вгору

Нерезиденти та їх відокремлені підрозділи: роз’яснює ДПС

ДПС в Інформаційному листі № 20 надала роз’яснення, які стосуються визначення нерезидентів, їх відокремлених підрозділів та особливостей взяття на облік.

Головна новація, що діє з 1 січня 2021 року – це вимога до нерезидентів (іноземних юридичних компаній, організацій), які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у т. ч. постійні представництва, стати на облік у контролюючих органах. Це визначено п. 64.5 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

Зазначимо, що для відокремлених підрозділів нерезидентів ситуація не змінилася - вони також підлягають постановці на облік як платники податків. Це передбачено абз. дванадцятим п. 64.5 ПКУ.

1. Які іноземні організаційно-правові утворення визнаються платниками податків в Україні?

Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з ПКУ або податковими законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з ПКУ (п. п. 15.1 та 15.2 ПКУ).

Платник податків, серед іншого, зобов'язаний стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому законодавством України (пп. 16.1.1 ПКУ).

Нерезидентами вважаються: іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України (пп.«а» п. 14.1.122 ПКУ).

2. Яке організаційно-правове утворення вважається відокремленим підрозділом нерезидента в Україні?

Підпунктом 14.1.30 ПКУ передбачено, що термін «відокремлені підрозділи» застосовується в ПКУ у значенні, визначеному Цивільним кодексом України (далі - ЦКУ). Відповідно до вимог ЦКУ представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи (ч. 2 ст. 95 ЦКУ).

Згідно із Законом про ЗЕД в числі суб'єктів ЗЕД в Україні визначені структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами (філії, відділення, тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України. Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності - установа або особа, яка представляє інтереси іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні і має на це належним чином оформлені відповідні повноваження (абз. 5 ч. 1 ст. 3 Закону про ЗЕД).

3. Які законодавчі вимоги до держреєстрації відокремлених підрозділів нерезидентів в Україні?

Для відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій законодавством України визначені наступні особливості їх державної реєстрації:

акредитацію філій і представництв іноземних банків здійснює НБУ;

реєстрацію представництв інших іноземних суб'єктів господарської діяльності на території України станом на сьогодні здійснює Мінекономіки;

державну реєстрацію відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій здійснює Мін’юст (абз. 2 п. 14 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003 р. № 755-IV).

4. Які вимоги до визначення реєстраційних та податкових номерів для відокремлених підрозділів нерезидентів?

Представництво (філія, відділення тощо) нерезидента є його структурним підрозділом та з організаційно-правової точки зору це є одна й та сама особа. Разом із тим, для цілей ПКУ відокремлений підрозділ нерезидента визнається окремим платником податків на підставі того, що:

1) під час встановлення податку обов'язково має визначатися, хто є його платником (п. 7.1 ПКУ);

2) платник податків зобов'язаний стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому законодавством України (пп. 16.1.1 ПКУ);

3) кожний з платників податків може бути платником податку за одним або кількома податками та зборами (п. 15.2 ПКУ);

4) облік платників податків у контролюючих органах ведеться за податковими номерами (п. 63.6 ПКУ).

Отже, для виконання вимог ПКУ кожному платнику податків має визначатися свій унікальний податковий номер.

Відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб включаються до ЄДРПОУ. Відокремлений підрозділ іноземної юридичної особи в Україні для включення (внесення змін) до ЄДРПОУ в десятиденний строк після реєстрації подає відповідному органу державної статистики свідоцтво про реєстрацію, довіреність на здійснення представницьких функцій, положення про діяльність відокремленого підрозділу та заповнену облікову картку для включення (внесення змін) до ЄДРПОУ.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ зберігається за суб'єктом, якому він присвоєний, протягом усього періоду його існування.

Відповідно до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588, саме восьмизначний код ЄДРПОУ для відокремлених підрозділів нерезидентів є їх податковим номером платника податків.

Дані про іноземні компанії та організації, їх відокремлені підрозділи включаються до Реєстру платників податків – нерезидентів. Реєстр платників податків – нерезидентів оприлюднюється ДПСУ у формі відкритих даних відповідно постанови Кабміну.

Про вимоги щодо реєстрації нерезидентів платниками податку на прибуток з 01.01.2021 року читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.