вгору

Ліміт каси: важливі нюанси

Почнемо з поняття ліміт каси. Отже, ліміт залишку готівки в касі або ліміт каси - граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час та забезпечити роботу на початку наступного робочого дня. Ці вимоги визначені пп. 16 п. 3 розд. І Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого Постановою НБУ від 29.12.2017 р. № 148 (далі - Положення № 148).
Хто установлює ліміт каси?
Ліміт каси та строки здавання готівки встановлюють установи/підприємства (в т. ч. небанківські установи), виходячи з власних потреб прискорення обігу готівки та своєчасного її надходження до кас банків (п. 14 розд. ІІ Положення № 148).
Але, як завжди, є виключення із правил. Так, ліміт каси не установлюють: банки, ФОП та релігійні організації, які не здійснюють виробничої або іншого виду підприємницької діяльності. А також ті підприємства, які працюють виключно в безготівковій формі.
Підприємства в позаробочий час можуть тримати у своїх касах готівку у межах, що не перевищують самостійно встановлений ними ліміт каси. 
!  СГ не мають права накопичувати готівкову виручку у своїх касах понад установлений ліміт каси. Сума перевищення встановленого ліміту каси повинна здаватися до банків для її зарахування на банківські рахунки підприємства.
Зверніть увагу! Відокремлені підрозділи підприємств мають право здавати готівкову виручку безпосередньо до кас головного підприємства або банку для її подальшого зарахування на банківські рахунки юридичних осіб.
Формування ліміту каси на підприємстві
Як ми зазначали вище - підприємство самостійно встановлює ліміт каси. 
У розрахунку слід врахувати строки здавання готівки для її зарахування на рахунки в банках.
Крок 1. Затвердження внутрішнього документа
Для встановлення ліміту каси необхідно розробити та затвердити внутрішній документ (наказ/розпорядження), в якому визначити порядок розрахунку ліміту каси підприємства та відокремлених підрозділів.
Крок 2. Розрахунок ліміту каси
Ліміт каси підприємства встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси за рішенням керівника підприємства. 
Форма розрахунку не регламентована, підприємства можуть розробити власну форму розрахунку ліміту. Така форма буде додатком до наказу або розпорядження по підприємству та для відокремленого підрозділу.
Докладніше про касову дисципліна та ліміт каси для відокремлених підрозділів читайте у нашому матеріалі.
Важливо! Сума ліміту каси розраховується у національній валюті.
Приклад форми розрахунку
Для розрахунку необхідно визначити період, за який будемо враховувати дані. У нашому прикладі розрахунковий період липень - вересень. 
! Звертаємо увагу, що вимогами Положення № 148 не визначено конкретного періоду для визначення середньоденної суми надходження або видачі готівки.  У такому разі підприємство може на власний розсуд розрахувати цю суму враховуючи будь-який період.
Розрахунок на підставі суми надходження виручки буде таким:
Сума виручки за 3 місяці - 424680,00 грн.
Кількість робочих днів за 3 місяці становить 65 днів.
Отже, середньоденна сума надходжень становить 6533,53 грн.= (424680,00/65).

Таким чином розраховується і середньоденна сума видачі готівки, у разі якщо розрахунок ліміту каси буде здійснюватись на підставі середньоденної суми видачі готівки.

ліміт каси, медок, розрахунок ліміту каси, готівка
Отже, підприємство може установити ліміт каси у розмірі - 6533,00 грн. Саме цю суму зазначити у наказі/розпорядженні про встановлення ліміту каси.
Крім того, в наказі можна додати інформацію щодо строку здавання готівкової виручки (готівки) тa зазначити реквізити договорiв банківських рахунків.
Нульовий ліміт каси 
Якщо ліміт не установлено, то такий ліміт каси вважається нульовим (незалежно від причин такого невстановлення). Вся готівка, що перебуває в касі підприємства на кінець робочого дня і не здана відповідно до вимог Положення № 148 вважається понадлімітною (п. 53 розд.V Положення № 148).
Не вважається понадлімітною
Готівка не вважається понадлімітною:
•    в день її надходження, якщо вона здана в сумі перевищення встановленого ліміту, до банку не пізніше наступного робочого дня;
•    видана для використання підприємством на потреби, пов'язані з діяльністю установи/підприємства;
•    в день її надходження, якщо вона надійшла до каси у вихідні та святкові дні та здана наступного робочого дня банку.
Чи необхідно переглядати встановлений ліміт каси?
Установлений ліміт каси та строки здавання готівкової виручки можуть переглядатися у зв'язку:
•    із змінами законодавства України;
•    за наявності відповідних обставин (зміни в надходженнях/видатках готівки, внутрішнього трудового розпорядку/графіків змінності тощо). 
Які штрафні санкції передбачено?
За перевищення встановленого ліміту каси застосування штрафних санкцій не передбачено.
Однак, передбачена адміністративна відповідальність до посадових осіб відповідальних за здачу готівки, відповідно до вимог ст. 164-4 КУпАП у розмірах:
•    від 17 до 88 НМДГ (від 289 до 1496 грн) за вчинене порушення;
•    від 43-175 НМДГ (від 731 до 2975 грн) за вчинене порушення повторно протягом року.
Більше новин читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.