вгору

Продаж основних засобів неприбутковою організацією: що з податком на прибуток?

Неприбуткові підприємства, установи та організації не є платниками податку на прибуток підприємств, якщо вони відповідають вимогам п. 133.4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

При цьому, доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (пп. 133.4.2 ПКУ).

Отже, неприбуткова організація, яка утворена згідно із законом, що регулює її діяльність, та внесена до Реєстру неприбуткових підприємств, організацій, не сплачує податок на прибуток з доходів, отриманих нею в межах статутної діяльності від виконання робіт, надання послуг, продажу товарів або основних засобів за умови:

  • що такі доходи (прибутки) використовуються такою неприбутковою організацією виключно для фінансування видатків на її утримання,
  • реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами,
  • та не здійснюється розподіл доходів (прибутків) серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

У разі недотримання неприбутковою організацією таких вимог, така організація підлягає виключенню з Реєстру з визначенням податкового зобов’язання з податку на прибуток (пп. 133.4.3 та 133.4.4 ПКУ).

Про це нагадали податківці ДПС у Запорізькій області.

Про порядок ведення Реєстру неприбутківців, який зазнає змін, та про особливості подання звіту неприбутківців, читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.