вгору

Мінфін затвердив зміни до наказів щодо використання РРО та ПРРО

15.09.2021

Мінфін затвердив наказ від 26.07.2021 № 427 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з питання застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій» (далі – Наказ № 427).

Про проєкт даного наказу ми писали тут.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування (орієнтовно буде опубліковано 17.09.2021 року).

Наказом № 427 затверджені зміни до деяких нормативно-правових з питання застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі – ПРРО). Зміни приводять дані нормативні акти у відповідність до Законів України від 01.12.2020 р. № 1017 та від 17.12.2020 р. № 1117, а також вносять технічні правки до порядків застосування РРО/ПРРО.

Про зміни, внесені зазначеними законами, читайте у наших матеріалах:

Так, Наказом № 427 було внесено зміни до:

 1. Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженому наказом Мінфіну від 14.06.2016 року № 547.
 2. Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, затвердженому наказом Мінфіну від 14.06.2016 року № 547 (далі – Порядок застосування РРО).
 3. Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій, затвердженому наказом Мінфіну від 14.06. 2016 року № 547.
 4. Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженому наказом Мінфіну від 23.06.2020 р. № 317 (далі – Порядок застосування ПРРО).
 5. Порядку визначення діапазону, видачі, резервування, використання фіскальних номерів, що присвоюються електронним розрахунковим документам під час роботи програмного реєстратора розрахункових операцій в режимі офлайн, затвердженому наказом Мінфіну від 23.06.2020 року № 317.
 6. Порядку ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій, затвердженому наказом Мінфіном від 13.02.2019 року № 64.
 7. Порядку ведення реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, затвердженому наказом Мінфіну від 13.02.2019 року № 64.

Зупинимось більш докладно на змінах, внесених до Порядків застосування РРО та ПРРО.

Зміни до Порядку застосування РРО

До Порядку застосування РРО внесені, зокрема, зміни у розд. ІІІ:

 • абз. десятий п. 4 викладено у такій редакції: "проводити розрахункові операції через РРО для підакцизних товарів із використанням режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, найменування товарів, цін товарів та обліку їх кількості;". Тобто, виключено розмір ставки;
 • абз. одинадцятий п. 4 виключено. У ньому була вимога забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті РРО, а у випадку використання розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня;
 • п. 6 викладено в новій редакції. Зокрема, доповнено, що операція «службова видача» використовується для реєстрації суми готівки, яка вилучається з місця проведення розрахунків та/або видається держателям електронних платіжних засобів.

Крім того, викладено у новій редакції додаток 1 до Порядку «Форма № 1-РРО» (Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій).

Зміни до Порядку застосування ПРРО

До Порядку застосування ПРРО були внесені, зокрема, такі зміни:

 • п. 3 розд. ІІ (щодо реєстрації ПРРО) доповнено двома новими абзацами такого змісту:

«У заяві зазначається локальний номер ПРРО, який присвоюється такому ПРРО суб'єктом господарювання. Локальний номер ПРРО становить числовий номер, він є унікальним серед номерів, що присвоюються суб'єктом господарювання у довільному порядку ПРРО для його реєстрації та застосування у відповідній господарській одиниці.

Локальний номер ПРРО зберігається за ПРРО до дати скасування реєстрації ПРРО.». Тобто, додано вимогу про локальний номер;

 • абз. четвертий п. 4 розд. ІІ викладено у такій редакції:

"Така інформація направляється у вигляді квитанції, що є електронним повідомленням, яке формується у форматі, затвердженому в установленому законодавством порядку, програмним забезпеченням контролюючого органу за результатами ідентифікації, обробки електронного документа» (було – у вигляді першої квитанції або першої та другої квитанцій);

 • у п. 5 абз. третій розд. ІІ виключено (у ньому мова йшла про те, що для кожного ПРРО під час присвоєння йому фіскального номера та внесення його до Реєстру фіскальним сервером формується перша порція діапазону фіскальних номерів, що присвоюються електронним розрахунковим документам, електронним фіскальним звітним чекам та повідомленням, що передбачені цим Порядком, під час роботи ПРРО в режимі офлайн).
 • абз. перший п. 7 розд. ІІ викладено у такій редакції:

«7. Дані сертифікатів електронних підписів та/або печаток, що використовуються такими ПРРО, вносяться до Реєстру на підставі поданих суб'єктами господарювання в електронній формі повідомлень про надання інформації щодо кваліфікованих/удосконалених сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО за формою N 5-ПРРО (додаток 5).»;

 • п. 2 розд. ІV доповнено чотирма новими абзацами такого змісту:

«ПРРО може бути встановлений та застосовуватися лише на пристрої, що належить суб'єкту господарювання на праві власності, володіння, користування, на якого зареєстровано ПРРО. Розрахункові операції на такому ПРРО можуть проводити лише ті особи, сертифікати електронних підписів та/або печаток яких внесені до Реєстру щодо такого ПРРО.

У ПРРО може використовуватися удосконалена електронна печатка юридичної особи, фізичної особи - підприємця, створювачем якої є така особа.

Використання у ПРРО кваліфікованої або удосконаленої електронної печатки можливе за умови доступу до особистого ключа печатки лише створювача (уповноваженого представника створювача) електронної печатки та захисту такого ключа від несанкціонованого доступу інших осіб, та з дотриманням вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги" та Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

Використовувати ПРРО під час оптової та/або роздрібної торгівлі пальним забороняється.»;

 • п. 3 розд. ІV викладено у такій редакції:

"3. Для переведення у фіскальний режим роботи ПРРО, зареєстрованого у Реєстрі, забезпечення реєстрації розрахункових документів на фіскальному сервері особа, яка здійснює розрахункову операцію (за умови закриття попередньої зміни на такому ПРРО), відкриває робочу зміну, ініціюючи відповідною командою ПРРО автоматичне створення службового документа, якому ПРРО автоматично присвоює локальний номер та тип "Відкриття зміни" (далі - повідомлення про відкриття зміни).

Локальний номер цього та інших електронних документів, що створюються ПРРО, є порядковим числовим номером, автоматично сформованим ПРРО, який присвоюється електронним документам, створеним ПРРО.

Таке повідомлення направляється до фіскального сервера і реєструється фіскальним сервером шляхом присвоєння йому номера, який є номером зміни.

Номер зміни повідомляється особі, яка відкриває зміну на ПРРО, у відповіді фіскального сервера.".

 • доповнено розд. ІV новим п. 9 такого змісту:

«9. Внесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків повинні реєструватися через ПРРО з використанням операцій "службове внесення" та "службова видача", якщо такі внесення чи видача не пов'язані з проведенням розрахункових операцій:

операція "службове внесення" використовується для реєстрації суми готівки, яка зберігається на місці проведення розрахунків на момент реєстрації першої розрахункової операції, що проводиться після виконання Z-звіту;

операція "службова видача" використовується для реєстрації суми готівки, яка вилучається з місця проведення розрахунків та/або видається держателям електронних платіжних засобів.

Проведення операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів здійснюється суб'єктами господарювання із використанням ПРРО у порядку, визначеному Законом та нормативно-правовим актом Національного банку України з питань ведення касових операцій у національній валюті в Україні.»;

 • внесені зміни у додатки до Порядку застосування ПРРО. А саме:
 • затверджено за новою формою додаток 1 до Порядку – Форма 1-ПРРО (Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій);
 • виключено додаток 3Форма № 3-ПРРО (Повідомлення про відкриття зміни програмним реєстратором розрахункових операцій);
 • затверджено новий додаток 5 – Форма №5-ПРРО (Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованих/удосконалених сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО).

Більше новин читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.