вгору

Нюанси сплати екоподатку та подання податкової декларації

Платники екологічного податку складають податкові декларації за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, зокрема:

  • за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах – за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів. Платники екологічного податку перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які забезпечують розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом.

Форма податкової декларації екологічного податку затверджена наказом Мінфіну від 17.08.2015 р. № 715 (далі - Декларація). Невід’ємною частиною Декларації є шість типів додатків.

Суб’єкт господарювання за здійснення на територіях (одного або декількох) населених пунктів, що входять до складу однієї територіальної громади, викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення відходів подає одну Декларацію до органу ДПС, який обслуговує територіальну громаду, до якої входить такий населений пункт.

Разом з декларацією подаються окремі Додатки 1, 2, 3 по кожному об’єкту оподаткування та окремий Додаток 1 щодо викидів двоокису вуглецю.

Рядок 2 Декларації та рядок 3 Додатків 1 - 3 заповнюються згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрозвитку громад та територій України від 26.11.2020 р. № 290 (далі - Кодифікатор).

У рядку «код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці» рядка 2 Декларації зазначається код адміністративно-територіальної одиниці, визначений за Кодифікатором за місцем обліку платника екологічного податку (місцезнаходження контролюючого органу до якого подається Декларація).

У Додатках 1 - 3 , зокрема, у рядку 3 зазначається наступна інформація:

  • у рядку 3.1 – код територіальної громади, визначений за Кодифікатором на території якої знаходиться об’єкт оподаткування;
  • у рядку 3.2 – код адміністративно-територіальної одиниці, визначений за Кодифікатором, за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, здійснення скидів у водні об’єкти, розміщення відходів відповідно.

Екологічний податок сплачується до бюджету територіальної громади, до якої входять населені пункти, де розміщені об’єкти оподаткування.

Про це зазначили податківці ДПС у Закарпатській області.

Нагадаємо, що 20.02.2023 р. - останній день сплати екоподатку за ІV квартал 2022 року.

Користувачі програми M.E.Doc можуть подати податкову декларацію екологічного податку (ідентифікатор форми - J/F0302005), заповнивши її у програмі. 

Про збільшення ставок екологічного податку у 2023 р. та про те, що за IV квартал 2022 року Декларація екоподатку подається за новою формою, читайте в Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.