вгору

Про особливості реєстрації АН/РК роз'яснює ДПСУ

Особливості реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування (далі - АН/РК), подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, що виникають у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» від 30.06.2023 р. № 3219-ІХ (далі - Закон № 3219). Крім того, це передбачено і нормами Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської діяльності малих виробників виноробної продукції» від 09 серпня 2023 року № 3303-ІХ (далі - Закон № 3303), який набрав чинності 03.09.2023р.  

Так, Законом № 3219 припинено дію норм щодо зупинення перебігу строків, визначених Податковим кодексом України (далі - ПКУ), іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, які були передбачені п. 102.9 ПКУ та пп. 69.9 підрозд. 10 Розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ. 

Нагадаємо, що до 01.08.2023 року для платників податків та контролюючих органів був зупинений перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім зокрема, дотримання строків сплати податків та зборів платниками податків. 

Одночасно п. 2 Розділу І Закону № 3303 внесені зміни до  підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, відповідно до яких платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків щодо реєстрації АН/РК в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі - ЄРАН), подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, за умови забезпечення ними протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності Законом № 3303: 

  • реєстрації в ЄРАН АН/РК, граничний термін реєстрації/подання яких припадає на період з 24 лютого 2022 року до останнього дня місяця, в якому набирає чинності Закон №3303, або зведених АН/РК на загальний обсяг пального або спирту етилового, реалізованих за цей період (за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та умовним кодом і кожним акцизним складом/акцизним складом пересувним та їх розпорядниками); 
  • подання оформлених з дотриманням порядку, встановленого ст. 230 ПКУ, електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, або електронного документа за весь період, починаючи з 24 лютого 2022 року до останнього дня місяця, в якому набрав чинності Закон № 3303, або подання електронних документів із зазначенням фактичних залишків пального станом на перший та останній дні вищенаведеного періоду та обсягу обігу пального та/або спирту етилового за цей період. 

Платники податків, у яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов’язки, граничний термін виконання яких припадає на період з 24 лютого 2022 року до дня відновлення можливості платника податків, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків щодо реєстрації АН/РК в ЄРАН, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, за вищенаведений період за умови виконання ними таких обов’язків протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей. 

Нормами пп. 69.1 підрозд. 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, передбачено можливість складання та реєстрації платниками податків, у яких відновилася можливість виконувати податкові обов’язки,  АН/РК в ЄРАН та подання електронних документів, або у порядку, визначеному ст. 231 та ст. 230 ПКУ, або шляхом подання, у визначеному порядку, зведених АН та електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового за відповідний період. 

Отже, п. 2 розділу І Закону №3303 встановлено, що норми цього пункту в редакції зазначеного Закону застосовуються з 01.08.2023 року, незважаючи на відновлення перебігу строків виконання обов’язків відповідальність передбачена за несвоєчасну реєстрацію АН/РК та подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, не застосовується. 

Зверніть увагу! З метою надання платникам податків можливості реалізувати надане Законом № 3033 право реєстрації, у визначені цим Законом терміни АН/РК, граничні терміни реєстрації яких припадають на період з 24 лютого 2022 року до останнього дня місяця, в якому набрав чинності Закон №3303 (до дня відновлення можливості платника податків виконувати свої податкові обов’язки/до останнього дня місяця, у якому припинено або скасовано воєнний стан - для платників податків, які на дату набрання чинності Законом № 3303 не мають можливості їх виконувати), платникам податків необхідно дотримуватися вимог щодо реєстрації АН/РК, в яких загальний обсяг реалізованого пального або спирту етилового не перевищує обсяг, обчислений відповідно до п. 232.3 ПКУ. 

Рекомендовано дотримуватися таких особливостей щодо складання та реєстрації таких АН/РК: 

  • при реєстрації АН, у т. ч. зведених АН/РК, складених на операції, здійснені за період з 24 лютого 2022 року до набрання чинності цим Законом, дотримуватись хронологічного порядку реєстрації з урахуванням дати їх складання; 
  • АН, у т. ч. зведені АН, реєструвати з урахуванням наявних на такому акцизному складі/акцизному складі пересувному обсягів залишків пального або спирту етилового за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та умовним кодом, обчислених відповідно до п. 232.3 ПКУ, та синхронізації дій з платниками акцизного податку  - контрагентами (щодо постачання та отримання пального або спирту етилового), задля визначення обсягів пального або спирту етилового, на які можуть бути зареєстровані в ЄРАН перші та другі примірники АН;  
  • зведені АН можуть складатися (з урахуванням з п. 232.1 ПКУ) окремо по кожному  акцизному складу / акцизному складі пересувному за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та умовним кодом, за вирахуванням обсягів пального, на яке таким платником податків вже були зареєстровані в ЄРАН АН; 
  • зведені АН рекомендовано складати окремо за кожний календарний місяць (за необхідності - за інший період в межах календарного місяця) із зазначенням в них дати складання - останній календарний день відповідного місяця; 
  • при складанні платником податків зведених АН у верхній лівій частині таких накладних здійснюється відповідна відмітка «Х» у призначеному для цього рядку;   
  • у АН, що складаються на операції з реалізації пального або спирту етилового іншим платникам акцизного податку, зазначається напрям використання пального «3». 

Щодо подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, зокрема,  щодобових довідок про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального (далі - Довідка), за період з 24.02.2023 до останнього дня місяця, в якому набирає чинності Закон № 3303 (дня відновлення можливості платника податків виконувати свої податкові обов’язки/останнього дня місяця, у якому припинено або скасовано воєнний стан), то такі Довідки можуть бути подані у порядку, визначеному ст. 230 ПКУ, або у вигляді електронного документа за відповідний період. 

Рекомендовано складати такі Довідки за місяць по кожному акцизному складу окремо, за умови, що за такий місяць по такому акцизному складу не подавалось жодної Довідки за добу.  

В такій Довідці в рядку «початок звітної доби» зазначається 1 число місяця, а в рядку «кінець звітної доби» - останнє число місяця. 

У разі подання за звітний місяць (період) однієї і більше Довідок за добу, розпорядник акцизного складу повинен подати Довідки за кожну добу такого місяця (періоду), коли працював акцизний склад. 

Що стосується реєстрації АН/РК та подання електронних документів, які містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, граничний термін реєстрації/термін подання яких настає з 1го числа місяця, наступного за місяцем, в якому набирає чинності Закон № 3303, то складання та реєстрація  АН/РК в ЄРАН та подання електронних документів здійснюється у порядку та терміни, визначені ст. 231 та ст. 230 ПКУ. 

Отже, для платників акцизного податку відновлюється порядок та терміни щодо реєстрації АН/РК та подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, та відповідальність за їх несвоєчасну реєстрацію/подання, передбачена ст. 120-2 ПКУ та ст. 128-1 ПКУ. 

До платників акцизного податку, які не мають можливості своєчасно виконувати свої податкові обов’язки, для підтвердження можливості чи неможливості виконання такого обов'язку застосовуються правила, передбачені Порядком підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов'язків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 липня 2022 року № 225. Зокрема, у разі наявності прийнятого контролюючим органом рішення про неможливість своєчасного виконання платником податків податкового обов’язку, визначеного цим Порядком, до такого платника податків не застосовується відповідальність, передбачена ПКУ, або іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, за його невиконання/несвоєчасне виконання. 

Про це повідомили податківці ДПСУ. 

Про зміни в акцизному податку читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.