вгору

Коли неприбутківець може позбавитись свого статусу?

Вимоги щодо перебування у статусі неприбуткова організація визначені п. 133.4 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

Неприбутковою організацією є підприємство, установа та організація, яка одночасно відповідає таким вимогам:

 • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
 • установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників;

Зверніть увагу! Не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, які використовуються виключно для фінансування таких видатків на утримання неприбуткової організації.

 • установчі документи передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

Дані вимоги не поширюються на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи.

 • внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр).

Доходи неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (абз. перший пп. 133.4.2 ПКУ).

Нагадаємо, що до неприбуткових організацій, які відповідають вимогам законодавства, і не є платниками податку на прибуток підприємств, зокрема, можуть бути віднесені (пп. 133.4.6 ПКУ):

 • бюджетні установи;
 • громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;
 • спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;
 • житлово-будівельні кооперативи, дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);
 • об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;
 • професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання;
 • сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
 • інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам п. 133.4 ПКУ.

У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених п. 133.4 ПКУ, така неприбуткова організація зобов’язана подати у місячний строк звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток (пп. 133.4.3 ПКУ).

При цьому, за період з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, по 31 грудня податкового (звітного) року така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру та вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення.

Крім того, така неприбуткова організація зобов’язана щокварталу подавати до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток (наростаючим підсумком) та сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду та подавати фінансову звітність у порядку, встановленому для платників податку на прибуток.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає податкову декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому розділу ІІІ ПКУ для платників податку на прибуток.

Важливо! Податкові зобов’язання, штрафні санкції і пеня нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення (пп. 133.4.4 ПКУ).

Отже, порушення неприбутковою організацією, яка перебуває у Реєстрі, вимог закону, який регулює її діяльність є підставою для виключення такої організації з Реєстру з нарахуванням податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств та переходом до сплати податку на прибуток у порядку, встановленому ПКУ.

Про це нагадали податківці ДПС у Дніпропетровській області.

Про реєстрацію та звітування неприбуткових організацій та чи може неприбуткова організація перейти на спрощену систему оподаткування, читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.