вгору

Про ПДВ і нові коди УКТ ЗЕД – в Інформлисті № 14 від ДПС

ДПС випустила новий інформаційний лист № 14 щодо змін в адмініструванні ПДВ, пов’язаних з набранням чинності новим Законом України «Про Митний тариф України» від 04.06.2020 р. № 674-IX (далі – Закон № 674).

З якої дати застосовуються вимоги Закону № 674?

ДМС у листі від 02.07.2020 р. № 08-4/16-01-02/7/7302 повідомила про те, що Закон № 674 набирає чинності з 00 годин 03 липня 2020 року.

Відповідно до цього Закону українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності приведена у відповідність до сучасної редакції гармонізованої системи опису і кодування товарів Всесвітньої митної організації (версії 2017 року). Митний тариф України, який є невід’ємним додатком до Закону № 674, містить перелік ставок загальнодержавного податку – ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України і систематизовані згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД), складеною на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ст. 1 Закону № 674). При цьому застосовується нове, шосте видання Гармонізованої системи, яке набрало чинності з 1 січня 2017 року (УКТ ЗЕД версії 2017 року).

Таким чином, починаючи з 3 липня 2020 року, для товарів, які класифікуються згідно з УКТ ЗЕД версії 2017 року, застосовується Митний тариф України відповідно до Закону № 674.

Важливо враховувати, що окремі позиції кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД версії 2017 року, зазначені у Митному тарифі України відповідно до Закону № 674, відрізняються від кодів аналогічних товарів згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року, які були визначені у Митному тарифі України, встановленому Законом України від 19.09.2013 р. № 584-VII, що діяв до 2 липня 2020 року (включно).

Для правильної класифікації товарів платниками, органами державної влади та суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності наказом ДМС від 01.07.2020 р. № 234 було затверджено Перехідні таблиці від УКТ ЗЕД версії 2012 року до УКТ ЗЕД версії 2017 року. Цей документ доступний за посиланням.

Застосування норм Закону № 674 для цілей Податкового кодексу України: на що слід звернути увагу?

Правила складання податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних і їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) встановлено ст. 187 і 201 розд. V Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307.

При здійсненні операцій з постачання товарів на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін (п.п. 201.1 і 201.10 ПКУ).

Перелік обов’язкових реквізитів, які зазначаються у податковій накладній, визначається п. п. «а» − «й» п. 201.1 ПКУ. Зокрема, одним з таких реквізитів є код товару згідно з УКТ ЗЕД (пп. «і» п. 201.1 ПКУ). Тому, починаючи з 03.07.2020 р., при здійсненні операцій з постачання товарів на митній території України для дотримання вимогу ПКУ слід враховувати вимоги нової редакції Митного тарифу України.

Як складати податкову накладну, починаючи з 03.07.2020 р.?

Докладно про це ми писали у матеріалі Заповнення ПН відповідно до оновленого УКТ ЗЕД: які особливості?

У разі здійснення операції з постачання одночасно товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України як до 02.07.2020 (включно), так і починаючи з 03.07.2020 (тобто товару з однаковим найменуванням, але різними кодами згідно з УКТ ЗЕД різних версій), у розділі Б податкової накладної заповнюються два окремі рядки, зокрема, у графі 3.1 зазначається:

  • в одному рядку – код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року, придбаного/ввезеного до 02.07.2020 (включно);
  • у другому рядку – код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2017 року, придбаного/ввезеного, починаючи з 00 годин 03.07.2020.

При цьому джерелом інформації про дати придбання відповідних партій товару мають бути митні декларації та зареєстровані в ЄРПН податкові накладні, отримані платником податку. За такого підходу товар, фактично отриманий платником ПДВ, наприклад, 5 липня 2020 року, і податкова накладна на який складена на дату оплати авансу до 3 липня 2020 року із застосуванням коду УКТ ЗЕД версії 2012 року, надалі постачається із застосуванням коду УКТ ЗЕД версії 2012 року, оскільки такий код зазначено у податковій накладній, отриманій від постачальника такого товару.

Як складати розрахунок коригування до податкової накладної, починаючи з 03.07.2020 р.?

Якщо, починаючи з 03.07.2020, відбувається зміна кількості або вартості товарів, зазначених у податковій накладній, складеній до вказаної дати, то у графі 4.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б розрахунку коригування до податкової накладної, що була попередньо складена за операцією з постачання таких товарів, платнику ПДВ (постачальнику) слід зазначити код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року (застосовувався для цілей Митного тарифу, що діяв до 3 липня 2020 року) і який зазначено у податковій накладній, що коригується.

Якщо ж відбувається зміна кількості або вартості товарів, зазначених у податкових накладних, складених починаючи з 03.07.2020, то у графі 4.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б розрахунку коригування до податкової накладної, що була попередньо складена за операцією з постачання таких товарів, платнику ПДВ (постачальнику) слід зазначати код відповідного товару, який вказано у податковій накладній, що коригується (або згідно з УКТ ЗЕД версії 2017 року, або згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року).

На які коди УКТ ЗЕД посилатися для цілей звільнення від оподаткування ПДВ, визначеного п. 64 підрозд. 2 розд. XX ПКУ для ввезення та постачання електромобілів?

Згідно з п. 64 підрозд. 2 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ тимчасово, до 31.12.2022 р., звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (у т. ч. вироблених в Україні).

Відповідно до кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД версії 2017 року, що використовуються у Митному тарифі України відповідно до Закону № 674, зазначені у п. 64 підрозд. 2 розд. XX ПКУ транспортні засоби класифікуються, зокрема, в таких товарних підкатегоріях згідно з УКТ ЗЕД:

- 8703 80 10 10;

- 8703 80 90 10.

Таким чином, режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений п. 64 підрозд. 2 розд. XX ПКУ, поширюється, зокрема, на операції з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що класифікуються у зазначених товарних підкатегоріях 8703 80 10 10 і 8703 80 90 10 згідно з УКТ ЗЕД.

До відома наших користувачів, в програмі M.E.Doc наявний модуль «Облік ПДВ» для зручної роботи з податковими накладними (ідентифікатор форми J(F)1201010), додатком 2 до неї – розрахунок коригування (J(F)1201210) та податковою декларацією з ПДВ (J(F)0200121).

У зв’язку із запровадженням оновленого УКТ ЗЕД, у М.E.Doc оновлено довідники (оновлення 11.02.016):

  • Довідник УКТ ЗЕД (діючий);
  • Довідник УКТЗЕД та умовних кодів товару;
  • Довідник УКТЗЕД, умовних кодів товару та кодів послуг відповідно до Закону України «Про Митний тариф України» від 04.06.2020 р. № 674-IX.

Про оновлення класифікатора товарів ЗЕД читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.

M.E.Doc, Блог бухгалтера