вгору

Компенсація за невикористану відпустку: ІПК від ДПС

Трапляються ситуації, коли працівника переводять з одного підприємства до іншого. Що у таких випадках з компенсацією невикористаних днів щорічної відпустки? Чи будуть суми компенсації вважатися доходом з точки зору оподаткування податком на прибуток підприємства?

Щодо порядку оподаткування компенсації за невикористані дні щорічної відпустки

Статтею 2 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі – Закон № 504) визначено, що право на відпустки забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості зі збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених Законом № 504.

Крім того, ст. 83 Кодексу законів про працю та ст. 24 Закону № 504 у разі переведення працівника на роботу на інше підприємство, в установу, організацію грошова компенсація за невикористані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок підприємства, установи, організації, куди перейшов працівник.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розд. IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Так, зокрема, платником податку є фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні (пп. 162.1.1 ПКУ).

Об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту) (пп. 163.1.1 ПКУ).

Нагадаємо, що заробітна плата – це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом (пп. 14.1.48 ПКУ).

При цьому, ставка ПДФО становить 18%, військового збору - 1,5%. Нарахування, утримання та сплата (перерахування) ПДФО та військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ.

Отже, дохід у вигляді суми компенсації за невикористану відпустку включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівника та оподатковується податковим агентом ПДФО та військовим збором на загальних підставах.

Правові та організаційні засади для забезпечення збору та обліку ЄСВ, умови та порядок нарахування і сплати, визначені Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 року № 2464-VI (далі – Закон № 2464).

Платниками ЄСВ є роботодавці, зокрема, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, які використовують найману працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (п. 1 ч. 1 першої ст. 4 Закону 2464).

Базою нарахування ЄСВ для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР (далі - Закон № 108), та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464).

Статтею 2 Закону № 108 визначена структура заробітної плати, яка складається із основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

При цьому, до додаткової заробітної плати включається сума грошової компенсації у разі невикористання, зокрема, щорічних (основної та додаткових) відпусток у розмірах, передбачених законодавством, як оплата за невідпрацьований час.

Таким чином, сума нарахованої грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки, яка виплачується працівнику в день переведення його на роботу на інше підприємство згідно зі ст. 83 КЗпП, є базою нарахування ЄСВ.

Щодо порядку відображення в звітності вищезазначеного доходу

Особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізосіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого ЄСВ (з розбивкою по місяцях звітного кварталу), до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку - фізичній особі податковим агентом, платником єдиного внеску протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не допускається (пп. «б» п. 176.2 ПКУ).

Отже, роботодавець за попереднім місцем роботи має обов’язки щодо відображення у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого ЄСВ, затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4 (у редакції наказу Мінфіну від 15.12.2020 р. № 773) та подання до контролюючого органу за місцем свого розташування.

Про створення об’єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ у програмі M.E.Doc читайте у нашому матеріалі.

Щодо віднесення суми отриманої компенсації до доходу підприємства та оподаткування податком на прибуток підприємства

Об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства, відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ (пп. 134.1.1 ПКУ).

Положеннями ПКУ не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування за операціями з отриманої компенсації за невикористані дні щорічної відпустки працівників, перерахованої іншим підприємством.

Зверніть увагу! Такі операції відображаються згідно з правилами бухобліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.

З питання порядку відображення операцій з отриманої компенсації за невикористані дні щорічної відпустки працівників, перерахованої іншим підприємством, ДПСУ радить звернутись до Мінфіну.

Про це ДПС зазначила в індивідуальній податковій консультації від 19.04.2021 р. № 1577/ІПК/99-00-04-03-03-06.

Нагадаємо, що ІПК має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. Щоб уникнути непорозумінь, зверніться до ДПС зі своїми запитаннями.

Більше новин читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.