вгору

Оподаткування резидентів Дія Сіті: питання-відповіді щодо ПДФО

Продовжуємо розглядати відповіді на актуальні запитання, які надала ДПСУ, щодо оподаткування резидентів Дія Сіті. Наразі матеріал стосується ПДФО та ЄСВ.

Податок з доходів фізичних осіб

1. Яка ставка ПДФО застосовується юрособою до доходу у вигляді зарплати (винагороди), нарахований (виплачений) працівникам та гіг-спеціалістам, у місяці набуття статусу резидента Дія Сіті?

Юридична особа, яка отримала статус резидента Дія Сіті не з початку місяця, оподатковує суми заробітної плати (винагороди), нараховані (виплачені) працівникам та гіг-спеціалістам за такий місяць, ПДФО за ставкою 18%.

Разом з тим ставка ПДФО у розмірі 5% застосовується до доходів платника податку – спеціаліста резидента Дія Сіті з наступного за календарним місяцем, в якому юрособою набуто статус резидента Дія Сіті.

При цьому, якщо юрособою у період її перебування у статусі резидента Дія Сіті залучаються нові працівники, то оподаткування доходів таких працівників здійснюється за ставкою податку 5%, за умови дотримання таким резидентом Дія Сіті вимог, визначених п. п. 2, 3 ч. першої, п. 10 ч. другої ст. 5 Закону України від 15.07.2021 р. № 1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», далі – Закон № 1667) (п. 170.14-1 ПКУ, ч. ч. перша та друга ст. 5 Закону № 1667).

2. Яка ставка ЄСВ застосовується до спеціаліста діючого резидента Дія Сіті, який прийнятий не з початку місяця?

Юридична особа, яка відповідає вимогам, визначеним п. п. 2, 3 ч. першої, п. 10 ч. другої ст. 5 Закону № 1667, та отримала статус резидента Дія Сіті не з початку місяця, нараховує та сплачує єдиний внесок за такий місяць на загальних підставах.

Разом з тим сплата ЄСВ у розмірах мінімального страхового платежу здійснюється резидентом Дія Сіті з наступного за календарним місяцем, в якому юрособою набуто статус резидента Дія Сіті.

При цьому, якщо юрособою у період її перебування у статусі резидента Дія Сіті залучаються нові працівники, то сплата ЄСВ за таких працівників здійснюється у розмірі мінімального страхового платежу за умови дотримання таким резидентом Дія Сіті вимог, встановлених п. п. 2, 3 ч. першої, п. 10 ч. другої ст. 5 Закону № 1667 ((ч. 14-1 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі – Закон 2464), ч. ч. перша та друга ст. 5 Закону № 1667).

3. Яким чином та за якою ставкою податковий агент – резидент Дія Сіті, який у відповідний календарний місяць не відповідав вимогам, визначеним п. п. 2, 3 ч. першої, п. 10 ч. другої ст. 5 Закону № 1667, зобов’язаний перерахувати/утримати ПДФО щодо доходів спеціалістів резидента Дія Сіті, що були виплачені протягом такого календарного місяця?

У разі якщо податковий агент – резидент Дія Сіті у відповідний календарний місяць не відповідав вимогам, визначених п. п. 2, 3 ч. першої, п. 10 ч. другої ст. 5 Закону № 1667, такий податковий агент зобов’язаний у межах податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок) самостійно нарахувати ПДФО за ставкою 18% щодо доходів спеціалістів резидента Дія Сіті, які були виплачені протягом такого календарного місяця у вигляді:

  • заробітної плати;
  • винагороди за гіг-контрактом, укладеним у порядку, передбаченому зазначеним Законом, у тому числі винагороди за створення та перехід прав на твори, створені за замовленням;
  • авторської винагороди за створення службового твору та перехід прав на службові твори.

При цьому податок потрібно сплатити до подання Розрахунку.

Крім того, сума такого сплаченого податку податковим агентом не включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу спеціалістів резидента Дія Сіті (п. 167.1, пп. 170.14-1.5 ПКУ, ч. ч. перша та друга ст. 5 Закону № 1667).

4. На які рахунки сплачується ПДФО резидентом Дія Сіті з доходів у вигляді винагороди по гіг-контрактам?

Сплата ПДФО здійснюється резидентом Дія Сіті на бюджетні рахунки, відкриті Державною казначейською службою для зарахування зазначеного податку з доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за основним місцем обліку резидента Дія Сіті.

Інформація про реквізити рахунків, відкритих в органах Державної казначейської служби в розрізі адміністративно-територіальних одиниць України, оприлюднена на офіційному вебпорталі ДПС у рубриці «Рахунки для сплати платежів» (ст. 168 ПКУ).

5. Якщо гіг-спеціаліст має декілька гіг-контрактів з різними резидентами Дія Сіті, то у такому випадку критерій 240 тис. євро застосовується для кожного окремого контракту чи до сукупного доходу, отриманого за усіма гіг-контрактами?

Розмір 240 тис. євро за календарний рік за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим Національним банком України станом на 1 січня звітного податкового року, застосовується до сукупного доходу по усім гіг-контрактам, тобто до загального річного оподатковуваного доходу (пп. 170.14-1.3 ПКУ).

6. Чи є підставою для втрати статусу резидента Дія Сіті у разі, якщо такий резидент за власним бажанням нараховує та сплачує ПДФО за ставкою 18% і ЄСВ з усієї суми заробітної плати (винагороди)?

