вгору

Особливості застосування податкових (звітних) періодів з податку на прибуток сільгоспвиробниками: запитання–відповіді

ДПСУ в Інформлисті №3/2023 роз’яснила особливості застосування податкових (звітних) періодів платниками податку на прибуток підприємств, які є виробниками сільгосппродукції.

У цій статті надамо коротко відповіді на запитання. Повну версію дивіться в Інформлисті №3.

1. Як прозвітувати платнику податку на прибуток, основною діяльністю якого є виробництво сільгосппродукції та який перейшов зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему з 1 січня поточного звітного року і обрав «особливий» податковий (звітний) період, передбачений для виробників сільгосппродукції?

Такий платник за період оподаткування, що передує переходу на «особливий» річний податковий період, повинен подати Податкову декларацію за період з 1 січня по 30 червня поточного звітного року та повідомити ДПС про такий перехід шляхом надання відповідних пояснень до Податкової декларації.

Починаючи з 1 липня поточного року, виробник сільгосппродукції застосовує вже «особливий» річний податковий період, який починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.

Особлива відмітка про надання Податкової декларації виробником сільгосппродукції за відповідний «особливий» річний податковий (звітний) період проставляється у рядку 10 заголовної частини форми Податкової декларації.

2.  Як прозвітувати з податку на прибуток виробнику сільгосппродукції, якщо перехід на загальну систему відбувся не з 1 січня і СГ не обрав «особливий» період звітування?

У такому випадку виробники сільгосппродукції, які перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему, у першому звітному році застосовують річний податковий (звітний) період для податку на прибуток підприємств як новостворені платники такого податку. Тобто, річний податковий (звітний) період для них починається з дати переходу на загальну систему оподаткування і закінчується останнім календарним днем такого річного податкового (звітного) періоду.

Наприклад: для підприємства, що є виробником сільгосппродукції та яким з 01.04.2023 р. здійснено перехід зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему і не обрано «особливий» податковий (звітний) період з податку на прибуток, передбачений для виробників сільгосппродукції, перший податковий (звітний) період для податку на прибуток підприємств розпочинається з 01.04.2023 р. і закінчується 31.12.2023 р.

3.  Виробник сільгосппродукції перейшов зі спрощеної системи на загальну з 01.01.2022 р. та не обрав «особливий» податковий (звітний) період. Його річний дохід за правилами бухобліку за 2022 рік перевищує/ не перевищує 40 млн грн. Які податкові (звітні) періоди у 2023 році застосовуються для такого платника податку на прибуток?

Для виробників сільгосппродукції, які у 2022 році перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему, не обрали «особливий» річний податковий (звітний) період для податку на прибуток, який починається з 1 липня 2022 р. і закінчується 30 червня 2023 р., та у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2022 рік:

  • перевищує 40 млн грн – у 2023 році застосовуються такі податкові (звітні) періоди для податку на прибуток підприємств як календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік;
  • не перевищує 40 млн грн – у 2023 році застосовується річний податковий (звітний) період, який починається з 1 січня і закінчується 31 грудня 2023 р.

4.  Як правильно визначити податковий (звітний) період виробнику сільгосппродукції при поданні податкової декларації (квартальний чи річний) та прозвітувати у разі відмови від застосування «особливого» річного періоду, починаючи з 1 січня поточного звітного року?

Виробники сільгосппродукції, які для цілей оподаткування податком на прибуток відмовилися від застосування «особливого» річного періоду (з 1 липня минулого звітного року по 30 червня поточного звітного року), починаючи з 1 січня поточного року, визначають податковий (звітний) період за загальними правилами, передбаченими для платників податку на прибуток.

При цьому за період з 1 липня по 31 грудня минулого звітного року виробник сільгосппродукції має подати окрему Податкову декларацію у строки, встановлені для річного звітного (податкового) періоду, тобто протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, разом з відповідною річною фінансовою звітністю.

Щодо подальшого визначення податкових (звітних) періодів, якщо річний дохід виробників сільгосппродукції від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за весь попередній річний звітний період перевищує 40 млн грн, то, починаючи з 1 січня поточного звітного року, податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік.

Якщо такий дохід не перевищує 40 млн грн, то такі виробники сільгосппродукції – платники податку на прибуток застосовують річний податковий (звітний) період, який починається з 1 січня по 31 грудня поточного звітного року.

Крім того, у випадку прийняття рішень платником податку на прибуток, що є виробником сільгосппродукції, щодо зміни податкових (звітних) періодів для звітування такому платнику податку на прибуток необхідно повідомити контролюючий орган про такі рішення, надавши відповідні пояснення до Податкової декларації з цього податку.

5. Виробник сільгосппродукції не обрав «особливий» річний (звітний) період, а застосовував календарний річний податковий (звітний) період з податку на прибуток (доходи за попередній рік не перевищували 40 млн грн). За який податковий (звітний) період та в який термін йому потрібно подавати декларацію з податку на прибуток, якщо в середині року він переходить на спрощену систему?

Платник податку на прибуток у разі переходу на спрощену систему в середині року подає Податкову декларацію за звітний період, що передує кварталу, з якого він переходить на спрощену систему оподаткування, у термін, передбачений пп. 49.18.2 ПКУпротягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.

6. Платник податку на прибуток два роки поспіль застосовував «особливий» річний податковий (звітний) період. За результатами останнього звітного періоду він втратив статус виробника сільгосппродукції – дохід від продажу сільгосппродукції власного виробництва за податковий (звітний) рік (з 1 липня минулого звітного року по 30 червня поточного звітного року) не перевищує 50% загальної суми доходу. Як в подальшому такому платнику звітувати з податку на прибуток?

Такий платник втрачає право на застосування «особливого» річного податкового (звітного) періоду.

Якщо його річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками звітів про фінрезультати (звітів про сукупний дохід), за весь попередній річний податковий (звітний) період (з 1 липня минулого звітного року по 30 червня поточного звітного року) не перевищує 40 млн грн, то платник податку на прибуток після подання Податкової декларації за «особливий» річний звітний період подає Податкову декларацію за податковий (звітний) період, який починається з 1 липня і закінчується 31 грудня поточного звітного року.

Якщо річний дохід, визначений за показниками відповідної фінзвітності, перевищив показник 40 млн грн за весь попередній річний податковий (звітний) період (з 1 липня минулого звітного року по 30 червня поточного звітного року), для такого платника звітними періодами для подання Податкової декларації у «після особливий» звітний період є: три квартали – починається з 1 липня і закінчується 30 вересня поточного звітного року, та рік – починається з 1 липня і закінчується 31 грудня поточного звітного року.

Про те, що необхідно знати виробникам с/г продукції, читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.