вгору

Проміжна фінзвітність: які порівняльні дані вказувати?

Деякі бухгалтери при складанні проміжної фінзвітності запитують:  які порівняльні дані потрібно вказувати в проміжній фінансовій звітності?

Наші експерти відповідають.

Підприємства, які складають проміжну фінзвітність, керуються нормами Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 34 «Проміжна фінансова звітність» (далі – МСБО 34).

Порівняльні дані, які слід включати при складанні фінзвітності, зазначені у п. 20 МСБО 34.

А саме, проміжні звіти мають включати, як мінімум, наступну інформацію:

Звіт (код за таксономію)

Період, за який розкриваються дані

Період для порівняльних даних

Звіт про фінансовий стан (210000, 220000)

на кінець поточного проміжного періоду

на кінець попереднього фінансового року

Звіт або звіти про прибуток та збиток та інший сукупний дохід (310000, 320000, 410000, 420000)

поточний проміжний період;

наростаючим підсумком за поточний фінансовий рік до дати звітності

 

поточний проміжний період попереднього фінансового року;

наростаючим підсумком від початку року до дати звітності попереднього фінансового року

Звіт про зміни у власному капіталі (610000)

наростаючим підсумком за поточний фінансовий рік до дати звітності

зіставний період станом від початку року до дати звітності попереднього фінансового року

Звіт про рух грошових коштів (510000, 520000)

наростаючим підсумком за поточний фінансовий рік до дати звітності

 зіставний період станом від початку року до дати звітності попереднього фінансового року

Відповідно до п. 22 МСБО 34 у частині А2 Ілюстративних прикладів, що супроводжують цей стандарт, уміщено приклади періодів, які необхідно відображати суб'єктам господарювання, які подають звіти щоквартально:

Фінансовий рік підприємства закінчується 31 грудня (календарного року). У проміжному фінансовому звіті підприємство відображає інформацію за наступні періоди станом на 30 червня 20X1 р:

                                                                 Поточний         Порівняльний

                                                                 період                    період

Звіт про фінансовий стан

станом на                                             30 червня 20X1    31 грудня 20Х0

Звіт про сукупні доходи:

за 6 місяців, що закінчуються              30 червня 20X1    30 червня 20X0

за 3 місяці, що закінчуються                30 червня 20X1    30 червня 20X0

Звіт про рух грошових коштів:

за 6 місяців, що закінчуються              30 червня 20X1    30 червня 20X0

Звіт про зміни у власному капіталі:

за 6 місяців, що закінчуються              30 червня 20X1    30 червня 20X0

Тобто, наприклад, для звіту про фінансовий стан за 9 місяців 2021 року необхідно відображати наступні порівняльні дані:

  • для звіту про фінансовий стан дані станом на кінець 2020 року;
  • для звіту про прибуток та збиток  дані за 9 місяців 2020 року та дані за 3 квартал 2020 року;
  • для звіту про зміни у власному капіталі дані за 9 місяців 2020 року;
  • для звіту про рух грошових коштів – дані за 9 місяців 2020 року.

Для суб'єктів господарювання, діяльність яких значною мірою є сезонною, корисною може бути фінансова інформація за 12-місячний період, який завершується на дату проміжної звітності, і порівняльна інформація за попередній 12-місячний період. Відповідно, суб'єкти господарювання, діяльність яких значною мірою є сезонною, заохочуються до подання такої інформації додатково до інформації, що її вимагає попередній параграф (п. 21 МСБО 34).

Про початок подання проміжної звітності за I квартал 2021 року та перше півріччя 2021 року на основі таксономії, а також про важливі деталі та особливості складання проміжної фінансової звітності, читайте у Блозі бухгалтерав Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.