вгору

Податкові повідомлення-рішення: як відображаються в СЕА ПДВ?

Нагадаємо нашим читачам про відображення в системі електронного адміністрування ПДВ (далі – СЕА ПДВ) податкових повідомлень-рішень (далі – ППР) контролюючого органу. Відповідні рішення складаються за результатами перевірки податкової звітності з ПДВ, у випадку завищення платником суми податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з ПДВ та/або зменшення від’ємного значення суми ПДВ, що передбачені Податковим кодексом України (далі –ПКУ) або іншим законодавством.

Порядок електронного адміністрування ПДВ встановлено ПКУ та Порядком електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабміну від 16.10.2014 р. № 569.

Сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) (Енакл) розраховується відповідно до п. 200-1.3 ПКУ за такою формулою:

SНакл = SНаклОтр + SМитн + SПопРах + SОвердрафт – SНаклВид – SВідшкод – SПеревищ,

де SВідшкод – це загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування з урахуванням сум коригувань та результатів перевірок, що проводяться відповідно до ПКУ.

Порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків затверджено наказом Мінфіну від 28.12.2015 р. № 1204 (далі – Порядок № 1204).

Відповідно до п. 58.1 ПКУ, якщо за результатами перевірки, проведеної контролюючими органами, встановлено факт невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, то виносяться ППР за формами, затвердженими Порядком № 1204:

  • В1 – у разі завищення заявленої суми бюджетного відшкодування ПДВ, у тому числі якщо заявлені до відшкодування суми ПДВ на момент перевірки відшкодовані платнику податку;
  • ВЗ – у разі відмови у наданні бюджетного відшкодування;
  • В4 – у разі зменшення від’ємного значення суми ПДВ.

У разі подання платником податку податкової декларації з ПДВ (далі – декларація), в якій платник податку декларує суму до бюджетного відшкодування ПДВ (на рахунок платника у банку (р. 20.2.1 декларації) та/або у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Держбюджету (р. 20.2.2 декларації), показник SВідшкод збільшується на таку суму і, відповідно, зменшується показник SНакл.

При цьому, показник SВідшкод підлягає коригуванню в СЕА ПДВ за результатами перевірок ДПС, що проводяться відповідно до ПКУ, шляхом зменшення показника SВідшкод відповідно до винесеного ППР за формою «ВЗ» на дату його узгодження.

Одночасно відбувається відповідне збільшення суми, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні в ЄРПН, на суму зменшеного бюджетного відшкодування по узгодженим ППР за формою «ВЗ».

ППР за формами «В1» та «В4», зокрема, в частині суми завищення від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, не впливають на значення показника SВідшкод.

Водночас, ППР за формою «В4» в частині суми завищення від’ємного значення, яку зараховано у зменшення суми податкового боргу з ПДВ, враховується при обрахунку показника Енакл в СЕА ПДВ шляхом зменшення показника SВідшкод.

Про це інформує Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з  ВПП.

Про удосконалення форми ППР читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.