вгору

Особливості роботи КІФ або НПФ у модулі Фінансова звітність за МСФЗ

Продовжуємо цикл матеріалів по роботі з модулем Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) від M.E.Doc. Цього разу розглянемо особливості роботи КІФ та НПФ при формуванні звітності за МСФЗ.

Розпочнемо з абревіатур, які будуть використовуватись у нашому матеріалі, а саме, КІФ, НПФ та КУА. Отже:

•          КІФ або корпоративний інвестиційний фонд - юридична особа, яка створюється у формі публічного акціонерного товариства та здійснює свою діяльність тільки із спільного інвестування;

Управління активами КІФ на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду здійснює компанія з управління активами (КУА).

•          НПФ або недержавний пенсійний фонд - фінансова установа, що працює винятково для пенсійного забезпечення громадян і має статус неприбуткової організації;

•          КУА або компанія з управління активами – це юридична особа, що здійснює професійну діяльність у сфері керування активами інвесторів за допомогою інститутів спільного інвестування на підставі ліцензії, яку видає НКЦПФР.

Нагадаємо, що M.E.Doc пропонує для складання фінзвітності за МСФЗ скористатись модулем Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL).

Зазначений модуль також буде корисним для КУА та адміністраторів НПФ, які управляють (керують) відповідно КІФ та НПФ.

Розглянемо, які є особливості ліцензування КІФ та НПФ.

Для складання фінзвітності КІФ та НПФ необхідно мати відповідну ліцензію – «Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) – Обмін з КУА».

Важливо! В ліцензії вказується інформація щодо КУА, яка управляє КІФ, або відповідно щодо Адміністратора НПФ.

Зазначимо, що КУА/Адміністратору НПФ для роботи з модулем необхідно мати окрему ліцензію «Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) – КУА», яка необхідна для складання власної звітності (а також звітності ПІФ).

Тобто, необхідно мати окрему стандартну ліцензію - для КУА (або адміністратора НПФ), та окрему ліцензію - для КІФ або НПФ. У такому випадку, КІФ або НПФ отримують можливість надсилати створені звіти іXBRL з пакетом звітності одним кліком всередині модуля на підпис КУА/адміністратору НПФ.

Створення та погодження аудитором пакета звітності, створеного КІФ або НПФ

Наступним кроком є створення пакету звітів. Докладніше про це ви можете ознайомитись у нашому матеріалі.

Зупинимось лише на деяких моментах створення звіту для КІФ або НПФ. За наявності ліцензії для КІФ/НПФ у вікні Створення звіту відображається додаткове поле КУА/адміністратора НПФ (рис. 1). Інформація в цьому полі автоматично заповнюється з даних про КУА/адміністратора НПФ, що вказані в ліцензії КІФ/НПФ.

фінансова звітність за МСФЗ

Рис. 1

Далі інформація щодо КУА/адміністратора автоматично переноситься у відповідні поля ярлика пакету звітності (рис. 2).

фінансова звітність за МСФЗ

Рис. 2

Після заповнення необхідних даних в пакеті звітності не забудьте його підписати та відправити аудитору (за потреби).

КІФ або НПФ заповнює пакет звітності необхідними даними, перевіряє  його, зберігає  та надсилає на перевірку аудитору. На цьому етапі пакет зберігається у форматі xml.

У разі, якщо здійснюється відправка звітності КІФ або НПФ, вихідний документ може бути надісланий як КУА/Адміністратору НПФ, так і аудитору (для КІФ/НПФ, що придбали ліцензію «Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) - Обмін з КУА»). Для цього передбачено зручний спосіб вибору адресата.

Для відправки в реєстрі необхідно обрати потрібний документ та один із варіантів для відправлення  або Файл– Відправити.

Відкриється вікно Оберіть адресата (рис. 3).

фінансова звітність за МСФЗ

Рис. 3

Натисніть кнопку, що відповідає адресату, якому потрібно відправити документ: КУА/Адміністратор НПФ або Аудитор. (Для відправки аудитору - Аудитор).

На виконання команди розпочнеться підписання документа КЕП (якщо документ був підписаний) та відправка документа обраному адресату. По закінченню процедури, система виведе протокол відправки документів (рис. 4). Докладніше про підписання і відправку звіту читайте у нашому матеріалі.

фінансова звітність за МСФЗ

Рис. 4

Аудитор перевіряє отриманий xml пакет звітів та, у разі відсутності зауважень, формує Звіт аудитора (Q10410001), підписує його та надсилає КІФ або НПФ. Разом із Звітом аудитора відправляється пакет звітів, на основі якого було сформовано Звіт аудитора.

Докладніше про взаємодію з аудитором при складанні фінзвітності за МСФЗ читайте у матеріалі та дивіться у відео.

Після отримання звіту аудитора КІФ або НПФ дозаповнює в пакеті звіт (I1040001 або X1040001) «Інформація про аудиторський звіт».

Конвертація пакета звіту у формат iXBRL, підписання файлу iXBRL КУА та аудитором

Після того, як робота над пакетом звітності повністю завершена (у т. ч. заповнений звіт 104000 - Інформація про аудиторський звіт), КІФ або НПФ конвертує пакет звітів у формат iXBRL , та файл iXBRL у складі пакета звітності надсилає КУА/Адміністратору НПФ для підписання.

КУА/адміністратор НПФ, зі свого боку, перевіряє отриманий iXBRL-звіт та, у разі правильного заповнення, підписує iXBRL-файл  одним чи двома підписами (в залежності від вимог регулятора) та повертає його у складі пакету звітності КІФ або НПФ.

Важливо! Вибору адресата на боці КУА/адміністратора НПФ немає, файл автоматично повертається КІФ або НПФ.

За необхідності, до відправки файлу КУА (або після) з боку КІФ на iXBRL-файл також накладається підпис відповідальної особи.

Пакет звітності з підписаним файлом iXBRL позначається у реєстрі іконкою .

Далі, за необхідності, пакет з підписаним файлом iXBRL КІФ або НПФ надсилає аудитору для допідписання файлу iXBRL.

Аудитор перевіряє та підписує отриманий iXBRL файл, після чого повертає його КІФ або НПФ. КІФ/НПФ отримує підписаний аудитором iXBRL-файл та експортує його.

! При експорті зберігаються дані документа у форматі html та підписи, накладені на документ, у форматі p7s, ці дані зберігаються у вигляді архіву. Експортований файл звітності подається відповідно до вимог чинного законодавства України.

Далі суб'єкт господарювання може переглянути звіт iXBRL у форматі для друку  та роздрукувати  у формат pdf. Звіт у форматі pdf зберігається на локальному носії для подальшого розміщення на сайті відповідно до вимог законодавства.

Щоб не пропустити корисну інформацію слідкуйте за нашими наступними публікаціями!