вгору

Особливості застосування спрощеної системи оподаткування: додаткові уточнення від ДПСУ

ДПСУ надала додаткові та уточнюючі відповіді на актуальні питання платників податків щодо особливостей застосування спрощеної системи оподаткування. Ці питання виникли із набранням чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану» від 01.04.2022 р. № 2173-ІХ.

1. Як будемо звітувати з єдиного податку за ставкою 2% (терміни та форми)?

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку 3-ї групи за ставкою 2% доходу є календарний місяць.

Платники податку, які застосовують ставку 2% доходу, подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для місячного податкового (звітного) періоду.

Наразі з урахуванням змін, внесених до Податкового кодексу України (далі - ПКУ), розроблено нову форму податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану, яка затверджена наказом Мінфіну від 26.04.2022 р. № 124.

Про затверджену форму декларації платника єдиного податку 3-ї групи зі ставкою 2% читайте тут

2. Які підстави для відмови у реєстрації платником єдиного податку 3-ї групи на 2% при невідповідності СГ, якщо заборонено проведення камеральних перевірок?

Реєстрація платником єдиного податку 3-ї групи за ставкою 2% доходу здійснюється за результатами обробки заяви про застосування спрощеної системи оподаткування.

Про те, як заповнити заяву у M.E.Doc, ми писали у матеріалі.

Опрацювання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, відповідно до норм ст. 75 ПКУ, не є предметом камеральної перевірки.

При цьому підставами для відмови у реєстрації платниками єдиного податку 3-ї групи за ставкою 2% доходу є здійснення суб’єктами господарювання діяльності, визначеної пп. 9.3 п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

3. Чи можуть перейти на спрощену систему оподаткування СГ, які видобувають або реалізовують воду?

Не можуть бути платниками єдиного податку 3-ї групи за ставкою 2% доходу суб’єкти господарювання, які здійснюють видобуток, реалізацію корисних копалин (крім видобування підземних та поверхневих вод підприємствами, які надають послуги централізованого водопостачання та водовідведення). Ці вимоги визначені пп. 1 пп. 9.3 п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

4. Якщо платник обрав єдиний податок за ставкою 2%, чи буде у нього можливість обрати єдиний податок за іншою ставкою протягом року?

Так, платники єдиного податку 3-ї групи за ставкою 2% доходу не обмежені в праві змінити ставку єдиного податку 3-ї групи на 3% або 5% доходу шляхом подання до контролюючого органу заяви про зміну ставки.

При цьому у заяві про зміну ставки суб’єкти господарювання:

  • не заповнюють розділ 5.1 «Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування»;
  • зазначають у розділі 5.2 «Зміна ставки та групи» у полі «зі ставки» діючу ставку у розмірі 2%, а у полі «на ставку» – обрану ставка у розмірі 3% або 5% доходу.

Такі платники єдиного податку мають право змінити ставку 2% доходу на ставку єдиного податку, яку застосовували до обрання спрощеної системи з особливостями оподаткування.

Як заповнити Заяву в M.E.Doc - дивіться тут.

5. Чи обов’язково подавати заяву на єдиний податок за ставкою 2%, якщо платник подав до 16 березня заяву на 5%?

Якщо платника податків на підставі раніше поданої заяви про застосування спрощеної системи оподаткування зареєстровано за ставкою 5% доходу, та при цьому такий платник бажає перейти на сплату єдиного податку 3-ї групи за ставкою 2%, йому необхідно подати до контролюючого органу заяву про зміну ставки.

6. Обсяг доходу за календарний рік не більше ніж 10 млрд грн рахується з 01.01.2022 р. чи з дати переходу на єдиний податок 3-ї групи за ставкою 2% доходу?

Відповідно до пп. 9.2 п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ платниками єдиного податку 3-ї групи можуть бути фізичні особи – підприємці та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми.

До таких осіб не застосовується обмеження щодо обсягу доходу та кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах.

7. Як буде формуватись річна декларація з податку на прибуток та враховуватись витрати, якщо на єдиному податку за ставкою 2% СГ буде перебувати лише 2 квартали?

Відповідно до пп. 9.12 п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ платник, який протягом календарного року перейшов на сплату єдиного податку за ставкою 2%, у разі відновлення ним у цьому ж році сплати податку на прибуток підприємств складає та подає податкову декларацію з податку на прибуток підприємств наростаючим підсумком з початку такого календарного року.

При цьому результати діяльності за періоди перебування на сплаті єдиного податку за ставкою 2% не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, зазначеного у пп. 134.1.1 ПКУ, з урахуванням положень підрозд. 4 цього розділу для платників податку на прибуток, які перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну.

Отже, для платників єдиного податку, які протягом календарного року застосовували спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку за ставкою 2%, наприклад, у ІІ та ІІІ кварталах, і з ІV кварталу переходять на загальну систему оподаткування, звітним податковим періодом є календарний рік, який для них починається з початку такого календарного року та закінчується 31 грудня такого року.

Витрати, визнані такими платниками у складі фінрезультату до оподаткування, за періоди перебування на сплаті єдиного податку за ставкою 2%, не враховуються при визначенні об’єкту оподаткування податком на прибуток підприємств за звітний період - рік.

При цьому фінансовий результат до оподаткування податкового звітного періоду збільшується на суму доходу, отриманого як оплата у періоді перебування на загальній системі оподаткування за товари роботи, послуги, відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування (п. 41 підрозд. 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ) незалежно від того, чи застосовує платник податку на прибуток коригувальні різниці чи ні.

8. Чи збережеться збиток минулих періодів по декларації, після відміни воєнного стану та при тимчасовому переході на єдиний податок?

Від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, що існувало на дату переходу на сплату єдиного податку, може бути зараховане у зменшення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, що виникатиме після відновлення сплати цього податку, у порядку визначеному п. 140.4 ПКУ (пп. 9.12 п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ).

9. Щодо декларації з податку на прибуток, прокоментуйте, будь ласка, яку звітність подавати, якщо, наприклад, перейшли на ЄП не з квітня, а з травня? І після закінчення війни, яким чином звітуватись?

Якщо платник податку на прибуток переходить на сплату єдиного податку з травня він зобов’язаний подати декларацію з податку на прибуток підприємств за звітний період півріччя. В цій декларації будуть враховані наростаючим підсумком результати діяльності починаючи з 1 січня звітного року по дату переходу на єдиний податок у травні та відповідно платник повинен подати у складі такої декларації фінансову звітність складену за результатами діяльності за цей період.

У разі якщо платник, який протягом календарного року перейшов на сплату єдиного податку за ставкою 2%, у цьому ж році відновлює сплату податку на прибуток підприємств, то такий платник складає та подає податкову декларацію з податку на прибуток підприємств наростаючим підсумком з початку такого календарного року.

Якщо платник використовує у 2022 році річний звітний період, він подає першу податкову декларацію з податку на прибуток підприємств після відновлення сплати цього податку за підсумками звітного періоду - 2022 рік. В іншому випадку - у разі перебування платника у 2022 році на квартальному звітному періоді і повернення такого платника на загальну систему оподаткування наприклад з третього кварталу, такий платник подає податкову декларацію з податку на прибуток підприємств після відновлення сплати цього податку за підсумками 9 місяців 2022 року та за 2022 рік.

Більше новин читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.