вгору

Якщо прибуток КІК звільнено від оподаткування: що у звіті?

Нагадуємо нашим читачам, що наказом Мінфіну від 25.08.2022 р. № 254 затверджено форму Звіту про контрольовані іноземні компанії, форму скороченого Звіту про контрольовані іноземні компанії (далі – Звіт про КІК), Порядок заповнення Звіту про КІК, скороченої форми Звіту про КІК і подання до контролюючого органу. 

Пунктом 39-2.5 розд. I Податкового кодексу України (далі – ПКУ) встановлені вимоги щодо складання та подання Звіту про КІК, зокрема, визначено, що Звіт про КІК подається до ДПС одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»

Наразі наявна форма Звіту про КІК з ідентифікатором форми: J0108701 – для юридичних осіб та F0108701 – для фізичних осіб. 

Визначено перелік інформації, яку необхідно зазначити в звіті про КІК (пп. 39-2.5.3 ПКУ, рис. 1). 

Водночас норми п. 39-2.4 ПКУ передбачають перелік умов, у разі дотримання яких скоригований прибуток КІК не включається до бази оподаткування контролюючої особи. 

При цьому, згідно з пп. 39-2.4.3 ПКУ, якщо прибуток КІК звільняється від оподаткування відповідно до положень цього пункту, контролююча особа звільняється від обов’язку розраховувати скоригований прибуток КІК. 

До відома! ПКУ не встановлено окремих правил або виключень для платника податку – контролюючої особи щодо невідображення у Звіті про КІК інформації, визначеної, зокрема, п. п. «е», «є», «ж», «и» пп. 39-2.5.3 ПКУ, а отже, така інформація підлягає відображенню у відповідних графах Звіту про КІК (графи 29 – 34). 

Тобто, у випадку звільнення від оподаткування прибутку КІК відповідно до вимог п. 39-2.4 ПКУ, відсутні правові підстави для невідображення у Звіті про КІК інформації, визначеної п.п. «е», «є», «ж», «и» пп. 39-2.5.3 ПКУ

При цьому відповідальність за порушення вимог ПКУ щодо невідображення інформації у Звіті про КІК визначена п. 120.7 ПКУ

Окремо зазначимо, що ст. 50 ПКУ надає право контролюючій особі подати звітний новий або уточнюючий звіт про КІК. 

Рис. 1

Про це інформує ДПСУ. 

До відома! Невідображення контролюючою особою у звіті про КІК відомостей щодо наявних КІК та/або невідображення інформації, визначеної пп. «г»–«з» пп. 39-2.5.3 ПКУ, щодо наявних КІК – 

тягне за собою накладення штрафу в розмірі 3% суми доходу КІК або 25% скоригованого прибутку КІК за відповідний рік, не відображених у звіті про КІК, залежно від того, яке з таких значень є більшим, але не більше 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен факт невідображення КІК та/або за всі невідображені суми. 

Матеріал Звіт про КІК: коли вперше та як відзвітувати? читайте читайте в Блозі бухгалтера, Інформері M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.