вгору

Як впливає позитивна податкова історія на прийняття рішення про врахування таблиці даних?

Рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника податку не може ґрунтуватись виключно на підставі відповідності/невідповідності показникам, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку на додану вартість.

Нагадаємо, що таблиця даних - зведена інформація, що подається платником податку згідно з Класифікатором видів економічної діяльності, кодів товарів згідно з УКТЗЕД та/або кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України. Це визначення наведено у п. 2 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабміну від 11 грудня 2019 р. № 1165 (далі - Порядок).

Відповідно до п. 12 Порядку платник податку має право подати до ДПС таблицю даних платника ПДВ за встановленою формою згідно з додатком 5 до Порядку.

У таблиці даних платника податку зазначаються:

  • види економічної діяльності відповідно до КВЕД;
  • коди товарів згідно з УКТЗЕД, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України;
  • коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України (п. 13 Порядку).

Таблиця даних платника податку подається з поясненням, в якому зазначається вид діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність платника податку (п. 14 Порядку). 

Крім пояснень, надано можливість платникам надавати копії документів для підтвердження достовірної інформації, зазначеної в таблиці даних. Зокрема, проте не виключно, платником може надаватися інформація про основні фонди, які використовуються у виробничій діяльності, джерела їх походження та документальне підтвердження придбання/оренди тощо.

Таблиця даних платника податку з поясненнями розглядається комісією регіонального рівня протягом п’яти робочих днів після її отримання (п. 15 Порядку). 

У рішенні про неврахування таблиці даних платника податку в обов’язковому порядку зазначається причина такого неврахування. 

У разі прийняття рішення про неврахування таблиці даних платника у відповідних полях рішення зазначається детальна інформація, що стала підставою для неврахування таблиці даних платник податку, а саме: тип операції (придбання/постачання), період здійснення господарської операції, код згідно з УКТЗЕД/ДКПП/умовним кодом товару, податковий номер платника податку, задіяного в ризиковій операції, дата включення платника податку, задіяного в ризиковій операції, до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку.

Таким чином, таблиця даних - це інформація про специфіку діяльності платника. Подання таблиці даних до контролюючого органу є правом платника податку, у т. ч. без факту зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі та/або подання до контролюючого органу письмових пояснень та копій документів стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрація якої/якого зупинена в Реєстрі.

Отже, обґрунтування прийнятого рішення повинно базуватись на комплексному аналізі господарської діяльності платника, дослідженні реальності здійснення операцій по ланцюгу руху товару (роботи/послуги), структури сформованої суми податкового кредиту, рівня сплати платежів до бюджету тощо.

Про це повідомили податківці ДПС у Запорізькій області.

Нагадаємо нашим користувачам, що в програмі M.E.Doc можна подати таблицю даних з поясненнями (ідентифікатор форми - J/F1312303), а також додати файли документів.  

Більше новин читайте в Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.