Закону № 2888-ІХ, а саме: 
  • у кожну форму, заповнення якої передбачено після 01.01.2021 р., вносяться зміни щодо визначення податкового номера платника податків; 
  • у формі ППР «Ш» поширюється перелік установ, з вини яких можуть бути порушені правила сплати (перерахування) грошового зобов’язання або порушені строки зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів (це, крім банків та органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, також: небанківські надавачі платіжних послуг, еквайри, емітенти електронних грошей); 
  • у формах ППР «В1», «В3» змінено напрям відшкодування з податку на додану вартість (це не тільки рахунки, відкриті у банках, а також рахунки такого платника податків у небанківських надавачів платіжних послуг).

Також проектом наказу вноситься технічна правка у додаток 30 (форма «АН») у частині зміни кодів класифікації доходів бюджету: замість кодів класифікації доходів бюджету 3014020100 та 3014021900 передбачено зазначати 14020100 та 14021900 відповідно.

Крім того, до форм ППР передбачено внести технічні правки щодо логічного розміщення інформації та єдиного формату викладення інформації у всіх формах ППР.

Наказ набере чинності через 30 календарних днів з дня його офіційного опублікування.

Більше корисних новин читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.