Статтею 9 Закону № 1667 визначено підстави втрати юридичною особою статусу резидента Дія Сіті.

При цьому рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифрової економіки.

7. Які особливості перевірки резидентів Дія Сіті на дотримання ними критеріїв, визначених п. п. 2, 3 ч. першої, п. 10 ч. другої ст. 5 Закону № 1667 з метою застосування «пільгових ставок»? Яка методологія розрахунку середньооблікової кількості працівників та гіг-спеціалістів, а саме будуть фахівці контролюючого органу для цього використовувати положення Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286?

Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених ПКУ податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов’язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

З метою визначення показника середньооблікової кількості працівників та гіг-спеціалістів юридичної особи в ході проведення документальних перевірок резидентів Дія Сіті контролюючими органами будуть використовуватись дані первинних документів платника податків з урахуванням відповідних методик розрахунку, визначених Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженою наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286 (далі – Інструкція).

Так, форми державних статистичних спостережень на підприємствах заповнюються на основі типових форм первинної облікової документації. До первинної облікової документації для визначення кількісного складу працівників належать: наказ (розпорядження) про прийом на роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору; особова картка; наказ (розпорядження) про надання відпустки; табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати; розрахунково-платіжні відомості, розрахункові відомості, платіжні відомості; особові рахунки, трудові договори (контракти), цивільно-правові договори й інші документи первинного та бухгалтерського обліку, затверджені у встановленому порядку, що характеризують кількісний та якісний склад працівників, їхній дохід у грошовій, натуральній формах, а також розміри пільг і компенсацій (пп. 75.1.2 ПКУ, п. 1.6 розд. I Інструкції).

8. В якому розмірі нараховується ЄСВ на резерв відпусток?

Єдиний внесок для платника – резидента Дія Сіті, який у календарному місяці відповідав вимогам, визначеним п. п. 2, 3 ч. першої, п. 10 ч. другої ст. 5 Закону № 1667, встановлюється:

а) на суму нарахованої кожній застрахованій особі зарплати за видами виплат, які включають основну та додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», – у розмірі мінімального страхового внеску;

б) на суму винагороди фізособам за виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактами, укладеними у порядку, передбаченому Законом № 1667, – у розмірі мінімального страхового внеску.

Таким чином, резерв відпускних не є базою нарахування ЄСВ (ч. 14-1 ст. 8 Закону № 2464).

9. Яким чином відображають суми ЄСВ, які донараховані у зв’язку з тим, що резидент Дія Сіті не відповідав вимогам, які визначені п. п. 2, 3 ч. першої, п. 10 ч. другої ст. 5 Закону № 1667?

Порядок відображення сум донарахованого ЄСВ визначено у Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженому наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4. Зокрема, податкові агенти використовують передбачені для цього типи нарахувань.

При цьому відповідно до положень Закону № 2464 контроль за достовірністю відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, а також надання консультацій з питань відомостей поданих до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру та ведення цього реєстру належить до компетенції ПФУ.

10. Чи відображаються у рядках 101 «Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період», 104 «Облікова кількість штатних працівників» та 105 «Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату (крім осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення)» Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску гіг-спеціалісти, які перебувають у штаті резидента Дія Сіті та яким нараховується дохід у вигляді зарплати?

Якщо гіг-спеціалісти перебувають у штаті резидента Дія Сіті та таким спеціалістам нараховується дохід у вигляді зарплати, то при заповненні Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску резидент Дія Сіті зазначає вказаних спеціалістів у рядках 101 «Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період», 104 «Облікова кількість штатних працівників» та 105 «Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату (крім осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення)» (Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затверджений наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4 ).

11. Яким чином резидентом Дія Сіті відображаються у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, гіг-спеціалісти, які не перебувають у штаті такого резидента Дія Сіті?

Інформація щодо гіг-спеціалістів, які не перебувають у штаті резидента Дія Сіті та на підставі укладених гіг-контрактів отримують дохід у вигляді винагороди зазначається таким резидентом Дія Сіті у рядку 5 навпроти напису «Працювало за цивільно-правовими договорами» додатку 4ДФ Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Порядок, затверджений наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4). 

12. Який розмір ЄСВ застосовується у разі нарахування та виплати сум допомоги по тимчасовій непрацездатності?

Базою нарахування ЄСВ є, зокрема, сума нарахованої кожній застрахованій особі зарплати за видами виплат, які включають основну та додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці» (далі – Закон № 108) та сума винагороди фізособам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Статтею 2 Закону № 108 визначено структуру зарплати, до якої включаються: основна зарплата; додаткова зарплата; інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової зарплати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, здійснюється з урахуванням Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5 (далі – Інструкція № 5).

Згідно з п. 3.2 розд. ІІІ Інструкції № 5 допомога по тимчасовій непрацездатності відноситься до інших виплат, що не належать до фонду оплати праці.

Отже, виплати, що не належать до фонду оплати праці, зокрема, допомога по тимчасовій непрацездатності, які нараховані резидентом Дія Сіті на користь співробітників, є базою нарахування ЄСВ на загальних підставах, а саме за ставкою 22% (ст. ст. 4, 7, 8 Закону № 2464).

Про особливості оподаткування резидентів Дія Сіті: питання-відповіді щодо податку на прибуток читайте в Блозі бухгалтера, в Інформері M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.